Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Politechnika Warszawska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2001 nr 1 31-34
PL Historia nauki o fundamentowaniu na Politechnice Warszawskiej przybierała różne formy. Najważniejsi jednak byli ludzie. Wspaniałe postacie wielu z nich stanowią dowód wielkości polskiej nauki w tej dziedzinie.
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5 19-20
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2000 z. 113 5-10
PL Wydanie tego zeszytu zbiega się z dwudziestą rocznicą powołania Zakładu Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ) w Politechnice Warszawskiej. Zeszyt zawiera kilkanaście referatów omawiających aktualnie prowadzone prace badawcze. Ten referat pokrótce omawia historię zakładu oraz jego o[...]
EN Edition of the proceedings "Elektryka" coincides with the twentieth anniversary of the Power Protection and Control Group (EAZ) at the Warsaw University of Technology. The Proceedings contain a number of papers describing current research conducted within the Group. The aim of this paper is to brief[...]
4
100%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 10 438-440
5
80%
Reports on Geodesy
2010 z. 2/89 21-30
6
80%
Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej
2008 z. 12 3-128
7
80%
Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej
2000 z. 8 5-147
8
80%
Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej
1999 z. 5 5-109
9
80%
Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej
2000 z. 7 5-284
10
80%
Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej
1998 z. 4 7-160
11
80%
Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej
2008 z. 13 7-167
12
80%
Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej
2005 z. 11 7-189
13
80%
Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej
2002 z. 10 7-375
14
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2007 nr 4 6-9
PL W artykule podano informacje o programie kształcenia inżynierów budownictwa lądowego na specjalizacji Mosty i Budowle Podziemne w zakresie budownictwa podziemnego. Przedstawiono siatkę godzin przedmiotów kierunkowych obowiązkowych i wybieralnych na studiach I i II stopnia.
EN The article presents the information of the program of education of civil engineers education majoring in construction of bridges band underground structure and related to underground construction. It presents the curriculum in a major obligatory subjects and subjects free to be selected at studies [...]
15
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 4 210-214
PL Podano krótki rys historyczny Politechniki Warszawskiej, a także jej Gmachu Głównego. Omówiono niektóre problemy odbudowy Gmachu po II wojnie światowej oraz rozwiązanie przekrycia jego Dużej Auli.
EN Some problems with the necessary reconstruction of the Edifice after the II World War are described and design and construction of the glassed covering of the Audience Hall is presented.
16
80%
Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej
2014 z. 15 77--78
17
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2018 R. 86, nr 7 35--37
18
80%
Gospodarka Wodna
2018 Nr 1 25--31
19
80%
Przegląd Spawalnictwa
20
80%
Przegląd Spawalnictwa
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last