Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ITS system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 6 1321--1330
PL Złożone behawioralne interakcje miedzy warstwami ITS systemów w kluczowy sposób determinują działanie tych systemów. W artykule zaproponowano dla danego ITS systemu oryginalną interaktywna wielo-warstwową strukturę systemową HITS z trzema dedykowanymi generatorami interakcji między-warstwowych o róż[...]
EN ITS system complex behavioral inter-layers interactions in a crucial way determines the features of the system operation. Therefore, in the paper original interactive hierarchical multi-layer HITS platform was proposed with three main inter-layers interactive cycles (interfaces) that must to guarant[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 505-513
PL Celem referatu jest przedstawienie aktualnego stanu architektury ITS, która jest opracowywana w ramach krajowego projektu TEAM. Prace są całkowicie sponsorowane przez Ministerstwo Transportu Republiki Czech a uzyskane wyniki mogłyby zostać zastosowane w wielu krajach CEEC.
EN The goal of the paper is to present the current state of the ITS architecture which is developed in framework of the national TEAM project. The work is fully supported by the Ministry of transport of the Czech Republic and the achieved results could be applicable in a lot of CEEC countries.
3
75%
Logistyka
2014 nr 6 1359--1368
PL Złożoność oddziaływań zewnętrznych z otoczenia operacyjnego ITS systemu SupNet oraz wewnętrznych wynikających z interakcji popytu z ograniczonością zasobów, determinują podobne cechy procesów transportowych, nieokreśloność, losowość, zróżnicowana nieliniowa dynamika i zachowania użytkowników . Właśc[...]
EN High complexity of the external interactions from the operational environment of ITS systems SupNet and internal demand-limited resources interactions determine the similar features of transportation processes, uncertainty, randomness, varied non-linear dynamic and users behaviour. The adequate reco[...]
4
75%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 271--278
EN The essence of the operation of all ITS systems is to make decisions based on the information obtained and available. Under these assumptions, these systems are expected to utilize telecommunication, IT, automation and measurement technologies, which, in conjunction with advanced control methods, im[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 666--668
PL W artykule został omówiony element miejskiego ITS na przykładzie sygnalizacji świetlnej z dodatkowym bus-pasem. Rozwiązania takie od lat znajdują zastosowanie w obszarach miejskich i pozwalają na lepsze zarządzanie komunikacją miejską.
EN The element of ITS urban transport is presented in the article. As an example of such solution is presented the traffic light system with additional light signal dedicated for bus urban communication. These solutions are used for many years in urban areas and allow for better management of public tr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last