Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pilot Navigation System
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 6 (78) 39-47
PL Przedstawiono proces budowy mapy wykorzystywanej w nawigacyjnym systemie pilotowym oraz koncepcję bazy danych, jak i warstwową budowę samej mapy nawigacyjnej. Szczególny nacisk położono na wymagania, jakie powinna spełniać taka mapa. Opisano także aplikacje pomocne w procesie tworzenia mapy nawigacy[...]
EN The paper presents the process of producing a chart for the pilot navigation system. The structure of databaseand s layered structure of the chart itself are presented. The author put emphasis on necessary chart requirements. Finally, original computer applications are presented as a useful tool in [...]
2
86%
Archives of Transport
PL W artykule został opisany wpływ wizualizacji niepewności położenia wodnicy statku na bezpieczeństwo nawigacji. Wizualizacja była realizowana w Pilotowych Systemach Nawigacyjnych opracowanych w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Badania zostały przeprowadzone przy u[...]
EN ArticIe describes the influence of the visualisation of position uncertainty of ship's plan geometry on the safety of navigation. The visualisations were performed in the Pilot Navigation System created in the Marine Traffic Engineering Institute in the Maritime University Szczecin. The research was[...]
3
58%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 2 175-184
PL Proces nawigacji na akwenie ograniczonym charakteryzuje się wyższym ryzykiem w porównaniu z akwenem otwartym. Na bezpieczeństwo nawigacji wpływ mają także warunki hydrometeorologiczne - głównie ograniczona widzialność. W konsekwencji prowadzi to do ograniczania ruchu statków przez lądowe ośrodki koo[...]
EN In process of navigation stage where vessel is near the coast, it has the highest risk factor of the sea voyage. This factor is also affected by hydro-meteorological conditions - especially poor visibility. This phenomenon might lead to reducing traffic and, in extreme cases, even to closing traffic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last