Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 647
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Internet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
EN Internet meaning in work of designer, performer, investor and everybody who works in building industry. Internet services, e-mail and www pages. Internet as a reference revolution.
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2002 R.6, nr 1 15-15
PL Według najnowszych badań ABC Rynek i Opinia, blisko 93% firm twierdzi, że dostęp do internetu jest niezwykle przydatny w prowadzeniu działalności. Ponad połowa badanych uważa, że znacznie polepszył jej wydajność.
3
89%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 9 21-23
4
89%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 12 17-19
5
71%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono system rejestracji i wizualizacji podstawowych parametrów pracy silników i aktuatorów za pośrednictwem sieci Internet oraz możliwości jego wykorzystania.
EN The paper presents system that uses Internet network for recording and visualization of primary operational parameters of motors and actuators as well as possibilities of its application.
6
71%
Studia Informatica
PL Systemy komputerowe przez połączenie z Internetem wystawione są na kontakty, mogące stanowić dla nich różnego rodzaju zagrożenia. Można je podzielić na zagrożenia aktywne, nadchodzące z sieci, oraz zagrożenia pasywne (bierne), wymagające od ich uaktywnienia ingerencji ze strony użytkownika. W celu w[...]
EN Computer systems due to their Internet connections are subject to many kinds of threats. One can distinguish active threats, coming from the network withouth user involvement, and passive threats, activated by user intervention. To find their presence one need special tools like IDS systems or proto[...]
7
71%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono ideę tworzenia programów dydaktycznych dostępnych poprzez sieć Internet na przykładzie aplikacji wspomagającej naukę podstaw informatyki. Przedstawiono warunki efektywnego projektowania i dobrej organizacji programu dydaktycznego pracującego w sieci Internet. Zaprezentowano [...]
EN In the article the idea of creating didactic programs available in Internet was presented on the basis of internet portal that supports learning of the Theory of Computer Science. Conditions of effective projecting, and proper arrangement of a didactic web portal was described. Tools used to create [...]
8
71%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In the article the results of the field empirical researches were presented. These researches related to the scope of using Internet in processes realized by the Polish small and middle produced enterprises. The influence of starling activity in Internet on employment structure was shown. The attitu[...]
9
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 37 179-184
PL Autorzy przedstawili krótką analizę znaczenia zaufania w procesie funkcjonowania organizacji wirtualnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad nim rządzących. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszych czasach kwestia zaufania w kontekście organizacji wirtualnych może stać się przyczy[...]
EN The authors presented short analysis of trust in the process of performance of virtual organization, especially in the context of rules regarding the social trust. The paper is a trial of answering the question: is the problem of trust in virtual organization, in current days, can be cause of decay [...]
10
71%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN The last decade of XX century was the time when generation of technocratic architects and designers started to produce buildings and structures that were redefining the practice and understanding of architecture. From that time computers were being used not just as tools but as creative device capab[...]
11
71%
Logistyka
2000 nr 4 49-50
12
71%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Celem artykułu jest zapoznanie Czytelników z niektórymi możliwościami korzystania z Internetu - światowego systemu łączności i wymiany informacji. Autorzy artykuły wyrażają nadzieję, że spowoduje on szersze zainteresowanie internetowymu stronami poświęconymi spawalnictwu i zwiększy zakres udostępnia[...]
EN The intention of the paper is to disclose before the Readers some possibilities of taking advantage of INTERNET - a world wide communication and information exchange system. The Authors are in hopes that the paper will increase the interests in Internet pages devoted to welding technology and thus i[...]
13
71%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 12 22--25
14
71%
Studia Informatica
PL Pokazano metody bezprzewodowego dostępu do Internetu. Krótko opisano systemy telefonii cyfrowej, standardy sieci bezprzewodowych oraz inne rozwiązania. Zaprezentowano konfiguracje sieci, umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Internetu.
EN The methods of wireless Internet access have been presented. The digital cellular systems, wireless LAN standards and other solutions have been shortly described. The configurations of wireless Internet access networks have been presented.
15
71%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Virtual tourism could be an alternative way of interpretation and consumption of tourism space. The main aim of the current, pilot study was the presentation and analysis of the Polish Internet users' opinion about these phenomenon. The obtained results show that Polish web users know relatively lit[...]
16
71%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 28 221--229
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania internetu w wyborach na polskich uczelniach. Pokazano sposoby przeprowadzenia wyborów organów uczelnianych, a także wykorzystania Internetu do kampanii wyborczej kandydatów na różne stanowiska. Poruszono aspekty etyczne i prawne serwisu społeczności [...]
EN The paper hereby emphasizes the estimation test of possibilities which is given by the modern information tool in the form of the Internet which is used to carry out elections of authorities in the state university by the adequate bodies i.e. election panels as well as to carry out the election camp[...]
17
71%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 4 1261--1282
PL Artykuł omawia znaczenie Internetu w marketingu. Opisane zostały podstawowe narzędzia Internetu stosowane dla potrzeb marketingu. Omówiono różne formy reklamy internetowej. Zaprezentowano zalety Internetu jako nośnika reklamy. Autorzy przedstawili również sposoby mierzenia skuteczności reklamy inter[...]
EN Information technology has entered all aspects of human life. Internet has become a very important marketing instrument. The paper shows the importance of Internet for marketing. The authors also present kinds of advertisements in Internet so called webvertising, which is becoming more and more popu[...]
18
71%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2005 nr 10 30--34
19
71%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 10 9-16
PL Celem tego artykułu jest określenie zakresu wykorzystania oraz ewentualnych przyczyn niekorzystania z Internetu w aptekach na Dolnym Śląsku. Aby przeanalizować to zagadnienie, przeprowadzono badania ankietowe w okresie od grudnia 2005 r. do 15 stycznia 2006 r. oraz wywiady z pracownikami aptek i fir[...]
20
71%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 11 12-13
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last