Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LPG fuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The Liquified Petroleum Gas (LPG) is currently the only widespread and available alternative fuel used in Poland for motor vehicles equipped with spark-ignition engines. Until the end of the 1980s, the monopoly on the fuel market had belonged to petrol and diesel oils. In the 1990s this monopoly was[...]
2
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 679-687
PL Paliwo w postaci gazu LPG jest obecnie główny alternatywnym paliwem wykorzystywanym powszechnie do zasilania pojazdów. W Polsce powstanie ogólnodostępnego rynku gazu LPG przypada na lata 90' XX w. Koniec XX w. i początek XXI w. to dynamiczny rozwój rynku LPG. Od roku 2005 obserwowana jest stabilizac[...]
EN LPG fuel currently is the main alternative fuel used to supply of vehicles. The LPG market was come into being in the 90's twentieth century in Poland. The end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first century was characterized by dynamic development of the LPG market. LPG marke[...]
3
86%
Technical Transactions
PL W artykule przedstawiono rezultaty eksperymentu termicznej utylizacji odpadów gumowo-kompozytowych w pęcherzowym złożu fluidalnym zasilanym paliwem gazowym LPG. Podczas procesu dokonywano pomiaru temperatury złoża oraz analizy składu spalin jak CO, VOC, SO2, NOx oraz HCl. Proces współspalania materi[...]
EN This paper presents experimental results relevant to the thermal utilisation of rubber wastes. The investigation employed a laboratory-scale bubbling fluidised bed combustor, (BFBC) running on liquefied petroleum gas with quartz sand as the inert bed material. When rubber samples (tyre fragments) we[...]
4
72%
Logistyka
2015 nr 4 1877--1884, CD2
PL Analiza składu spalin silników spalinowych o zapłonie iskrowym (ZI), jako jedno z wielu narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce silników, wraz z rozwojem ich konstrukcji, zmieniła zakres możliwego wykorzystania. Według niektórych opinii, po wprowadzeniu systemów diagnostyki pokładowej standardu OBD [...]
EN Analysis of the composition of the exhaust gases of internal combustion engines with spark ignition (ZI), as one of many tools used in the diagnosis of engine, with the development of their design, changed the range of possible uses. According to some opinion, after the introduction of the standard [...]
5
72%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 872--878
PL W artykule porównano dwie instalacje włoskiej firmy BRC przystosowujące silniki z bezpośrednim wtryskiem benzyny do zasilania gazem płynnym LPG (gaz skroplony). Pierwsza to instalacja wtrysku pośredniego lotnej fazy gazu do kolektora dolotowego, która obecna jest na rynku od kilku lat. Druga instala[...]
EN The article compares two installation of Italian BRC manufacturer adopting engines with direct fuel injection to supply liquid LPG (Liquified Petrolum Gas). The first is an installation of indirect injection volatile gas phase to the intake manifold, which has been presented on the market since seve[...]
6
72%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 711--715, CD
PL W artykule przedstawione są wyniki badań dwupaliwowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym w zakresie wpływu położenia wtryskiwacza paliwa LPG w kolektorze dolotowym na sprawność, zawartość składników w spalinach oraz podstawowe parametry procesu spalania. W trakcie badań przyjęto trzy różne [...]
EN The paper presents results of investigation on a dual-fuel compression ignition engine concerning the effect of LPG injector position in the manifold on efficiency, exhaust emissions and basic combustion pa-rameters. In the course of investigation, three various injector positions were studied. The [...]
7
58%
Nafta-Gaz
1999 R. 55, nr 4 222--233
PL Przedstawiono cechy charakterystyczne paliwa gazowego propan-butan LPG jako źródła energii dla pojazdów samochodowych. Zamieszczono również własne wyniki badań zużycia paliwa: benzyny bezołowiowej Eurosuper S-95 i gazu propan-butan LPG w symulowanym teście miejskim ECE oraz stałych prędkości jazdy: [...]
EN In paper gaseous fuel propane-butane LPG as energy source for automotive vehicles has been presented. Own results of fuel consumption tests have been given: unleaded petrol Eurosuper S-95 and gas propane-butane LPG in simulation city test ECE and at constant travelling speed: 70, 90 and 120 km/h in [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last