Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Linux
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2010 T. 19 327-332
PL Zagrożenie bezpieczeństwa systemów komputerowych wynika z możliwości niepowołanego dostępu do danych zapisanych w kluczowych plikach. Dlatego poszukiwanie mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa informacji to współcześnie ważny problem w dziedzinie informatyki. W artykule zostanie przedstawione nowe [...]
EN The level of confidence in computer systems largely depends on secure access to data stored in files. Therefore inventing and developing new mechanisms to ensure data security is a serious problem in modern computer science. This paper presents a new approach to data security policies for workstatio[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 96-97
EN The efficiency of a condensing boiler operated in a central heating and hot water supply system has been examined. The parameters measuring and data translation system based on GNU/Linux has been prepared. This system enables a remote control of the boiler.
3
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Głównym tematem artykułu jest stworzenie kompleksowego systemu monitorującego infrastrukturę sieciową (ang. Network Monitoring System) z wykorzystaniem darmowych narzędzi, w tym pakietu OpenNMS. Opisane są: instalacja, konfiguracja i użytkowanie pakietu, jak również konfiguracja urządzeń sieciowych [...]
EN The main topic of the article is to create a comprehensive monitoring system network infrastructure using free tools, in this package of OpenNMS. Described are: installation, configuration and use of the package, as well as the configuration of network devices to the monitoring system. As runtime pa[...]
4
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 8-9 797-798
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Informatyka
PL W pracy są analizowane środki projektowania współbieżnych aplikacji, stanowiące standard języka Ada95 dla rozproszonych systemów komputerowych. Przytaczane są rezultaty wykorzystania pakietu GLADE do organizacji obliczeń w systemach klastrowych tworzonych w środowisku systemu operacyjnego Linux.
EN This paper describes analyze resources for concurrent applications designing process. We use programming language Ada95 for disiributed computer systems. We show result of use GLADE packet for organization computing into clusters systems. To create cluster systems we use OS Linux.
6
75%
Studia Informatica
PL Niniejszy artykuł opisuje mechanizmy zapewnienia jakości usług dostępne w systemie operacyjnym Linux. Opisane zostały architektury Integrated Services i Differentiated Services oraz mechanizmy kolejkowania pakietów w jądrze systemu.
EN This paper describes mechanism of Quality of Service in operating system Linux. Two architectures: Integrated Services and Differentiated Services and various packed queueings were described in article.
7
75%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono zwięzłą charakterystykę wybranych metod dostępu stosowanych w systemach operacyjnych. Krótko przedstawiono również implementację kontroli dostępu w systemie Linux jako przykład praktycznego zastosowania niektórych z opisywanych rozwiązań.
EN Article contains short characteristics of access control models that are usually used in operating systems. Included is also short presentation of access control implementation in Linux operating system as an example of practical usage of described methods.
8
75%
Studia Informatica
PL Praca przedstawia sposób wykorzystania serwerów Linux oraz usług NetBIOS'u do bezinstalacyjnego udostępniania aplikacji stacjom klienckim, pracującym w systemie Windows. Metoda oparta jest na zdalnym wykorzystaniu oprogramowania zainstalowanego w ogólnodostępnym katalogu na serwerze. Usługi NetBIOS'[...]
EN The paper describes the use of Linux servers and NetBIOS services for serving Windows applications without installation. The method is based on remote use of application installed in shared server folder. The NetBIOS services and the Windows registry entries allow creating a working environment suit[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2007 Nr 23 57-60
PL Zapewnienie bezpieczeństwa systemu komputerowego jest jednym z najważniejszych zadań systemu operacyjnego. W artykule zostaną przedstawione mechanizmy i technologie zabezpieczania systemu operacyjnego Linux. Zostaną opisane metody aktywnej ochrony systemów operacyjnych poprzez blokowanie połączeń si[...]
EN One of the most important tasks of the operating system is to provide computer system security. This paper describes protection mechanisms and technologies for the Linux operating system. We first present methods of active protection through blocking net connections and limiting application privileg[...]
10
75%
Przegląd Geodezyjny
11
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2009 Nr 26 65-68
PL Jednym z najważniejszych zagadnień współczesnej informatyki jest zapewnianie bezpieczeństwa systemów komputerowych. Realne straty finansowe, które wynikają z ataków na systemy komputerowe z roku na rok są coraz większe. W artykule przedstawiono, opracowany przez autorów, innowacyjny system ochrony i[...]
EN One of the key issues of contemporary computer science is security of computer systems. Each year real financial losses resulted from attacks on computer systems increase. This article presents innovative system for protecting the integrity of file systems called the ICAR, developed by the authors. [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 28 81-84
PL System operacyjny Linux z uwagi na swoją funkcjonalność, użyteczność oraz warunki licencyjne jest coraz powszechniej wykorzystywany. Wśród licznych dystrybucji tego systemu można wyróżnić takie, które są uruchamiane bezpośrednio z pamięci półprzewodnikowych USB. W artykule zostanie przedstawiona fun[...]
EN Due to the functionality, usability and license conditions the Linux operating system is becoming popular. Among the many distribution types, USB bootable Linux should be distinguished. The paper presents the functionality and usability of the cdlinux.pl distribution that works directly from a USB d[...]
13
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN As part of the work was built on Linux system, operating in real time, graphical user interface AmigoBot mobile robot control. The application written in C + + language has the ability to control important parameters of wireless robot, which allows easy and intuitive movement and enables the constru[...]
14
71%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN The paper presents a hardware and software solution giving methods of communication and the construction of the artificial EEG patients. The software is designed for the Mindset MS-1000 EEG 16-channel device, manufactured by Nolan Computer Systems. The modular analysing system for Linux OS is presen[...]
15
71%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2009 nr 2 63-69
EN Communication platform systems as, e.g., advanced telecommunication computing architecture (ATCA) standard blades located in standardized chassis, provides high level communication services between system peripherals. Each ATCA blade brings dedicated functionality to the system but can as well exist[...]
16
71%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2006 R. 6, nr 10 243-255
PL Prezentujemy wykorzystanie probabilistycznego podejścia (PAD) do wykrywania anomalii. Stworzony przez nas system, poprzez analizę wybranych wywołań systemowych (wraz z ich argumentami), monitoruje wybrane aplikacje w środowisku Linux. Poprzez porównywanie ich działania z wcześniej zebranym profilem [...]
17
71%
Journal of Applied Computer Science Methods
2010 Vol. 2 No. 1 97--107
EN Some technical differences between virtualization platforms will be shown. Us-ing the MySQL database we present the efficiency tests. Different hardware platforms were used: PC Intel and different mainframe computers (z/9'series). Usefulness of virtualization techniques was also shown. An example of[...]
18
71%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2016 nr 2 5--12
EN Server power control in data centers is a coordinated process carefully designed to reach multiple data center management objectives. The main objectives include avoiding power capacity overloads and system overheating, as well as fulfilling service-level agreements (SLAs). In addition to the primar[...]
19
71%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL W artykule opisany został eksperyment, którego celem było zbadanie poprzez wykorzystanie testu penetracyjnego, skuteczności ochrony sieci przez wybrane produkty typu IDS dla środowiska Unix/Linux. Projekt powstał w ramach pracy dyplomowej, której celem było dokonanie analizy porównawczej wybranych s[...]
20
63%
Studia Informatica
PL W artykule została przedstawiona implementacja protokołów RSVP i MPLS na stosie TCP/IP w systemie Linux. Umieszczono krótką charakterystykę wybranych protokołów. Pokazano przykładową konfigurację w środowisku Linux. Wykonano eksperymenty pomiarowe pokazujące wykorzystanie tych protokołów do zarządz[...]
EN This paper presents some practical aspects concerning implementation of traffic management functions based on Linux network environment. The main aim is to show how this functionality can improve access to WWW pages.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last