Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PBN
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2019 z. 102 131--140
EN The paper contains an analysis of the causes of aircraft delays at the main airports in Poland. Due to the fact that for several years there has been a large increase in the volume of air traffic, generates operational and organisational problems related to aircraft servicing, both at the airport an[...]
2
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 119 113--125
PL W artykule przedstawiono proces transformacji w światowej nawigacji powietrznej, który implikuje konieczne zmiany w działalności lotniczej. Wynikają one z konieczności implementacji podpisanej rezolucji A-37 ICAO, nakazującej wprowadzenie w każdym kraju nawigacji opartej na PBN (Performance Based Na[...]
EN The article shows the process of transformation in the world’s air navigation which implies necessary changes in air activity. These changes resulted from the necessity to implement the resolution A-37 ICAO, which ordered implementation the Performance-Based Navigation (PBN) in every country. This b[...]
3
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 122 17--28
PL Metody badań nad efektywnością portów lotniczych w trakcie analizy wydzielają obszar efektywności finansowej i technicznej. W przypadku analizy efektywności technicznej bez względu na to czy stosujemy analizy wskaźnikowe (PFP, TFP), parametryczne (SFA) czy nieparametryczne (DEA) zmienne wejściowe/wy[...]
EN Methods of the research on the effectiveness of airports in the course of analysis are allocating the area of the financial and technical effectiveness. In case of analysis of the technical effectiveness irrespective of whether we apply quota analyses (PFP, TFP), parametric (SFA) whether nonparametr[...]
4
84%
Przegląd Komunikacyjny
PL Lotnicza transformacja implikuje zmiany zdeterminowane rezolucją A-37 ICAO, nakazującą globalne i krajowe wprowadzenie PBN (Performance Based Navigation). Konsolidując wysiłki ekonomiczno - finansowe kraje europejskie realizują program SESAR (Single European Sky ATM Research) stanowiący techniczne i[...]
EN The aviation transformation is entailing determined changes with resolution A-37 ICAO, ordering the global and domestic PBN introduction (Performance Based navigation). Consolidating efforts ekonomiczno financial European countries are carrying - out SESAR program (European Sky Singles Research ATM)[...]
5
67%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono wymagania Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dla systemów / rozwiązań PBN Performance Based Navigation realizowanych z wykorzystaniem systemów nawigacji satelitarnej GNSS. Zasady ICAO - RNP (Required Navigation Performance) oraz PBN umożliwiają poprawę do[...]
EN The paper presents requirements of International Civil Aviation Organization (ICAO) for Performance Based Navigation and utilization of GNSS system. ICAO - RNP (Required Navigation Performance) and PBN are enablers for better positioning of the aircraft in TMA and separation minima allowing increase[...]
6
67%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2016 Vol. 100 39--53
EN The article shows process of the implementation satellite systems in Polish aviation which contributed to accomplishment Performance-Based Navigation (PBN) concept. Since 1991 authors have introduced Satellite Navigation Equipment in Polish Air Forces. The studies and researches provide to the Polis[...]
7
67%
Transactions on Aerospace Research
2019 Nr 1 (254) 53--64
EN European Commision adopted in July new regulations about laying down airspace usage requirements and operating procedures concerning performance based navigation. It is next step in realization of the the global program PBN ICAO. At the 36th General Assembly of ICAO held in 2007, the Republic of Pol[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last