Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Leszno
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architectus
2010 Nr 2(28) 119--126
PL Dynamiczny rozwój Leszna po drugiej wojnie światowej wiązał się ze zmianami sposobu kształtowania przestrzeni jego rynku. Rynek miasta średniej wielkości, jakim jest Leszno, będący częścią żywej, wciąż zmieniającej się tkanki miejskiej ośrodka o znaczeniu regionalnym, podlegał przekształceniom estet[...]
EN If we agree with the assumption that an architect and urban planner are the professions which enjoy public trust, then we cannot in our work resort to cultural patterns, social needs or ecological conditions. If, however, we egoistically assume that the most important thing is individual artistic ex[...]
2
94%
Przegląd Komunalny
2010 nr 3 56-57
PL Od momentu upodmiotowienia jednostek samorządu terytorialnego z początkiem lat 90. ubiegłego wieku obserwuje się stały rozwój polskich miast, polegający m.in. na przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych, znajdujących następnie odzwierciedlenie w systematycznej poprawie jakości stanu zabudowy i [...]
3
94%
Przegląd Komunalny
2008 nr 11 50-52
PL Wiosną przyszłego roku ruszy budowa zakładu zagospodarowania odpadów w podleszczyńskiej Trzebani. Rocznie ma być tam przerabiane ok. 70 tys. ton odpadów dostarczanych z 18 gmin. Jest to największe, najdroższe i najnowocześniejsze przedsięwzięcie z dziedziny ochrony środowiska, jakie kiedykolwiek był[...]
4
94%
Przegląd Komunalny
2007 nr 7 64-65
PL W każdym mieście występują tereny wypoczynkowe, których jakość zagospodarowania jest zazwyczaj adekwatna do jego rangi administracyjnej. W ośrodkach gminnych możliwości rekreacji ograniczają się do korzystania z miejscowych parków i boisk, podczas gdy w stolicach województw i coraz częściej również [...]
5
84%
Recykling
2001 nr 11 25-25
6
84%
Architectus
PL Od najdawniejszych czasów Leszno zajmowało specyficzne położenie geopolityczne i komunikacyjne. To tu przecinały się główne szlaki prowadzące ze Śląska ku Pomorzu, a także z Warszawy ku zachodnim granicom państwa. W mieście rozwijał się handel, wytwórstwo i życie intelektualne (międzynarodowy ośrode[...]
EN Since very long ago Leszno had a specific geopolitical and communication location. Main routes from Silesia to Pomerania and also from Warsaw in the direction of the west Polish boundaries, crossed here. Due to a fast economic development Leszno became the second town of Wielkopolska (Greater Poland[...]
7
59%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W artykule przedstawiono wpływ warunków hydrogeologicznych i zawartości metali na procesy kolmatacji filtrów studni głębinowych. Analizę warunków pracy przeprowadzono na przykładzie ujęcia wody w Zaborowie (woj. wielkopolskie), gdzie podczas budowy ujęcia został zastosowany filtr, przy którym proces[...]
EN In the paper presentation influence hydrogeology condition and capacity of metals in water for process colmatage of well screen. The analysis working conditions of groundwater intake carry out for the example of ground water intake in Zaborowo (province wielkopolskie). During construction of groundw[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last