Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 255
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Karpaty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
1998 R. 54, nr 5 209-215
PL Na podstawie analizy paleomorfologicznej powierzchni przedmioceńskiej i danych otworowych, wyznaczono obszar środkowobadeńskiej erozji podmorskiej ewaporatów i serii podewaporatowej oraz pogłębienia paleodolin w utworach podłoża platformowego na przedgórzu Karpat Środkowych i Wschodnich. Przez analo[...]
EN As a result of paleomorphological analysis of Pre-Miocenian area and well-logging data, it bas been determined the acreage of Middle-Badenian submarine erosion of evaporites and sub-evaporite series as well as the deepening of paleo-valleys in platform basement of Middle and Eastern Carpathian Forel[...]
2
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 247-253
PL Metoda inwersji sejsmicznej rozwija się począwszy od końca lat 70. ubiegłego wieku. Ostatnie jej modyfikacje to Impedancja Elastyczna, Metoda Lambda-Mu-Rho oraz Inwersja Symultaniczna. Metody te bazują na danych sejsmicznych przed sumowaniem. Łączą metodę inwersji na sumie oraz metodę AVO (Amplitude[...]
EN Acoustic impedance method has been developing since the end of 1970 years. The currently modifications of inversion methods are Elastic Impedance, Lambda-Mu-Rho and Simultaneous Inversion. All of these last methods based on the prestack seismic data and combined typical postack inversion with AVO me[...]
3
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 231-239
4
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 5 26-26
PL Indywidualne systemy oczyszczania ścieków nie cieszą się w Polsce popularnością. W naszym kraju jest wiele dzikich i pięknych zakątków o unikalnych - na skalę światową - zasobach krajobrazowo-przyrodniczych. W takie tereny obfituje Polska południowo-wschodnia. Aby nie niszczyć bezcennej przyrody, na[...]
5
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 74-75
6
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 122-123
7
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 113-115
8
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 52-53
9
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 123-124
10
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 118-118
11
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 139-140
12
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 81-81
13
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 45-46
14
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 72-73
15
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 110-111
16
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 140-141
17
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 117-117
18
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 87-88
19
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 90-90
20
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 109-109
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last