Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  POPs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Oceanologia
2011 No. 53 (4) 1005-1026
EN We examine the composition and levels of organic contaminants (PAHs, PCB, HCB) in four sediment cores collected from the Barents Sea. We assess the influence of temporal variations in contaminant supplies and post-depositional reworking on contaminant distribution. Anthropogenic levels of Σ12 [...]
2
75%
Archives of Environmental Protection
EN Persistent organic pollutants (POPs) originating from agrochemical industries have become an urgent environmental problem worldwide. Ordinary kriging, as an optimal geostatistical interpolation technique, has been proved to be sufficiently robust for estimating values with finite sampled data in mos[...]
3
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2014 nr 7-8 60--63
PL Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych jest międzynarodową umową mającą na celu ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę środowiska przed działaniem tych substancji. W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych, właściwości oraz[...]
EN The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants is an international agreement designed to protect human health and the environment from exposure to these substances. The paper presents basic information on persistent organic pollutants, characteristics, and regulations associated with thei[...]
4
51%
Analityka : nauka i praktyka
2013 nr 2 38--44
PL Prezentowany artykuł ma charakter przeglądu przeprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu badań nad skażeniem wód polichlorowanymi bifenylami, dioksynami i furanami oraz związkami perfluorowanymi.
5
51%
Camera Separatoria
PL Pióra ptaków są obecnie powszechnie wykorzystywanym materiałem analitycznym służącym do badań jakościowych i ilościowych m.in. w ekotoksykologii (metale ciężkie, trwałe związki organiczne), fizjologii i chemotaksonomii ptaków (barwniki, bakteriostatyki), agrotechnice i weterynarii drobiu (preparaty [...]
EN Birds’ feathers are the subject of interest for lots of research projects regarding for example monitoring of ecosystems before and after environmental contamination, qualitative and quantitative analyses of organic and inorganic pollutants, chemotaxonomic studies, physiology of birds. This paper is[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W pracy przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w środowisku wodnym. Według Konwencji Sztokholmskiej z 2001r. do tej grupy zalicza się dwanaście związków organicznych. Osiem z nich to polichlorowane insektycydy: aldryna, dieldryna, ednryna,[...]
EN The aim of this paper was the review of persistence organic pollutants according to Stockholm Convention in year 2001. POPs To this group ranks twelve organic compounds. Eight of them are insecticides: aldrine, dieldrine, ednrine, chlordan, DDT, heptachlor, mirex, toksafen as well as heksachlorobenz[...]
7
45%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2016 R. 21, nr 4 28--34
8
45%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2016 R. 21, nr 5 20--32
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last