Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PDD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Dokonano krótkiego przeglądu metod diagnostyki i leczenia nowotworów. Przeprowadzono wstępne eksperymenty mające na celu weryfikację przydatności technik nowoczesnego obrazowania do diagnostyki nowotworów. W prostych eksperymentach wykorzystano mono-L-aspartyl chlorin eó. Zdefiniowano założenia i ni[...]
EN A short review of cancer diagnostic and therapy methods was presented. The results of initial experiment to verify applicability of modern imaging and image processing techniques as a diagnostic tool for cancer visualisation were presented. In some simple experiments a mono-L-aspartyl chlorin e6 was[...]
2
94%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
3
84%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
4
84%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Diagnostyka (PDD) i terapia (PDT) fotodynamiczna jest jedną z nowych metod wykorzystywanych do tej pory w rozpoznawaniu i leczeniu zmian nowotworowych. Celem poniższej pracy była ocena in vitro skuteczności PDD z użyciem mono-L-aspartyl chlorinu e6 jako fotouczulacza w diagnostyce poszczególnych sta[...]
EN Photodynamic diagnosis (PDD) and therapy (PDT) is a new method used in clinical practice for diagnosing and treating neoplasms. The purpose of the following study was to asses in vitro the capability of PDD with use of mono-L-aspartyl chlorin e6 to recognize atherosclerotic plaque. The results of th[...]
5
83%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
6
71%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
7
67%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono dwie optyczne metody diagnostyki nowotworowej: diagnostykę fotodynamiczną i biopsję optyczną. Diagnostyka fotodynamiczna oraz biopsja optyczna są alternatywą dla metod inwazyjnych rozpoznawania i leczenia nowotworów. Obie te metody wykorzystują światło z zakresu fal niebieskich. Zaleta[...]
EN We present two optical methods for diagnostic neoplasm: pthotodynamic diagnosis and optical biopsy. The photodynamic diagnosis is the alternative method of diagnosis of neoplastic diseases. Both methods bases on the interaction blue light with agents present in target tissue. The advantage of this n[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last