Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PC-Crash
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 6 1183--1190, CD
PL W pracy przedstawione zostały wyniki eksperymentu numerycznego, którego celem było zbadanie przeciążeń, jakich pieszy doznaje w pierwszej fazie zderzenia z samochodem. Zastosowano dwa modele osoby pieszej – model 5 centylowej kobiety oraz model 95 centylowego mężczyzny, aby sprawdzić jak zmiana pręd[...]
EN The paper presents the results of numerical experiment, the aim of which was to examine the overloads, which sustains a pedestrian in the first phase of a collision with a car. Two models of a pedestrian, 5 percentile calculation model of women and the 95 percentile man, was used to see how the chan[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 98 211--221
EN The paper discusses an example of PC-Crash software usage for road accident reconstruction. Only a segment of the software capabilities is presented, together with a comparison of the visualized 3D simulation with the actual collision video record.
3
99%
Archiwum Motoryzacji
2019 Vol. 84, nr 2 147--170
EN In the past the traffic accident reconstruction was based in principle only on indirect methods that use accident marks and witness reports. These data were then used within backward reconstruction of event for determination of motion status of accident participants and expression of desirable quant[...]
4
85%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono rekonstrukcję wypadku drogowego, w którym brało udział kilka pojazdów. Zaprezentowano dwuetapową analizę zderzenia. W pierwszej na podstawie odkształceń pojazdów określono wzajemne ich położenie w fazie zderzenia. Następnie na podstawie śladów pozostawionych na miejscu zdar[...]
EN This paper presents the reconstruction of road accident at participation of several vehicles. Two stage analyze of crash has been presented. The first stage defines mutual site of vehicle during collision based on vehicles deformations. Then, speed value was appraised based on trails left on place o[...]
5
80%
Logistyka
2015 nr 3 2697--2705, CD 1
PL Celem pracy było zbadanie wpływu prędkości pojazdu w trakcie zderzenia z pieszym na przeciążenia głowy oraz szyi pieszego. W programie PC-Crash przeprowadzono serię symulacji polegających na zderzeniu pojazdu z wielobryłowym modelem pieszego. Położenie pieszego – lewym bokiem w osi symetrii pojazdu,[...]
EN The aim of this study was to investigate the effect of car speed during a collision with a pedestrian on his loads, in particular on the neck and head accelerations The PC – Crash program was used to simulate the collision of a car with multi-body system of a pedestrian. Principal aim of the study w[...]
6
71%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 111-118
PL W referacie przedstawiono wyniki badań drogowych i symulacyjnych hamowania samochodu osobowego z niesprawnym układem hamulcowym. Niesprawność polega na nierówności momentów hamujących kół prawej i lewej strony pojazdu. W badaniach drogowych wywoływano określoną nierówność momentów hamujących dla kół[...]
EN The paper presents the results of the road research and computer simulations of the influence of asymmetrical brake moments on the car motion stability. Two programs: PC Crash and VSim were applied in simulations. The authors have considered the differences between road and simulation results.
7
57%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 53-76
PL Symulacje ruchu pojazdu, wykonywane w programach służących do rekonstrukcji wypadków samochodowych, oparte są w głównej mierze na wynikach prób drogowych, przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi normami. Wtedy wykorzystywane są w zasadzie jedynie zakresy liniowe współczynników odporności ogumienia[...]
EN The simulations of vehicle motion, performed in accident reconstruction programs, are based chiefly on the results of road tests carried out according to valid standards. In such cases only linear ranges of the coefficients of tire cornering stiffness are actually used. For road accident reconstruct[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last