Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PMR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 239-248
PL Przeprowadzono analizę produkcji mleka w stadzie krów o wysokiej wydajności, mającego zaplecze paszowe na gruntach o niskiej bonitacji. Obornik uzyskiwany w ściołowym utrzymaniu bydła korzystnie wpływał na produkcję pasz z gruntów ornych i użytków zielonych. Konserwacja pasz poprzez jej zakiszanie z[...]
EN Milk production analysis was performed on high-performance cow herd, having feed resources on low grade soils. Manure obtained from litter-type cattle breeding advantageously affected the fodder production from arable lands and grasslands. Preservation by forage ensilage provided a good quality live[...]
2
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2006 nr 4 119-22
PL Przedstawiono trendy techniczne rozwoju rynku PMR/PAMR, związane z implementacją cyfrowych systemów: wąskopasmowych o paśmie rozszerzonym i szerokopasmowych. Omówiono kwestie związane z zagospodarowaniem widma, wskazano zakresy częstotliwości, jakie można będzie przeznaczyć dla potrzeb powyższych sy[...]
EN This article describes the new technology trends on PMR/PAMR market, connected with digital implementation for narrow, wide-and broad-band high speed systems. Compatibility with existing systems and spectrum management for new one has been presented. The frequency bands for the new systems have been[...]
3
71%
Laboratorium Medyczne
2018 nr 1 45--51
PL WSTĘP: Celem pracy była ocena badania ogólnego, cytozy i cytodiagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) w fazie ostrej kleszczowego zapalenia mózgu (KZM I) oraz po 2 tygodniach leczenia (KZM II). MATERIAŁ I METODY: Parametry biochemiczne w PMR oznaczono na analizatorze biochemicznym, cytozę policz[...]
EN INTRODUCTION: The aim of the study was the evaluation of the routine analysis, cytosis and cytological examination of cerebrospinal fluid (CSF) in the acute phase of tick-borne encephalitis (TBE I) and after 2 weeks of treatment (TBE II). MATERIAL AND METHODS: The biochemical parameters in CSF were[...]
4
71%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2012 nr 4b 7-9
PL Niedoskonałość manualnych metod diagnostycznych w ocenie zmian chorobowych w obszarze mózgu sprawia, że współczesna medycyna poszukuje nowych rozwiązań. Jednym z kluczowych wskaźników postępu choroby jest nagromadzenie, objętość i ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR). Artykuł rozważa problem se[...]
EN Inaccuracy of the manual assessment of brain diseases forces medicine to look for a new solutions. The key factor in the diagnosis of many brain lesions is an accumulation, volume and pressure of the cerebrospinal fluid (CSF) in ventricles and cavities of the brain. In this paper, the problem of seg[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last