Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kielce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2012 nr 4 42
PL Legenda głosi, że od znalezionych tam przez Mieszka białych kłów wywodzi się pierwotna nazwa – Kiełce. Obecnie w Kielcach można nie tylko zwiedzać zabytki i podziwiać piękno Gór Świętokrzyskich, ale uczestniczyć w corocznie odbywających się Targach Ekotech. XII Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców[...]
2
88%
Wiadomości Konserwatorskie
2017 Nr 49 27--37
PL Wartościowe dzieła współczesnej architektury sakralnej Kielc, zrealizowane przez wybitnych polskich twórców po 1945 roku, stanowią oryginalny dorobek i dziedzictwo, a w niektórych przypadkach dowód nowatorskich i unikalnych rozwiązań na poziomie światowym. Pomimo skomplikowanych warunków gospodarczy[...]
EN The valuable works of contemporary sacred architecture in Kielce, realized by outstanding Polish artists after 1945, represent original legacy and heritage, in some cases evidence innovative and unique solutions on a global level. Despite the complicated economic conditions, difficult social and pol[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2009 nr 76 65-80
PL W artykule przedstawiono analizę warunków geologicznych, hydrogeologicznych i istniejących danych otworowych rejonu miasta Kielce. Celem analizy była ocena potencjalnych możliwości występowania wód termalnych pod kątem gospodarczego wykorzystania. Analizy pozwoliły wytypować obszary, w których mogą [...]
EN The paper discuss geological and hydrogeological conditions and well data from the Kielce region. The purpose of analysis was to evaluate the possibility of occurrence of thermal waters taking into account commercial uses. Research indicates prospective areas for thermal waters occurrence. In the mo[...]
4
75%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2014 T. 59, z. 4 61--94
PL Tematyka przestrzeni społecznej w obiektach użyteczności publicznej znajduje się w kręgu zainteresowań wielu architektów. Autor porusza tę problematykę w książce pt. Atrium. Przestrzeń społeczna w budynku wielofunkcyjnym, wydanej w 2002 roku. Atrium, jako specyficzna forma przestrzeni społecznej, je[...]
EN Subject matter of social space in public institutions has already been inside my range of interest for a long time. This subject matter has been raised in my book titled Atrium. Social space in a multifunctional building, published in 2002. Atrium as a specific form of social space is a public eleme[...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 3 326--339
PL Kielce są miastem wojewódzkim położonym nad niewielką Silnicą, w sercu Gór Świętokrzyskich. W przeszłości były siedzibą biskupów krakowskich, dziś to ośrodek uniwersytecki, przemysłowy i wystawienniczy, z niezwykle dynamicznie rozwijającymi się Targami Kielce. Z geoturystycznego punktu widzenia mias[...]
EN Kielce is a city located by the Silnica river, in the heart of the Świętokrzyskie Mountains. In the past it was the seat of the Bishops of Cracow, today it is a center of university, industrial and exhibition, with dynamically developing Kielce Fair. From the point of view of geotouristic this city [...]
6
75%
Mosty
2013 nr 1 51--53
PL Droga ekspresowa S74 to jeden z ważniejszych traktów komunikacyjnych Polski Centralno-Wschodniej, którego realizacja jest planowana na kilkanaście lat. Jedynym jak do tej pory zrealizowanym fragmentem drogi S74 jest odcinek Kielce-Cedzyna oddany do użytku w grudniu 2011 r. Z uwagi na nowatorską – ja[...]
EN The S74 expressway is one of the significant transportation thoroughfares in central-eastern Poland. Its construction is planned for several years. The only part of the S74 expressway completed so far is the Kielce-Cedzyna section, which was put into operation in December 2011. The TS-1 tunnel, alon[...]
7
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 2 73--75
PL 200 lat temu utworzono w Kielcach Szkołę Akademiczno-Górniczą. Była to pierwsza w Polsce i siódma w Europie wyższa uczelnia techniczna. W artykule przedstawiono okoliczności powstania szkoły i scharakteryzowano jej działalność.
EN Mining Skill Academy was founded in Kielce 200 years ago. This education enterprise had been the first technology-oriented academic institution in Poland and seventh one in Europe. The circumstances of the foundation process and educational activity of the school characteristics are described.
8
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Łódź i Kielce to stolice dwóch sąsiadujących ze sobą województw, oddalone od siebie o około 140 km, połączone siecią zależności funkcjonalnych, wynikających zarówno z różnicy potencjałów ludnościowych, jak i komplementarności ofert obu ośrodków.
9
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1089--1093, CD
PL Z uwagi na utrzymujący się wzrost gospodarczy w Polsce, coraz więcej rodzin posiada nie jeden, a kilka samochodów. Co więcej, te samochody nie są prawidłowo wykorzystywane, bowiem podróżuje nimi nie pięć lecz często jedna osoba. Powoduje to wzrost liczby pojazdów na polskich drogach, szczególnie dot[...]
EN Following economic growth in Poland, more and more families have not one, but several cars. What's more, the car is used not by five but by one person. So that we have an increase in the number of cars on Polish roads. Everyday plenty of people travel to the work and return homes and it takes a lot [...]
10
75%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2014 T. 59, z. 3 63--91
PL Rozwój szkolnictwa, a w szczególności uczelni wyższych, nierozerwalnie łączy się z ośrodkami miejskimi. Ożywienie intelektualne średniowiecznej Europy związane było przede wszystkim z napływem nowych informacji naukowych ze szkół bizantyjskich oraz z arabskimi przekładami dzieł starożytnych uczonych[...]
EN Educational system development, and especially university development is inseparably connected with city centers. Intellectual activity of Medieval Europe was mainly connected with flow of new scientific information from Byzantine schools and with Arab translations of ancient works written by scient[...]
11
71%
Przegląd Komunalny
2000 nr 4 26-26
PL W dniach 2-4 marca br. odbywały się w Kielcach, w pawilonach wystawowych Centrum Targowego Kielce, VII Międzynarodowe Targi Ekologiczne "EKOTECH 2000". Ich hasłem przewodnim było przetwórstwo odpadów oraz odnawialne źródła energii. Patronat nad targami sprawowali: przewodniczący Sejmowej Komisji Och[...]
12
71%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 9 498-501
PL Opisano założenia i rozwiązania projektowe kładki zbudowanej nad ul. Źródłową w Kielcach. W obiekcie po raz pierwszy w Polsce zamiast pochylni dla osób niepełnosprawnych zastosowano dźwigi osobowe.
EN Design of structure and construction of steel suspended footbridge above Źródłowa-street in Kielce is described. For the first time lift for invalids instead of other arrangements was used in Poland.
13
71%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 6 69--70
PL Obecne czasy wymagają skutecznego działania w szeroko pojętej ochronie środowiska, zarówno w sposób czynny, jak i bierny. Budownictwo infrastrukturalne jako mające największą styczność z przyrodą najbardziej powinno dbać o jej ochronę. Ochronie bowiem powinny podlegać zasoby, które budownictwo (w ty[...]
14
71%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/1 1373--1385
EN Common dandelion Taraxacum officinale agg. (T. officinale F.H. Wigg) is a plant species commonly found on urban areas. It is characterised by low habitat requirements and proven bioindication properties. The aim of this study was to assess the possibility of using T. officinale agg. for monitoring o[...]
15
71%
Przegląd Komunalny
2018 nr 2 71--73
PL Kielce to pierwsze polskie miasto, które poddało się wnikliwemu badaniu i uzyskało najwyższy, platynowy certyfikat zgodności z normą ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”. Jest on przyznawany przez World Council on City Data z siedzibą w Toronto.
16
71%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 6 54
PL W grudniu 2010 r. rozpoczęła się budowa Centrum Kongresowego Targów Kielce. W ramach inwestycji powstaje czterokondygnacyjny budynek z parkingiem podziemnym. Centrum będzie mogło przyjąć jednocześnie ponad 1000 osób. Przy budowie wykorzystywane są systemy deskowań i rusztowań ULMA. Najciekawszym ele[...]
17
71%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 5 24--25
PL W marcu 2015 roku w Kielcach zostało otwarte nowe laboratorium Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Laboratorium będzie specjalizować się w realizacji badań wytrzymałościowych, a głównym jego atutem będzie możliwość badania dużych elementów o długości do 40 metrów. Wykonawcą inwestycji na zlecenie IB[...]
18
71%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 5 114--116
PL Obecne czasy wymagają skutecznego działania w szeroko pojętej ochronie środowiska, zarówno w sposób czynny, jak i bierny. Budownictwo infrastrukturalne, jako mające największą styczność z przyrodą, najbardziej powinno dbać o jej ochronę. Ochronie bowiem podlegać powinny zasoby, które budownictwo (w [...]
19
63%
Świat Obrabiarek
20
63%
Szkło i Ceramika
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last