Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PCM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2014 nr 1-4 39--45
EN The aim of this work is a theoretical and experimental analysis of the macromolecular hydrocarbons mixtures composition and the impact on thermophysical parameters of the phase change materials (PCM) made from these mixtures. The analysis of the current state of knowledge extended by the author's ow[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 8-A 169--177
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegrody zawierającej warstwę z dodatkiem materiału fazowo-zmiennego. Badania wykonano w komorze klimatycznej dla lekkiej ściany szkieletowej w dwóch wariantach: z okładziną wewnętrzną wykonaną z płyty gipsowo-kartonowej oraz płyty zawierające[...]
EN This paper presents the results of the experimental tests of components containing alternating phase material. The measurements of a light frame wall, in two options: plate with internal drywall filling and plate containing phase variable material, were conducted in a climatic chamber. The temperatu[...]
3
100%
Polska Energetyka Słoneczna
2016 nr 1-4 59--64
EN The paper deals with a theoretical analysis of using thermal energy storage filled with Phase Change Material (PCM) to optimise adsorption chiller application. The lumped model equations were developed to analyse heat transfer dynamics inside cooling installation. Model equations result from energy [...]
4
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 259 71--72
PL Rosnące zapotrzebowanie na różne formy energii, które można zaobserwować na przestrzeni dwóch ostatnich dekad zaowocowało powstaniem dużej ilości innowacyjnych technologii i układów energetycznych. Wiele z tych układów dedykowanych jest wykorzystywaniu alternatywnych źródeł energii. Wśród układów ty[...]
EN Raise in the demand for different energy forms that can be observed during the last two decades resulted in appear of many innovative technologies and energy conversion systems. A large number of these systems is dedicated to alternative energy sources use. Among these systems it is possible to find[...]
5
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 29-34
PL Przedstawiono sformułowanie i ogólne rozwiązanie zagadnienia akumulacji i wymiany ciepła pozyskiwanego z promieniowania słonecznego, w płaskim strukturalnym zasobniku z wypełnieniem materiałem fazowo-zmiennym w stałej temperaturze. Wobec zalożenia możliwości istnienia w zasobniku dodatkowych wspomag[...]
EN Integrated to internal wall PCM based storage unit absorbs solar radiation during daytime and releases the heat at night. The features of storage unit and its thermal characteristics are described. The basic conservation equations of energy for the day and night time are presented. Daily thermal per[...]
6
100%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1249--1253
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku materiału zmiennofazowego (PCM) do silikonu na bezwładność cieplną kompozytu stanowiącego budulec elastycznego fotowoltaiczno- termicznego kolektora słonecznego. W tym celu wykonano pod symulatorem słonecznym trybu ciągłego serię pomiarów struktur złożonych [...]
EN Four types of heat exchangers were produced of a com. silicone resin without any additives or after addn. a com. acrylate-encapsulated paraffin-based phase-changing material (PCM). The mass proportions of the resin and PCM were 2:1, 3:1 or 4:1. The exchangers were placed on the underside surface of [...]
7
94%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL W diagnostyce sieci komputerowych do identyfikowania niezdatnych elementów systemu stosuje się model diagnozowania, znany pod nazwą modelu PMC (Preparata, Metze, Chien). Koncepcja samodiagnozowania sieci (korzystająca z modelu PCM) bazuje na wyznaczaniu sposobu wzajemnego testowania się elementów sy[...]
8
94%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 7-8 34-37
9
94%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 9 25-27
10
94%
Polish Journal of Chemistry
2006 Vol. 80, nr 11 1865-1876
EN The pKa values of ten organic acids in dimethyl sulfoxide (DMSO) solution were calculated using the density functional theory (DFT), second-order Moller-Plesset Perturbation (MP2) and Hartree-Fock (HF) methods at the 6-31+G(d) basis set level. The solvation was included through the polarizable conti[...]
11
94%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 3 5-11
PL Przedstawiono rezultaty wstępnych badań komfortu fizjologicznego kurtek sportowych zawierających włókniny ocieplające z udziałem PCM tj. materiałów przemiany fazowej. Badania potwierdziły występowanie efektu termoregulacyjnego, umożliwiającego utrzymywanie temperatury mikroklimatu odzieży na niemal [...]
12
94%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2015 nr 128 19--27
EN The paper contains description of conception, realization a tests of an accumulative heat exchanger. The appliance has a sectional construction with four cassettes filled with ceresine – a mixture of paraffins. The exchanger is dedicated for ventilation and cooling applications, especially in passiv[...]
13
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6B (96) 64--69
PL Bazując na włóknach ciągłych uzyskanych techniką przędzenia stopowego z polipropylenu (PP) modyfikowanego parafiną jako czynnikiem PCM (Phase Change Material) wytworzono, technikami włókienniczymi, serię włóknin o różnych właściwościach mechanicznych i termicznych. Czynnik PCM nie jest zamknięty w k[...]
EN A series of nonwovens with various mechanical and thermal properties was prepared by a textile technique based on melt-spun continuous PP fibres modified with paraffin as a phase change material (PCM). The PCM is not encapsulated; it forms a structure like “islands in sea” in the PP fibres. This per[...]
14
84%
Izolacje
2014 R. 19, nr 9 66--70
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały zmiennofazowe. Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów materiałów PCM: płyt gipsowo-kartonowych z kapsułkami z parafiną o temperaturze przemiany 23°C oraz o temperaturze przemiany 26°C. Ba[...]
EN The article presents results of experimental studies on component building envelope elements containing phase change materials. The subject of the research was the simultaneous usage application of two different PCM materials: gypsumcarton fibreboards with paraffin capsules of change temperaturę wit[...]
15
84%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 5 187--191
PL Wykorzystanie materiału fazowo zmiennego w budownictwie wymaga zbadania wielu jego właściwości fizykochemicznych. Aby zapewnić powtarzalność pracy i wysoką efektywność energetyczną systemu akumulatora ciepła, materiał PCM musi charakteryzować się przede wszystkim stabilnością termodynamiczną. W arty[...]
EN The potential use of the phase change material in the building construction sector requires a deep investigation of the thermophysical properties of the PCM. In order to achieve repeatable and constant operational parameters as well as high energy efficiency of the heat storage, the PCM must maintai[...]
16
84%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 5 196--201
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania materiałów zmiennofazowych w budownictwie do zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Przedstawiono wyniki badań własnych. Pomiarów dokonano w warunkach rzeczywistych na stanowisku badawczym, składającym się z modeli budynków wraz z opomiarow[...]
EN This paper presents results of research on the possibility of using phase change materials in the building industry to provide indoors thermal comfort. Measurements were performed in real conditions on a testing bench, consisting of two constructed building models containing measurement devices. One[...]
17
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 3-B 343--351
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały fazowo zmienne. Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów materiałów PCM: płyt gipsowo-kartonowych z kapsułkami z parafiną o temperaturze przemiany 23ºC oraz płyty z temperaturą przemiany 26[...]
EN The paper presents results of experimental studies on components containing phase change materials. The subject of research was the simultaneous usage of two different PC materials: gypsum-carton boards with paraffin capsules of change temperature 23ºC and a board with a melting temperature of 26ºC.[...]
18
84%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Wykorzystanie systemu wentylacji nocnej w połączeniu z akumulacją energii w materiałach zmieniających stan skupienia (Phase Change Materials – PCM) może przyczynić się do znacznego obniżenia zapotrzebowania chłodu w budynkach. W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych oraz doświadczalnych [...]
EN Thermal energy storage based on Phase Change Materials (PCM) combined with night ventilation is considered for lowering the refrigeration load of residential and office buildings. Since the low temperature air is available in the night time but the heat loads appears during day it is necessary to us[...]
19
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 6 (120) 65--72
PL Do badań użyto parafin kilku typów o różnych temperaturach topnienia w zakresie 28 – 59 °C, które mieszano w stanie stopionym z polipropylenem, PP, średniej lepkości. Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej, DSC, przy różnych szybkościach skanowania 1 - 20 °C/min badano właściwości termiczne para[...]
EN Paraffin with a melting temperature in the range of 28 – 59 °C was used in the research. It was melt-blended with medium density polypropylene (PP). Thermal properties of the -paraffin and the temperature range at which its effective phase transitions proceed, crucial for their use as PCM, were exam[...]
20
84%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 1 495--504
PL W artykule przedstawiono analizę wybranych parametrów cieplnego funkcjonowania przegrody kolektorowo-akumulacyjnej modyfikowanej materiałem zmiennofazowym. Badania przeprowadzono w komorze zewnętrznej w miesiącu kwietniu, uwzględniając rzeczywiste warunki klimatyczne: wartość promieniowania słoneczn[...]
EN The article presents the analysis of selected parameters of thermal performance of thermal storage walls modified with a phase-change material (PCM). The tests were carried out in April, in an outdoor chamber, taking into account the actual climatic conditions: the value of solar 504 L. Lichołai, J.[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last