Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Miscanthus x giganteus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Peculiarities of metals uptake by the biofuel crop Miscanthus x giganteus were explored during plant growth at soil from the military site (Sliač, Slovakia). The experiment was carried out in greenhouse during two vegetation seasons. Research soil was predominantly elevated in Fe and Ti, while other[...]
2
89%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 2 611--619
PL Wykorzystanie paliw biomasowych jest jedną z technologii, która poddawana jest intensywnemu rozpoznaniu możliwości aplikacyjnych i wdrożeniowych. Jednym z czynników decydujących o możliwości prowadzenia upraw energetycznych jest brak konkurencji z uprawami na cele konsumpcyjne. Postuluje się, że pro[...]
EN The use of biomass fuels is continually investigated, and the industry application possibilities are widely recognized. One of the determinants of energy crops cultivation is lack of competition with crops for consumption purposes. The production of biomass for energy purposes can be linked with the[...]
3
89%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 2 443--452
PL Metody spektroskopowe są jednym z najpopularniejszych narzędzi do identyfikacji oraz badania budowy związków organicznych. Cechują się dużą szybkością wykonania pomiaru oraz niewielką ilością materiału niezbędnego do badania. Stosunkowo nową techniką spektroskopii w podczerwieni jest spektroskopia o[...]
EN Spectroscopic methods are one of the most popular tools for identifying and analysing the organic compound structure. They are characterized by high speed of measurement and a small amount of material necessary for testing. Attenuated Total Reflectance (ATR) is a relatively new technique for infrare[...]
4
71%
Ekologia i Technika
2009 R. 17, nr 5 219-227
PL Rolnictwo XXI wieku staje przed nowym wyzwaniem, jakim jest wyprodukowanie i dostarczenie określonej ilości biomasy o odpowiednich parametrach energetycznych. Będzie to możliwe poprzez celową uprawę wieloletnich roślin lignino-celulozowych, tj. miskant olbrzymi, bądź poprzez przeznaczenie pewnej ilo[...]
EN Agriculture of XXI century meets a quite new challenge, a production and supplying of adequate amount of bio-mass showing specific energy parameters. It will be possible due to the aimed cultivation of multiannual lignin-cellulotic crops, i.e. Miscanthus x Giganteus or to providing some amount of yi[...]
5
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem prezentowanej pracy była ocena zmian zawartości siarki w częściach nadziemnych miskanta olbrzymiego pod wpływem stosowania wzrastających dawek azotu oraz potasu. Ścisłe doświadczenie polowe założono metodą split-plot, na glebie piaszczystej lekkiej. Zróżnicowane dawki nawozów azotowych wynosił[...]
EN The purpose of the presented work was to evaluate the changes in the sulfur content in the aboveground parts of Miscanthus x giganteus under the influence of applying incrementally increasing doses of nitrogen and potassium. Field experiments were conducted using the split-plot method on light, sand[...]
6
51%
Proceedings of ECOpole
PL Oczyszczanie gleb za pomocą roślin (tzw. fitoremediacja), skojarzone z produkcją biomasy na cele energetyczne, niesie za sobą szereg problemów istotnych z praktycznego i technicznego punktu widzenia. Dotyczą one przede wszystkim sposobu konwersji termicznej wyprodukowanej biomasy na energię w sposób[...]
EN Treatment of the soil by plants (phytoremediation), associated with the production of biomass for energy purposes, carries a number of significant problems with a practical and technical point of view. They concern mainly the way of the thermal conversion of biomass to energy production in an effici[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last