Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MIG welding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN This article presents the results of the low-cycle fatigue tests of AW-5059 Alustar alloy. Gas metallic welding in argon arc shield was used. Metallographic analysis of bonds showed a proper structural construction MIG welded 5059 aluminum alloy. The low-cycle fatigue tests were carried out in th[...]
2
100%
Journal of KONES
EN The results of corrosion properties research of aluminum alloy AW 7020 (AlZn5Mg1) welded by friction stir welding FSW and MIG were presented. Friction Stir Welding (FSW) - a new technology can be successfully used for butt welding of different types of aluminum alloy sheets. In the article the param[...]
3
100%
Journal of KONES
EN The results of corrosion properties research of aluminum alloy AW 7020 (AlZn5Mg1) welded by MIG were presented. In the article the parameters for MIG welding of sheets made of AlZn5Mg1 (7020) alloy was presented. Metallographic analysis of bonds showed a proper structural construction MIG welded 702[...]
4
88%
Journal of KONES
EN The article presents the research results of microscopic examination of friction stir welded joint (FSW) alloy AW 7020 (AlZn5Mg1). The joints welded by traditional MIG method of the same aluminium alloy were chosen as reference points. Friction stir welding (FSW) - a new technology can be successf[...]
5
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 4 1577--1584
EN 7N01-T4 aluminum alloy was welded by metal inert gas welding and the influence of V-groove angle on joint fatigue properties was investigated. The results indicate that the volume of fusion zone (FZ) and the grains in FZ become small when the groove angle decreases to 50° from 70°[...]
6
75%
Journal of KONES
EN The results of stress corrosion cracking (SCC) of aluminum alloy AW 7020 [AlZn5Mg1] welded by friction stir welding FSW and MIG were presented. Friction Stir Welding (FSW) - a new technology can be successfully used for butt welding of different types of aluminum alloy sheets. In the article the par[...]
7
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono zastosowanie prądu o zmiennej biegunowości do spawania elementów ze stopów aluminium o niewielkiej grubości. Przedstawiono przebieg i wyniki badań nad określeniem wpływu udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu i napięcia łuku na geometrię spoiny, głębokość wtopienia oraz jakość i b[...]
EN The article presents the application of an innovative MIG welding technology using variable polarity for the welding of thin aluminium alloy elements and demonstrates the results of tests related to the impact of the electrode negative (EN) ratio on weld geometry and penetration depth as well as on [...]
8
75%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 2 47--54
PL W artykule przedstawiono innowacyjną technologię spawania z wykorzystaniem chłodzenia mikrojetowego dla połączeń spawanych konstrukcji samochodowych. Przedstawiono rozważania teoretyczne i kierunki rozwoju oraz wyniki przeprowadzonych prób technologicznych. Wykazano, że ta innowacyjna technologia ja[...]
EN An innovative apparatus to welding process with micro-jet cooling of the weld made it possible to carry out technological tests, which have proved theoretical considerations about this problem. This project gives real opportunities for professional development in the field of welding with controllin[...]
9
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Wielkość produkcji spawalniczej, geometria i normy jakościowe w sektorze energetyki wiatrowej wymagają automatyzacji. Zastosowanie konwencjonalnych robotów przemysłowych często nie jest możliwe ze względu na czynniki bezpieczeństwa, koszty, dostępne miejsce pracy i niezbędny czas programowania. Z dr[...]
EN Weld volume, geometry and quality standards in structures in the wind energy sector demand automation. Conventional industrial robots are often infeasible due to safety factors, cost, work space available and the time-consuming programming involved. On the other hand, typical machining tasks such as[...]
10
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2010 R. 54, nr 5 192-194
PL Przedstawiono wyniki badań złączy spawanych ze stopów aluminium 6005A/T6 oraz 6082/T6, z których wykonano, między innymi, podłogi wagonów metra. Połączenia te spawano z użyciem najnowocześniejszych urządzeń spawalniczych. Dzięki specjalnym, mikroprocesorowym rozwiązaniom sterującym podawaniem drutu [...]
EN It has been presented the test results of welded joints in 6005A/T6 and 6082/T6 aluminium alloys which were used, among other things, for the manufacture of underground car floors. The joints were made with the use of the most advanced welding equipment. Owing to special microprocessor devices contr[...]
11
51%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2010 R. 54, nr 5 184-186
PL Przedstawiono przebieg i wyniki badań technologicznych spawania złączy doczołowych blach ze stopów aluminium o grubości od 0,5 do 40,0 mm z zastosowaniem łuku z podwójną pulsacją. Celem tych badań było między innymi porównanie jakości i estetyki spoin oraz własności złączy z wynikami uzyskanymi dla [...]
EN It has been presented the course and results of technological investigation into double pulse (DP) MIG butt welding of aluminium alloy plates (from 0,5 mm up to 40,0 mm in thickness). The aim of the investigation was, among other things to compare the quality, appearance and mechanical properties of[...]
12
51%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono podział stopów aluminium w oparciu o główne składniki stopowe oraz przydatność do obróbki cieplnej. Zwrócono uwagę na podstawowe trudności występujące podczas spawania aluminium i jego stopów. Opisano najnowocześniejsze spawalnicze metody łączenia tych materiałów. Przedstawiono wyniki [...]
EN It has been presented the classification of aluminium alloys on the basis of main alloy elements and usability for heat treatment. The essential problems occurring in welding of aluminium and its alloys have been mentioned. The most advanced methods of joining these materials have been described. It[...]
13
51%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Taguchi design has been adopted in order to identify optimal parametric combination for desired quality of weld. Design/methodology/approach: A plan of experiments based on Taguchi technique has been used. An orthogonal array, signal to noise (S/N) ratio and analysis of variance (ANOVA) are[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last