Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Marpol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono, przede wszystkim w oparciu o konwencję MARPOL 73/78, wybrane międzynarodowe regulacje prawne, organizacyjne i techniczne dotyczące ochrony środowiska morskiego. Załączniki tej konwencji 1, IV, V i Vi mogą być również stosowane przez okręty marynarek wojennych świata. Zawart[...]
EN The paper presents some selected international legal, organizational and technical regulations concerned with protection of marine environment that are mainly based on MARPOL 73/78 convention. Annexes 1, IV, and VI to this convention can also be applicable .by naval ships of the world's navies. NATO[...]
2
94%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2013 Vol. 7, no. 2 283--290
EN The International Maritime Organization (IMO), through its Maritime Environmental Protection Committee (MEPC), has been carrying out substantive work on the reduction and limitation of greenhouse gas emissions from international shipping since 1997, following the adoption of the Kyoto Protocol and t[...]
3
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 18--25
PL Odpady plastikowe stanowią problem globalny o zróżnicowaniu regionalnym. Głównymi źródłami lądowymi odpadów są: ścieki przemysłowe, miejskie, transport rzeczny, turystyka. Do zwiększenia ilości odpadów plastikowych w morzu przyczynia się także przemysł stoczniowy i jego działania związane z recyklin[...]
EN Plastic waste is a global problem of regional differentiation. The main sources of waste land are: industrial wastewater, urban, river transport, tourism. To increase the amount of plastic waste in the sea shipbuilding and its activities related to the recycling of vessels also contributes. Ocean so[...]
4
83%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1999 nr 12 22-23
5
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1541--1544
PL W pierwszej części artykułu zostały scharakteryzowane ograniczenia emisji tlenków siarki wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE. Opisane zostały obszary SECA, które są objęte Międzynarodową Konwencją o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki. W dalszej części wysz[...]
EN In the article was included restrictions of the Directive of the European Parliament and of the Council 2012/33/EU, dedicated to the emission of sulfur oxides (SOx). SECA marine areas, protect in terms of pollution by ships on the basis of the International Convention for the Prevention of Pollution[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last