Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  JPEG 2000
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metody Informatyki Stosowanej
EN The problem investigated in this paper refers to image retrieval based on its compressed form, hence giving much advantages in comparison to traditional methods involving image decompression. The main goal of this paper is to discuss a unified visual descriptor for images stored in the two most popu[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Autorzy prezentują rozwiązanie sprzętowe kodera i dekodera arytmetycznego zaimplementowanego w układzie FPGA Virtex. Rozwiązanie sprzętowe kodera pozwala na bardziej efektywną niż to ma miejsce w procesorze ogólnego stosowania realizację kodowania entropowego. Zrealizowany kodek jest częścią składow[...]
EN Authors present hardware solution of arithmetic encoder and decoder implemented in Xilinx Virtex FPGA. Hardware approach allows for more effective performance of coding if compared to the software implementations. Presented codec is a part of being designed by authors hardware processor for JPEG2000[...]
3
100%
Opto - Electronics Review
EN A concept of diagnostic accuracy progression for embedded coding of medical images was presented. Implementation of JPEG2000 encoder with a modified PCRD optimization algorithm was realized and initially verified as a tool for accurate medical image streaming. Mean square error as a distortion measu[...]
4
89%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 190-194
PL W artykule opisano rezultaty eksperymentalnego badania kompresji obrazu czarno/białego przy wykorzystaniu czterech metod: JPEG, JPEG2000, EZW i SPIHT. Kompresję wykonywano na trzech obrazach o różnym poziomie detali i różnej gęstości.
EN In this paper we present experimental results comparing the quality of still Black & White (B/W) images compressed using four methods: JPEG, JPEG2000, EZW and SPIHT. The compression was performed on three pictures with differing levels of detail and density (bit-rates - bpp) using VCDemo software. T[...]
5
89%
Przegląd Elektrotechniczny
PL JPEG2000 Internet Protocol (JPIP) razem z kompresją JPEG2000 tworzą wydajny i elastyczny system typu klient/serwer czerpiący korzyści z wydajnego systemu kompresji oraz istniejących protokołów internetowych. Po stronie serwera możemy zapisać tylko jeden skompresowany obraz. Po stronie klienta wybier[...]
EN JPEG2000 Internet Protocol (JPIP) and JPEG2000 give powerful and flexible client/server architecture that takes advantage of efficient compression and existing internet protocols. We can store only one compressed file at the server side and transmit image to the client. At the client side user can s[...]
6
89%
Image Processing & Communications
EN JPEG2000 is an efficient image compression standard based on DWT (Digital Wavelet Transform) which provides interactive access to large images. JPEG2000 Internet Protocol (JPIP) and JPEG2000 gives powerful and flexible client/server architecture that takes advantage of efficient compression and exis[...]
7
88%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2006 nr 1 3-10
EN The use of visual content in applications of the digital computer has increased dramatically with the advent of the Internet and world wide web. Image coding standards such as JPEG 2000 have been developed to provide scalable and progressive compression of imagery. Advances in image and video analys[...]
8
88%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2004 Vol. 8, No 2 147-158
EN A new standard of still image compression is characterised in the context of medical applications. Wide spectrum of JPEG2000 features is analysed with respect to its application potential to improve the performance of modern medical services (i.e. telemedicine, PACS, radiology information systems, w[...]
9
54%
Studia Informatica
PL Niniejszy artykuł zawiera zwarty przegląd algorytmów z zakresu bezstratnej kompresji statycznych obrazów medycznych. Uwzględniono zarówno agorytmy, które uznawane są za standardy w medycznych systemach składowania i transmisji obrazów, jak również inne algorytmy praktycznie stosowane do kompresji ta[...]
EN In this paper we present a brief overview of lossless medical image compression algorithms. We overview both algorithms that arę considered to be stan-dards in medical image transmitting and archiving systems and other algorithms used for compressing medical images. We also generally describe main c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last