Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MVC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 7 108--115
PL Tematyką badaną w artykule jest sprawdzenie możliwości narzędzia do tworzenia aplikacji webowych Laravel. Przedstawiono przegląd literatury traktującej o Laravel, jego najpopularniejsze moduły oraz dodatkowe możliwości. Na podstawie stworzonej aplikacji testowej napisanej przy pomocy trzech narzędzi[...]
EN The aim of this paper is verification of possibilities of Laravel PHP framework. An overview of literature is presented, which shows Laravel as a research tool in various scientific fields and compares it with other PHP language tools. The project of a test application was presented, which is a data[...]
2
85%
Computer Methods in Materials Science
PL W niniejszej pracy zaprezentowany został system umożliwiający tworzenie siatek elementów skończonych dla obszarów 2D i 3D oraz interfejs umożliwiający wykorzystanie tego systemu za pośrednictwem strony internetowej. Do tworzenia siatek elementów skończonych zastosowany został autorski generator wyko[...]
EN In this paper, we present a system that can be used for finite element mesh generation for two- and three-dimensional domains and an interface that enables use of this system with the aid of a web site. The authoring mesh generator was used for creating finite element meshes. It uses the Advancing F[...]
3
57%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 4 21--24
PL W artykule zaprezentowano problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. W tym celu zaproponowano sposób indywidualnego dostosowania ścieżki przemieszczenia w sieci drogowej. Koncepcję tego podejścia do zagadnień BRD oparto na funkcjonalności planerów podróży.
EN The article presents the issue of determining a safe trip on the road network. The article shows how to adjust a safe individual track on the road network. The concept of this approach to road traffic safety (RTS) is based on the functionality of trip planners.
4
57%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 5 50--54
PL Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 4/2016. Część pierwsza poruszała problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. W tym celu zaproponowano sposób indywidualnego dostosowania ścieżki przemieszczenia w sieci drogowej. Druga część opisuje, jaki wpływ na bezpieczeństwo podróży[...]
EN The article presents the issue of determining a safe trip on the road network. The article shows how to adjust a safe individual track on the road network. The concept of this approach to road traffic safety (RTS) is based on the functionality of trip planners.
5
57%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 6 41--44
PL Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 4/2016 i 5/2016 „Magazynu Autostrady”. Część pierwsza poruszała problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. Druga część opisywała, jaki wpływ na bezpieczeństwo podróży mają czasy jej rozpoczęcia, trwania i zakończenia oraz indywidualne [...]
EN The article presents the issue of determining a safe trip on the road network. The article shows how to adjust a safe individual track on the road network. The concept of this approach to road traffic safety (RTS) is based on the functionality of trip planners.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last