Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ISO/IEC 27001
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Artykuł jest rozwinięciem treści artykułu .Development of the Information Security Management System for the Polish Mining Sector" [1] i prezentuje zagadnienia związane z realizacją projektu oprogramowania do komputerowego wspomagania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymagan[...]
EN This paper is the extension of the paper titled "Development of the Information Security Management System for the Polish Mining Sector" [1] and presents the issues of realization of a project relating to software of computer-aided information safety management system according to ISO/IEC 27001. The[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 3 4937--4945
PL Informacje niewątpliwie pełnią znaczącą rolę w sektorze logistycznym oraz stanowią ważny element w procesie osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dlatego też istnieje potrzeba zbudowania w organizacji odpowiedniego systemu gwarantującego ochronę informacji przed zagrożeniami. W niniejs[...]
EN Undoubtedly, the information play a very important role in logistics sector and are important asset while increasing the competitiveness by the companies. Therefore, it’s necessary to construct appropriate system in organization, which guarantee information security before threats. In this article d[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Artykuł podejmuje temat systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), skupia się na jego kluczowym aspekcie - metodach szacowania ryzyka. W pierwszej części zdefiniowane zostało ryzyko, szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w ISMS, a następnie dokonano przeglądu metod szacowania r[...]
EN The article presents the subject of the information security management system (ISMS) and it concentrates on the key aspect - the methods of estimating the risk. There are the risk, assessing the risk and risk management definitions in the first part; The review of the methods of estimating the risk[...]
4
67%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Artykuł jest rozwinięciem treści artykułu "Development of the Information Security Management System for the Polish mining sector" [2] i prezentuje zagadnienia związane z testowaniem i walidacją modularnego i wspomaganego komputerowo systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO/IEC [...]
EN This paper is the extension of the paper titled "Development of the Information Security Management System for the Polish mining sector" and presents the issues relating to testing and validation of a modular and computer-aided information safety management system up to ISO/IEC 27001 [1]. Applicatio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last