Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lagrange theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 786--791, CD
PL W artykule przeanalizowano pochodną Grünwalda-Letnikova ƒ(ƞ)(t) w odniesieniu do klasycznego zagadnienia prędkości, jako pierwszej pochodnej funkcji drogi w czasie ƒ(1)(t). Autor argumentuje, że dodatnia pochodna Grünwalda-Letnikova nie spełnia twierdzenia Lagrange’a, co wiąże [...]
EN The paper analyses Grünwald-Letnikov ƒ(ƞ)(t) derivative in space of first order derivative ƒ(1)(t) and also analyses the classical interpretation of derivative of path function as velocity. The author argues that the Grünwald-Letnikov positive derivative does not fulfil the Lag[...]
2
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 118-121
PL W artykule przedstawiono metodę automatycznego określania niezależnych oczek obwodu elektrycznego przy wykorzystaniu tylko jego macierzy połączeń. Zastosowano w tym celu teorię Lagrange’a przy obecności źródeł napięcia jak i strat dyssypacyjnych na rezystancjach. Przedstawiona metoda jest alternatyw[...]
EN This article presents the method for automatic finding of the independent closed loop of the electric circuit, based only on its connection matrix. The Lagrange method was used and the presence of the voltage sources and the dissipation losses in the resistances was taken into account. The introduce[...]
3
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 122-125
PL W przedstawianym artykule przewidziano możliwość uwzględnienia nasycenia i histerezy żelaza blach obwodu magnetycznego autotransformatorów układu. Wyniki otrzymane przedstawianą metodą porównano z pomiarami za zbudowanym w tym celu modelu 50 kW układu prostowniczego 18-pulsowego z autotransformatore[...]
EN This article presents the method of the electric circuits simulation on the example of the ‘clean power’ type rectifier with autotransformer. The magnetic saturation phenomena and the magnetic hysteresis can be taken into account during computation. The results obtained with the described method was[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last