Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  OBD II
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 316--322
PL W artykule przedstawiono podstawowe założenia przepisów dotyczących emisji spalin z pojazdów kategorii PC i LDV z silnikami o zapłonie samoczynnym. Ponadto przedstawiono dane wybranych nośników katalitycznych wraz z podstawowymi parametrami charakterystycznymi. Opisano proponowany sposób monitorowan[...]
EN The paper presents basic roles of emission limits for PC and PDV vehicles with CI engine. Furthermore, catalytic converter supports and basic characteristic parameters have been shown. Propose methods of catalytic converter monitoring methods have been described. In the main part of the paper a new [...]
2
100%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 309--315
PL W drugiej połowie dwudziestego wieku nastąpił ogromny rozwój motoryzacji, nie tylko w dziedzinie konstruowania pojazdów, ale także w zakresie elektroniki i elektrotechniki samochodowej. W tym okresie nastąpił także bardzo duży wzrost produkcji, a co za tym idzie sprzedaży samochodów osobowych, dosta[...]
EN The motorization has largely developed in the second half of twentieth century not only in the field of vehicles designing, but also in the field of electronics and vehicle electronics. Enormous production increase took place in that time, and consequently increased production and sale of vehicles i[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 208--212
PL Tematyka publikacji dotyczy sposobów przeprowadzania diagnostyki pojazdów samochodowych, w tym podziału metod diagnostycznych i zasad działania testerów diagnostycznych. W drugiej części pracy przedstawiono ideę open source i przykłady zastosowania oprogramowania w tego typu aplikacjach. W końcowej [...]
EN The subject of this article are the ways of automobile vehicles diagnosis conducting, including division of diagnostic methods as well as the rules of diagnostic testers activity. In the second part of the thesis the idea of open source software and examples of this application usage. In the final p[...]
4
100%
International Journal of Microelectronics and Computer Science
EN The goal of this article is to describe the early stage prototype of the system being able to constantly monitor and record car’s usage as well as to evaluate its driver’s performance. The solution is capable to gather information from various vehicle’s sub-systems through the OBD II protocol and ut[...]
5
100%
Logistyka
2015 nr 5 85--91, CD1
PL W artykule omówiony został proces lokalizacji usterek w układzie EGR z wykorzystaniem listy kodów w systemie OBD II. Analizując procesy wymiany ciepła i masy na odcinku układu dolotowego silnika zwrócono uwagę na szereg uproszczeń w opisie formalnym, prowadzących do ustalenia przedziału tolerancji c[...]
EN In the article was discussed the location faults in the agreement EGR using list of fault codes OBD II. Analyzing the processes of heat and mass transfer over a distance of the engine intake system, called attention to a number of simplifications in the description of formal, leading to establish a [...]
6
85%
Journal of Polish CIMAC
2007 Vol. 2, no 2 457-464
EN One of the methods to reduce emission of toxic components is continuous control over engine elements that are directly or indirectly responsible for level of emission of these components. Introduction of these requirements caused creation of the self-diagnostic definition and utilising innovation de[...]
7
85%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 5/96 89--98
PL Niniejsza praca przedstawia projekt aplikacji komunikującej się z diagnostycznym systemem pokładowym samochodu (OBD-II) i pełniącej funkcje czytnika danych diagnostycznych. Aplikacja została wykonana w środowisku LabVIEW firmy National Instruments. Wykorzystuje również interfejs sieci CAN dedykowany[...]
EN This paper presents the application communicating with the vehicle on-board diagnostic system (OBD-II) and performing the functions of the diagnostic data reader. The system was developed in LabVIEW from National Instruments. It also uses the CAN interface dedicated to work in LabVIEW. This paper pr[...]
8
85%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 371--378
EN Transport in human life has played a key role since ancient times. At the turn of years it has evolved, initially using only the power of human legs, then the animals until use internal combustion engines. The first internal combustion engine was presented by Brackenburow in 1836. The construction s[...]
9
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 136--138
PL W artykule przedstawiono możliwości diagnostyczne urządzenia Mega Macs 66, które jest dość wszechstronne w diagnostyce silnika oraz innych układów pojazdów samochodowych.
EN The article presents the diagnostic possibilities of equipment Mega Macs 66, which is quite versatile in the diagnosis of the engine and other systems of motor vehicles.
10
71%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 69 227--234
PL W artykule zaprezentowano metody diagnozowania usterek w pojazdach samochodowych. Omówiono standard OBD II pozwalający połączyć urządzenia diagnostyczne ze sterownikami znajdującymi się w pojazdach. Scharakteryzowano oscyloskopy warsztatowe (KME, ESCORT) oraz uniwersalne testery diagnostyczne - KTS [...]
EN In the article will be presented methods for diagnosing faults in vehicles. Also will be discussed the OBD II Standard which allows to connect diagnostic equipment with controllers mounted in vehicles. Next will be presented the workshop oscilloscopes (KME, ESCORT) and diagnostic testers - universal[...]
11
57%
Logistyka
PL W niniejszej pracy autor szczególną uwagę poświęca celom i założeniom systemu OBDII. Obecnie standardem jest wyposażenie pojazdu w system diagnostyki pokładowej, służącej do oceny stanu technicznego pojazdu, a w szczególności do określania przyczyny niezdatności pojazdu. Odbywa się to przy użyciu in[...]
EN At this work the author is devoting the particular attention to cells and guidelines of the OBDII system. At present equipping the vehicle with the system of the diagnostic testing deck, being used for an evaluation of the technical condition of the vehicle is a standard, in particular for describin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last