Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LES
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 2 243-256
PL Praca przedstawia współczesny stan wiedzy w dziedzinie numerycznego modelowania turbulencji ze szczególnym uwzględnieniem metody LES (ang. Large Eddy Simulation). Przedstawiono ograniczenia modeli turbulencji typu RANS, opartych o uśrednione w czasie równania Reynoldsa oraz wskazano perspektywy dete[...]
EN The paper presents contemporary developments in the field of deterministic description of turbulence with special reference to Large Eddy Simulation (LES) methods. The limitations of conventional turbulence modelling based on stochastic methodology have been discussed, and reasons for development of[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 77-78
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 68 [231] 165-171
EN The paper proposes model for large eddy simulation (LES) of pulverized coal gasification by low temperature plasma. Due to great demand for computational resources by LES, simplified model of real plasma burner (installed at 210 MW boiler unit of TPP Nikola Tesla, Serbia) is investigated. Air-coal m[...]
4
94%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 4 1217-1232
PL W atykule przedstawiono wyniki symulacji przepływu (z wymianą ciepła) w obszarze pomiędzy stojanem i wirnikiem oraz dwoma pierścieniami uzyskane z zastosowaniem metod DNS i LES. Badania przeprowadzono dla rozciagłości obszaru L=3.0-5.0 oraz dla współczynnika krzywizny Rm=1.8-5.0. Badano struktury ni[...]
EN The paper gives the results of the Direct Numerical Simulation (DNS) and Large Eddy simulation (LES) which were performed to investigate the 3D transitional non-isothermal flows within a rotor/stator cavity. A Lagrangean version of the dynamic Smagorinsky eddy viscosity model was used. Computations [...]
5
94%
Archives of Mechanics
2017 Vol. 69, nr 2 157--175
EN This paper presents the results of large eddy simulation/conditional moment closure (LES-CMC) computations of a turbulent flame in oxy-combustion regimes complemented by 0D-CMC analysis. The fuel is pure hydrogen and it issues into a hot oxidiser stream which is a mixture of oxygen and water vapour.[...]
6
94%
Archives of Mechanics
2018 Vol. 70, nr 6 551--567
EN The paper presents large eddy simulation (LES) study aiming at investigations of an influence of flow conditions on a spark ignition process in a two-phase shear dominated flow. Implicit LES approach is applied for the combustion modelling and the spark is modelled using the energy deposition model [...]
7
84%
Chemical and Process Engineering
EN The aim of the project was to collect experimental data regarding local distributions of fluid velocity and inert tracer concentration in a tank reactor with turbulent flow. The experiments were performed in a microscale in a region of tracer fluid injection. The results of experiments can be used f[...]
8
84%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The paper presents numerical computations of particle-laden turbulent channel flow. The large eddy simulation (LES) approach for fluid and the Lagrangian particle tracking for the dispersed phase are applied. The continuous phase results for fully-developed channel flow at Re = 150 are in reasonable[...]
9
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 98-100
PL Przedstawiono wyniki modelowania numerycznego przepływu burzliwego dwufazowego w mieszalniku statycznym Kenics. W badaniach CFD wykorzystano dwa podejścia: symulacji wielkowirowych LES z modelem Smagorimiky'ego-Lilly oraz metodę symulacji niestacjonarnych URANS z modelem k-e. Symulacje numeryczne pr[...]
EN Results of numerical modeling of two-phase turbulent flow in a static Kenics mixer are presented. The CFD simulations were carried out using two approaches: 1) large eddy simulation with the Smago-rinsky-Lilly model and 2) unsteady RANS method with the fe-c model. Water was used as the continuous ph[...]
10
84%
Chemical and Process Engineering
2015 Vol. 36, nr 2 251--262
EN Simulations of turbulent mixing in two types of jet mixers were carried out using two CFD models, large eddy simulation and k-ε model. Modelling approaches were compared with experimental data obtained by the application of particle image velocimetry and planar laser-induced fluorescence methods. Me[...]
11
84%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W artykule przedstawione są wyniki weryfikacji poprawności działania programu do symulacji przepływów pulsacyjnych wykorzystującego metodę LES (Large Eddy Simulations) w zakresie przepływów ustalonych. Zaprezentowano porównania otrzymanych wyników symulacji numerycznych z wynikami dostępnymi w źródł[...]
EN Verification results of the code operation for pulsating flow simulations developed with the LES (Large Eddy Simulations) method in the steady flow range are presented. A comparison of the numerical simulation results with available reference data is shown. The mesh size and the Smagorinski constant[...]
12
84%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The results of modelling of the two-phase turbulent flow of a two-phase, liquid-liquid mixture in a Kenics static mixer were reported. Advanced transient simulations were performed using the large eddy simulation (LES) approach and a broader analysis of the velocity field was carried out. The two-ph[...]
13
83%
Archivum Combustionis
2011 Vol. 31 nr 4 223-232
EN Large Eddies Simulation method (LES) has become a powerful computational tool with application to turbulent flows. It links classical Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) approach and Direct Numerical Simulation (DNS). This modeling approach computes the large eddies explicitly in a time-dependent[...]
14
83%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The paper presents the results of LES simulation of two different turbulent channels with inlet conditions corresponding to the Reynolds number Re =395. In both cases a varying pressure gradient was obtained by an adequate curvature of one of the walls. The first case is treated as a benchmark and i[...]
15
83%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2001 Vol. 5, No 4 477-494
EN The suitability of existing models for the simulation of flow through turbomachines is investigated and compared with a recently proposed adaptive turbulence model. Discussed are the improvements in accuracy that can be achieved by using non-linear turbulence models and unsteady calculations. The ad[...]
16
71%
Acta Geophysica
2012 Vol. 60, no. 6 1502-1546
EN The objective of this coupled experimental and numerical study is to provide insight into the mean and turbulent flow fields within an array of fully submerged, isolated, immobile boulders. Our study showed that the velocity defect law performed well for describing the mean flow around the boulder w[...]
17
71%
Computational Methods in Science and Technology
EN In the present paper we summarized our numerical investigations on the flow with heat transfer in rotating cavity performed by DNS (Direct Numerical Simulation) and LES (Large Eddy Simulation). We considered different geometrical configurations and different flow and thermal conditions. All presente[...]
18
71%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 4 28-29
PL Przedstawiona praca poświęcona jest badaniom numerycznym hydrodynamiki przepływu oraz procesu mieszania układu dwufazowego typu ciecz-ciecz w mieszalniku Kenics. W badaniach CFD wykorzystano symulacje wielkowirowe LES z dwoma modelami burzliwości: modelem dynamicznym kinetycznej energii burzliwości [...]
EN Numerical results of hydrodynamics and mixing process of two-phase liquid-liquid system in the Kenics static mixer are presented. CFD simulations were carried out using Large Eddy Simulation with two turbulent models: Kinetic Energy Dynamic Subgrid-Scale Model and the Smagorinsky-Lilly Model. Eighte[...]
19
71%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 3 146--148
PL W pracy przedstawiono wyniki symulacji wielkowirowych LES dla przepływu Taylora-Couette’a. Symulacje numeryczne wykonano dla jednofazowego przepływu cieczy newtonowskiej (wody) przez układ dwóch współosiowych cylindrów. Cylinder zewnętrzny był nieruchomy, natomiast cylinder wewnętrzny obracał się ze[...]
EN Results of the Large Eddy Simulation for Taylor-Couette flow are presented in the paper. The numerical simulations of single-phase flow for Newtonian fluid (water) were carried out. In the Taylor-Couette flow medium passed between two соахіаl cylinders. The outer cylinder was stationary while the in[...]
20
71%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2003 nr 112 47-55
EN Although traditionally two-phase flow problems have been treated with the interpenetrating media (two-fluid) approach, certain situations require application of new techniques, including interface tracking methods such as Volume of Fluid (VOF);methods considering the effets of turbulence on the disp[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last