Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PNS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 6 (78) 125-142
PL Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wskaźnika PNS (pilotowego systemu nawigacyjnego) dla manewru przejścia torem wodnym. W badaniach grupa ekspertów wykonywała przejazdy symulacyjne. Przeprowadzono analizę jazd symulacyjnych z uwzględnieniem kryterium szerokości pasa ruchu oraz analizę ankiet w[...]
EN The article presents the results of simulation research on a PNS (Pilot Navigation System) display for a confined waterway passage. In the research a group of experts performed simulated runs. The runs have been analysed with the use of safe maneuvering area criterion. Also, expert task forms have b[...]
2
63%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono zagadnienia doboru zakresu i postaci informacji nawigacyjnej w systemach map elektronicznych. Wynika ono ze zróżnicowanych potrzeb informacji nawigacyjnej związanych z rodzajem prowadzonej żeglugi. Wprowadzane są stopniowo specjalistyczne systemy informacyjne, które dostoso[...]
EN Article presents some aspects of range and quantity estimation in electronic chart systems. Core of problem is in varied needs of information for different types of shipping. Specialized solutions are implemented for given type of shipping. Article presents practical solutions of electronic chart di[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 6 (78) 163-170
PL Pokazanie sylwetki statku na ekranie mapy elektronicznej wymaga znajomości jego pozycji oraz kursu. Przedstawiono eksperyment mający na celu określenie dokładności kursu rzeczywistego statku wyznaczanego przez urządzenia wchodzące w skład pilotowych systemów nawigacyjnych: stacjonarnego i przenośneg[...]
EN The vessel's position and its heading are necessary to display its shape on an electronic chart. This paper describes an experimenal determination of heading accuracy. There are two types of pilot navigation systems: stationary and portable, and they may use various sources of heading data. Particul[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 6 (78) 367-385
PL Algorytmy, będące wynikiem przeprowadzonych badań, umożliwiają wyznaczenie położenia wodnicy i statystyczną ocenę jego dokładności na podstawie rejestrowanych w dwóch wymiarach zmian położenia (szerokość i długość geograficzna) dwóch anten GNSS rozmieszczonych w charakterystycznych punktach statku. [...]
EN Algorithms, which are the results of author's research, enable the determination of ship's waterline contour position as well as statistical analysis of its accuracy by means of two GNSS receivers with their antennas located at specific hull's points. The choice of receivers and measurement techniqu[...]
5
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 70 59-72
PL W artykule przedstawiono zagadnienia doboru zakresu i postaci informacji nawigacyjnej w systemach map elektronicznych. Wynika ono ze zróżnicowanych potrzeb informacji nawigacyjnej związanych z rodzajem prowadzonej żeglugi. Wprowadzane są stopniowo specjalistyczne systemy informacyjne, które dostosow[...]
EN Article presents some aspects of range and quantity estimation in electronic chart systems. Core of problem is in varied needs of information for different types of shipping. Specialized solutions are implemented for given type of shipping. Article presents practical solutions of electronic chart di[...]
6
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 nr 5 388-396
PL Opisano rozwiązania firmy Siemens, dostępne w ramach sieci komórko-wej GSM, zapewniające funkcjonalność sieci korporacyjnych w zakresie integracji usług, dostępu do lokalnych zasobów sieci przedsiębiorstwa i sieci publicznej, administracji, tworzenia indywidualnych planów taryfikacyjnych i numeracyj[...]
EN The paper describes the solutions by Siemens available within GSM, offering the functionality of corporate networks in what concerns integration of services, access to the resources of corporate environment and public ne-twork, administration, creating individual tariff and numbering schemes. The pa[...]
7
51%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 2 175-184
PL Proces nawigacji na akwenie ograniczonym charakteryzuje się wyższym ryzykiem w porównaniu z akwenem otwartym. Na bezpieczeństwo nawigacji wpływ mają także warunki hydrometeorologiczne - głównie ograniczona widzialność. W konsekwencji prowadzi to do ograniczania ruchu statków przez lądowe ośrodki koo[...]
EN In process of navigation stage where vessel is near the coast, it has the highest risk factor of the sea voyage. This factor is also affected by hydro-meteorological conditions - especially poor visibility. This phenomenon might lead to reducing traffic and, in extreme cases, even to closing traffic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last