Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Leonardo da Vinci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2017 nr 3 11--13
PL Pierwsze magazyny powstały na Bliskim Wschodzie około 12 000 lat temu. Stały się one niezbędne od czasu rewolucji neolitycznej i wynalezienia rolnictwa. Ich główna funkcja – jak dotąd – nie zmieniła się. Zawsze służyły do przechowywania i zapewnienia niezakłóconego dostępu do zapasów. Przez wieki zm[...]
2
89%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 80--85
PL W artykule przedstawiono informacje na temat trzech projektów dydaktyczno-badawczych z zakresu nauczania w budownictwie, których partnerem jest Polish British Construction Partnership. Opisano następujące projekty: Leonardo da Vinci pt. Archaeology and Construction Engineering Skills (ACES, lata 200[...]
EN Paper presents development of educational tools for construction industry within the Leonardo da Vinci (LdV) and Scholarship and Training Fund (EEA Financial Mechanism FSS) projects conducted by Polish British Construction Partnership, Ltd. Assumptions and results for three projects will be presente[...]
3
89%
Acta Geologica Polonica
EN The origins of ichnology are located in a land of convergence between Art and Science, in a historical period - the Renaissance - during which the scientific method had its birth. Trace fossils were studied and graphically represented by preeminent naturalists such as Leonardo da Vinci, Konrad Gesne[...]
4
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono zakres projektu europejskiego, realizowanego w ramach Programu Wspólnotowego LEONARDO DA VINCI przez uniwersytety, związki odlewni i przedsiębiorstwa czterech krajów - członków UE: Niemiec, Polski, Hiszpanii i Holandii. Celem projektu jest łagodzenie ogólnoeuropejskiej nieró[...]
EN The article presents the scope of an european project being realized in the frames of the common program LEONARDO DA VINCI by universities, foundry unions and enterprises in four EU-countries (Germany, Poland, Spain and Holland). The aim of the project is appeasing the imbalance between the supply f[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Program „Uczenie się przez całe życie” został ustanowiony na mocy decyzji przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Europejską 15 listopada 2006 roku. Obejmuje on lata 2007–2013. W jego ramach znalazły się cztery programy sektorowe: Comenius (oświaty), Erasmus (szkolnictwa wyższego), Leonardo da V[...]
EN On 15 November 2006 ‘Lifelong Learning Programme’ (LLP) was adopted by the European Parliament and by the Council for the years 2007–2013. The new LLP comprises four sectoral programmes: Comenius (school education), Erasmus (higher education), Leonardo da Vinci (vocational training), Grundtvig (adul[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last