Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pareto front
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2004 Vol. 42 nr 3 565-584
PL W artykule przedstawiono nowe metody optymalizacji wielokryterialnej w projektowaniu technicznym. Metody te oparte są na algorytmach ewolucyjnych, a ich celem jest znaczne zwiększenie efektywności procesu generowania rozwiązań Pareto optymalnych. Najpierw zaprezentowano metodę wieloetapowego algoryt[...]
EN In this paper new multicriteria design optimization methods are discussed. These methods are evolutionary algorithm based medhods, and their aim is to make the process of generating the Pareto front very effective. Firstly, the multistage evolutionary algorithm method is presented. In this method, i[...]
2
100%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN Novel strategies are proposed to deal with multiobjective optimization problems solved via evolutionary computation. The goal of this work is to introduce procedures that allow for the search over a restricted Pareto front where all solutions attain acceptable objective functions values in a way tha[...]
3
89%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 99--102
PL Artykuł podejmuje temat optymalizacji maszyn synchronicznych z magnesami zagnieżdżonymi z wykorzystaniem narzędzi Matlab i Maxwell. Dokonano optymalizacji geometrii wirnika maszyn o zadanych parametrach stojana, z uwzględnieniem maksymalizacji wartości średniej momentu elektromagnetycznego i minimal[...]
EN The work presented in this paper relates to the Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM) optimization procedure programed in Matlab and Maxwell environments. The stator of the machine is an mass-produced one with concentrated winding. In the first optimization stage geometry of IPMSM mach[...]
4
75%
Computer Methods in Materials Science
PL W pracy przeprowadzono wielokryterialna optymalizację (ang. Multi-objective Optimization - MOO) procesów przemysłowych obejmującą decyzje związane z projektowaniem tych procesów [przykładowo, reaktor styrenu (winylobenzenu), reaktor termoplastycznej żywicy polimerowej (ang. polyethylene terephthalat[...]
EN MOO of industrial case studies involving process design decisions [namely, styrene reactor, polyethylene terephthalate (PET) reactor, and low density polyethylene (LDPE) tubular reactor] is carried out using the newly developed algorithms. The performance of newly developed algorithms is checked wit[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Celem pracy jest przedstawienie zastosowania samoorganizujących map Kohonena do wizualizacji. Wielowymiarowe zbiory niezdominowanych rozwiązań testowych funkcji optymalizacji oraz rzeczywistych problemów optymalizacji wielokryterialnej są przedstawione z wykorzystaniem samoorganizujących map oraz tr[...]
EN The aim of this study is to show the application of Kohonen’s self-organizing maps for the purpose of visualization. Multi-dimensional sets of solutions of test functions for optimization and real multiobjective optimization problems are presented using self-organizing maps and traditional methods f[...]
6
63%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 3 152--157
PL Artykuł podejmuje temat optymalizacji maszyn synchronicznych z magnesami zagnieżdżonymi z wykorzystaniem narzędzi Matlab i Maxwell. Dokonano optymalizacji geometrii wirnika maszyny o zadanych parametrach stojana, maksymalizując wartość średnią momentu elektromagnetycznego i szerokość zakresu pracy p[...]
EN The work presented in this paper relates to an Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM) optimization procedure programed in Matlab and Maxwell environments. The stator of the machine is a mass-produced one. During optimization process a geometry of IPMSM machine was analyzed, concerning a[...]
7
63%
Journal of KONBiN
2017 No. 44 37--58
PL W artykule przedstawiono wielokryterialny model sterowania procesem eksploatacji obiektów technicznych, w którym wybór strategii sterowania realizowany jest z zastosowaniem metod niedeterministycznych. Model decyzyjny został opracowany z wykorzystaniem teorii decyzyjnych procesów semi-Markowa. Wybór[...]
EN The paper deals with the multi-criteria model of technical objects operation process control in which the choice of control strategy is made with the use of nondeterministic methods. The decisive model was created with the use of decisive theories of semi-Markov processes. The choice of the optimum [...]
8
51%
Chemical and Process Engineering
EN Reactive distillation (RD) has already demonstrated its potential to significantly increase reactant conversion and the purity of the target product. Our work focuses on the application of RD to reaction systems that feature more than one main reaction. In such multiple-reaction systems, the applica[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last