Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PWM control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2015 nr 6 40--42
PL W ostatnich latach jako alternatywa dla sterowania ciągłego, z wykorzystaniem standardowych sygnałów automatyki (napięciowych lub prądowych), wprowadzane są sterowania wykorzystujące modulację szerokości impulsu (PWM – Pulse Width Modulation). Choć jest ona często traktowana jako odpowiednik regulac[...]
EN In recent years, as an alternative to continuous control with use of standard analog automation signals (voltage or current), the Pulse Width Modulation (PWM) control were introduced. Although, it is often considered as the equivalent of a continuous control, in practice this continuous control stra[...]
2
100%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 6 209--211
EN The authors present a concept of the temperature control system for a spray booth equipped with a single burner. The control system uses PWM modulation with dynamic trigger time periods. The paper presents the results of temperature control simulations for different conditions of external air temper[...]
3
88%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2012 z. 1 55--62
PL W artykule przedstawiono metodę sterowania tranzystorami w jednofazowym oraz trójfazowym regulatorze napięcia przemiennego z przewodem zerowym. W tradycyjnych metodach impulsowego sterowania, aby uniknąć zwarć w układzie, wprowadza się czasy martwe pomiędzy przełączeniami tranzystorów. Przy pracy z [...]
EN In this paper there is presented a method for control of transistor switches in a single-phase and three-phase four wire AC–AC PWM voltage controller. In traditional switching control methods the dead times are introduced between transistor switching to avoid electrical shorts circuit. In operation [...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 537-543
PL W artykule omówiono możliwe metody regulacji prędkości silnika elektrycznego w samochodzie elektrycznym. Przedstawiono stosowane rozwiązania oraz możliwe metody poprawy regulacyjności silnika. Przedstawiono metody sterowania prędkością w silnikach o działaniu ciągłym i dyskretnym.
EN The article discusses possible methods of speed control electric motor in electric car. Describes the applicable solutions and possible methods to improve the controllability of the motor. Continuous and discrete methods of speed control of motors has been presented.
5
63%
Mechanik
2014 R. 87, nr 2 73--78
PL Przedstawiono napędy prądu stałego stosowane w maszynach i urządzeniach technologicznych. Omówiono budowę i zasadę działania napędów z komutatorem mechanicznym (ze szczotkami) i elektronicznym (bezszczotkowe). Przedstawiono najważniejsze cechy eksploatacyjne układów napędowych prądu stałego. Ocenion[...]
EN DC drives are shown on machinery and process equipment. The construction and operation of a mechanical commutator motors (with brushes) and electronics (brushless). The paper presents the main features of supplies DC power circuits. Rated operational characteristics of the five most important drives[...]
6
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 255 213-224
PL Możliwość regulacji jasności źródła światła jest mile widzianą cechą użytkową. Ponieważ wydajność diod LED zależy od szeregu czynników, uzyskanie precyzyjnej regulacji ich strumienia świetlnego wymaga złożonych układów ze sprzężeniem zwrotnym. Jest to jednak rozwiązanie wyraźnie podnoszące koszt sto[...]
EN Many contemporary LED lamp applications offer the possibility of brightness control. Specialized controllers have to stabilize the luminance flux of LED the lamp at ordered level or change its value according to the selected algorithm. The classical controller uses the feedback to compare current va[...]
7
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2004 z. 26 [214] 115-122
PL Rozważono współpracę przetwornicy częstotliwości opartej na falowniku napięcia z indukcyjnym układem grzejnym. W analizie tej uwzględniono zmianę parametrów obciążenia spowodowaną różniącymi się właściwościami elektromagnetycznymi nagrzewanego wsadu magnetycznego i niemagnetycznego. Podano porównawc[...]
EN The mating of frequency converters, based on voltage source inverter with the induction heating system was considered. In the analysis the change of load parameters, due to different electromagnetic properties of the heated magnetic and non-magnetic charges were taken into consideration. The compara[...]
8
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 1 15--19
PL W dzisiejszych czasach mikrokontrolery są często używane w miejscach poprzednio zdominowanych przez inne układy logiczne. Argumenty przemawiające za stosowaniem tych układów, takie jak: moc obliczeniowa, niski koszt i małe rozmiary, pozwalają na zastępowanie nimi przemysłowych sterowników PLC i inny[...]
EN Nowadays, microcontrollers are commonly used in many fields of industrial applications previously dominated by other devices. Their strengths such as: processing power, low cost, and small sizes enable them to become substitutes for industrial PLC controllers, analog electronic circuits, and many mo[...]
9
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 11 1149-1152
PL W referacie przedstawiono współpracę tranzystorowej przetwornicy częstotliwości opartej na falowniku napięcia z indukcyjnym układem grzejnym. W analizie tej uwzględniono zmianę parametrów obciążenia spowodowaną zmieniającymi się właściwościami elektromagnetycznymi nagrzewanego wsadu, w tym stanu mag[...]
EN The mating of frequency converters, based on voltage source inverter with the induction heating system was considered. In the analysis the change of Ioad parameters, due to different electromagnetic properties of the heated magnetic and non-magnetic charges were taken into consideration. The compara[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last