Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Parkinson's disease
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Science
2015 Vol. 16 (2) 199--215
EN Parkinson’s Disease (PD) is primary related to substantia nigra degeneration and, thus, dopamine insufficiency. L-DOPA as a precursor of dopamine is the standard medication in PD. However, disease progression causes L-DOPA therapy efficiency decay (on-off symptom fluctuation), and neurologists often[...]
2
100%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Thalamotomy is a neurosurgical procedure used in the treatment of advanced Parkinson’s disease (PD). The aim of our research is to evaluate the early impact of a lesion in the ventrointermedial nucleus (VIM) of the thalamus on cognitive and motor function in people with PD. Sixty patients who qualif[...]
3
88%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The paper presents the research results of the computer tablet application in the diagnostics of physiological tremor of hands. The said research is a continuation of a wider research process aiming at the creation of a compact diagnostic system of nervous system diseases appearing in, inter alia, h[...]
4
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 87--92
PL Głównym celem artykułu jest opis prototypu aparatu do rejestracji drżenia, którego najważniejszym elementem jest akcelerometr. W artykule zawarto kryteria wyboru czujnika do pomiaru tremoru oraz wyjaśniono zasadę działania termicznego akcelerometru MEMS, który jest zasadniczym elementem skonstruowan[...]
EN The main aim of this article is to describe a prototype device for measuring tremor in Parkinson Disease. Device is based on thermal accelerometer constructed in MEMS technology The article includes criteria for selecting a sensor for measuring tremor and explains the principle of operation of therm[...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 5 347-348
6
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2001 nr 146 145-151
7
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 161 107-112
EN Tremor measuring and analysis is a classical diagnostic procedure used in patients with Parkinson`s disease. This paper presents the extension of a tremor analysi enabled through the application of two-axes accelometer with a measuring sensitivity up to 2g.. This measuring sensitivity allowed to me[...]
8
75%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Motor functioning is linked with cortico-subcortical circuits and can be the biological marker of some disorders. Motor and tension disorders of specific muscles can be monitored during drawing test completion. The advantage of computer aided tests is that they allow to perform mathematical and st[...]
9
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN A group of 37 patients diagnosed with Parkinson's disease (PD) were treated with subthalamic deep brain stimulation (STN DBS). The mean age at implantation was 59 - 11 years and PD has been present from 6 to 17 years (mean 9). The STN was identified by direct and indirect methods: macro stimulation [...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 5 130--133
PL W pracy zaprezentowano system pomiarowy umożliwiający dokładny i powtarzalny pomiar drżeń parkinsonowskich kończyn górnych. Prawidłowe rozpoznanie choroby Parkinsona jest kluczowe dla wyboru właściwego sposobu leczenia pacjenta. Niestety większość klinicznych kryteriów diagnostycznych wymaga szczegó[...]
EN In this paper, the authors present the hand tremor measurement system. The correct diagnosis of Parkinson's disease is crucial for the selection of proper treatment and future prognosis. Unfortunately most of clinical diagnostic criteria require a detailed patient history and long observation time. [...]
11
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2014 Vol. 23 187--193
EN This paper addressees the problem of an early diagnosis of Parkinson’s disease by the classification of characteristic features of person’s voice. A new, two-step classification approach is proposed. In the first step, the voice samples are classified using standard state-of-the-art classifiers. In [...]
12
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2017 Vol. 19, nr 4 135--141
EN Purpose: The aim of the study was to analyze postural stability in Parkinson's disease patients. A total of 32 subjects were tested, including 26 (81.25%) women and 6 (18.75%) men. These were patients with advanced, idiopathic Parkinson’s disease. The disease duration was over 5 years. Methods: The [...]
13
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Cel pracy: Ocena wpływu ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni działających na stawy kolanowe u pacjentów z chorobą Parkinsona. Grupa badana: 10 pacjentów (kobiet) z chorobą Parkinsona, średni wiek 72,9 lat (grupa badana), oraz 12 osób zdrowych (kobiety), słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, średn[...]
EN The influence of the regular exercises on the function of lower extremities muscles acting on the knee joints in patients with Parkinson's disease. Subjects: 10 women with Parkinson's disease at the average age of 72,9 and 12 healthy females at the average age of 65,0 (control group). Methods: Biode[...]
14
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2011 nr 2 21-24
PL Przedmiotem pracy jest kliniczny system oceny stopnia dysfunkcji manualnej osób cierpiących na schorzenia drżenia rąk. Podlegająca późniejszej ocenie informacja o drżeniu rąk pobierana jest poprzez panel dotykowy tablet-PC, w sposób symulujący klasyczną metodę spirali Archimedesa. Ruch ręki sparamet[...]
EN The main aim of current article is to introduce prototyped system of hand tremor analysis for people suffering from Parkinson's disease. It was designed after authors found out, that there is significant need for system that would allow assessing peoples hand tremor level in some normalized manner [[...]
15
63%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 5 349-350
16
63%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 5 344-346
17
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN In this application, 3D electromagnetic sensors have been integrated into a data-glove to accurately model and capture the motion of the human hand. By modelling the movement of the human hand, this system has been shown to accurately measure the rest tremor evident in subjects with Parkinson's dise[...]
18
63%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2002 Vol. 3 MI135--142
EN This study is based on clinical observations of patient motor-disturbances, measured by PSW (Parotec System for Windows) pedobarographic recorder [1]. The gait regular asymmetry in a data spectrum has been noticed as an independent factor from disease duration and severity. In majority of analysed c[...]
19
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN This paper introduces a novel approach, Cepstral Separation Difference (CSD), for quantification of speech impairment in Parkinson's disease (PD). CSD represents a ratio between the magnitudes of glottal (source) and supra-glottal (filter) log-spectrums acquired using the source-filter speech model.[...]
20
63%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL Patologiczne drżenia ludzkiego ciała objawiają się rytmicznym i naprzemiennym skurczem mięśni, co w głównej mierze jest następstwem tzw. chorób pozapiramidowych, do których należy choroba Parkinsona. Efektem zaburzeń w PD jest drżenie niektórych części ciała, w dominującej zaś części okolic twarzy, [...]
EN Pathological tremor of human body manifests itself by periodic, alternating muscle contractions, and is mainly caused by the so-called extra-pyramidal disorders, including Parkinson's disease. The paper describes a 3D method for measurement and visualization of upper limbs tremor, making use of digi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last