Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Netherlands
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2008 nr 2 30-30
PL Holandia, niegdyś kojarząca się z nadużywanymi w latach 60. XX w. środkami ochrony roślin (np. DDT) oraz z nadmierną chemizacją rolnictwa, obecnie uczyniła bardzo wiele na rzecz czystego i przyjaznego dla człowieka środowiska. Na zmianę polityki państwa wpływ miało wiele czynników.
2
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 4 161-167
PL Prezentujemy artykuł dwóch autorów zasłużonych dla gospodarki wodnej i naszego czasopisma pod znamiennym tytułem, z nadzieją, że pobudzi on wyobraźnię i odwagę ludzi gospodarki wodnej w naszym kraju. Ze względów technicznych artykuł będziemy drukować w dwóch kolejnych odcinkach.
EN We present under that symptomatic title the paper by two Authors which are persons meritorious for the water management and our magazine in the hope that it will stimulate the imagination and courage of people dealing with water management in our country. Because of technical reasons the paper will [...]
3
100%
Energy Policy Studies
2017 No. 1/1 16--26
EN The purpose of this paper is to analyse the Dutch electromobility sector in terms of the effectiveness of applying financial incentives and to investigate the hypothesis that the key to using them is not the amount of subsidies for customers to purchase vehicles or to build charging stations, but to[...]
4
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 7-8 24-25
PL Holenderskie miasta i miasteczka pełne ogrodów z różnych epok oraz położone na prowincji zamki zaskakują swoim autentyzmem i .ciągłością" historii. Jednym z takich miejsc jest zabytkowy, otoczony ogrodem zamek Twickel.
5
75%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 6 231-237
PL W artykule omówiono strukturę kosztów zadań gospodarki wodnej w Holandii oraz zasady finansowania. Autor sięga do historycznego podłoża struktur instytucjonalnych. Koncentruje się na priorytetach zasad finansowania gospodarki wodnej w Holandii.
EN The paper discusses the structure of costs of realization of water management activities in Netherlands and the principles of financing them. The Author goes back to the historical basis of institutional structures. He fixes his attention on priorities of principles of financing water management act[...]
6
75%
Geological Quarterly
EN In the catchment of the Noor brook, by the Dutch/Belgian border, excess precipitation with high nitrate concentrations (80-120 mgˇl-1) recharges the Cretaceous multi-aquifer system under the plateau and foothill (agricultural area). The nitrates are transported through the aquifer (median NO3-> 50 m[...]
7
75%
Transport Samochodowy
2015 z. 3 97--102
PL Artykuł przedstawia organizację systemu badań technicznych w Holandii, której ważnym elementem jest nadzór oparty na dużej liczbie badań ponownych. System jest tak zaprojektowany, że tworzy spójną całość i wymusza wysoką jakość badań technicznych a jego elementy mogłyby być wykorzystane i poprawić j[...]
EN The article presents organization of the system of Periodic Technical Inspection in Netherlands. Supervision is an important element of the system. It is based on a large number of the re inspections. The system is coherent and enforces high quality of inspections and its elements could provide an i[...]
8
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1999 nr 6 21
9
75%
Zieleń Miejska
2016 Nr 12 32--34
PL Naturalne strumienie górskie, roślinność leśna, linie przełamania skał – to podstawowe elementy krajobrazu Ardenów, silnie zalesionych gór w południowo-wschodniej Belgii. Bogactwo tego krajobrazu zaważyło na złożoności jednego z wielu uznanych projektów ogrodu przydomowego, stworzonego przez holende[...]
10
75%
Przegląd Geodezyjny
11
75%
Przegląd Geologiczny
12
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawiono historię powstawania i zmian holenderskich wytycznych projektowania i innych materiałów o charakterze podręczników dobrych praktyk. W ramach opisu holenderskich wytycznych podano problemy związane z kategoryzacją dróg, zasady trwałego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz naj[...]
EN The history of formation and changes in Dutch guidelines of designing and other examples of good practice have been presented in the paper. Among others the problems concerning to road rating, rules of permanent road traffic safety and the most important features of designing have been also given. T[...]
13
75%
Logistyka
PL Holandia jest krajem cechującym się wysokim stopniem rozwoju infrastruktury transportowej, wykorzystującym swoje położenie geograficzne do świadczenia szerokiej gamy usług przewozowych za pośrednictwem rozmaitych gałęzi transportu .W artykule znajduje się omówienie wybranych fo[...]
EN Netherlands is a country marked by a high degree of development of the transport infrastructure, based on your geographical location to provide a wide range of transport services through the various modes of transport. The article is an overview of selected modes of transport (road [...]
14
75%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 5 196-204
15
63%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 4 57-64
16
63%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 4 52--61
PL Tradycja dekorowania ludzi i pojazdów kwiatami sięga starożytnych świąt rzymskich – ku czci Flory i Dionizosa. Bloemencorso to zwyczajowa nazwa festiwali kwiatów przybierających formę parad, które odbywają się w Holandii od kwietnia do września w różnych regionach kraju. Bloemencorso są wyrazem zami[...]
EN The tradition of decorating people and vehicles with flowers dates back to the ancient Roman festivals honouring Flora and Dionysus. Bloemencorso is the common name for parade-type flower festivals, that take place in the Netherlands between April and September in different regions of the country. B[...]
17
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2005 Nr 17 103--109
18
63%
Zieleń Miejska
2015 Nr 5 13--15
PL Do Holandii, jak co roku, zjeżdżają setki tysięcy turystów, by podziwiać rośliny cebulowe, prezentowane podczas wystawy ogrodniczej w Keukenhof. Tegoroczna edycja festiwalu potrwa do 17 maja.
19
63%
Szkło i Ceramika
20
63%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last