Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  M-obieg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2013 R. 48, nr 9 18--22
PL W pierwszej części artykułu zaprezentowano nowoczesny wymiennik do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy wykorzystujący unikalny cykl termodynamiczny: obieg Maisotsenki. Przedstawiono charakterystyczne cechy konstrukcji rekuperatora, opisano materiały wykorzystywane do jego [...]
EN The first part of the paper presents the novel indirect evaporative air cooling heat exchanger, which uses the unique thermodynamic cycle: Maisotsenko cycle. The characteristic elements of the exchanger's construction have been presented and materials utilized in its construction have been shown. De[...]
2
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pierwszej części artykułu („Chłodnictwo nr 9/2013) zaprezentowano nowoczesny wymiennik do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy wykorzystujący unikalny cykl termodynamiczny: obieg Maisotsenki. Przedstawiono charakterystyczne cechy konstrukcji rekuperatora, opisano materiał[...]
EN The first part of the paper presented the novel indirect evaporative air cooling heat exchanger, which uses the unique thermodynamic cycle: Maisotsenko cycle. The characteristic elements of the exchanger's construction have been presented and materials utilized in its construction have been shown. T[...]
3
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule zaprezentowano rozwiązanie algorytmiczne modelu matematycznego nowoczesnego wymiennika do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy, opartego na M-obiegu. Przedstawiono propozycję zapisu matematycznego procesów wymiany ciepła i masy zachodzących we wstępnej[...]
EN This paper presents a mathematical model algorithmic solution for modern indirect evaporative exchanger, based on the M-cycle. Math notation is proposed to describe heat and mass transfer process occurring in the initial part of the device, including the mixing of flows in the wet channel. Mathemati[...]
4
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 8 335-341
PL W niniejszym artykule przedstawiono możliwości optymalizacji wymienników do wyparnego chłodzenia powietrza o skomplikowanych układach przepływu powietrza za pomocą modelowania matematycznego wymienników o prostszej budowie. Opisano fizykomatematyczny NTU-model nieliniowych procesów wymiany ciepła i [...]
EN The article presents the possibility of optimising heat ex-changers for evaporative air cooling systems with complex air flow. It has been accomplished by means of mathematical modeling of exchangers with simpler construction. A physical-mathematical NTU model has been described concerning nonlinear[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last