Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ICAO
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2017 R. 49, nr 8 30--36
PL W Siłach Zbrojnych RP nie obowiązują obecnie uregulowania prawne (procedury), które normowałyby zasady transportu lotniczego substancji promieniotwórczych, w tym stosowania opakowań odpowiednich do istniejącego zagrożenia. Celem niniejszego artykułu jest wypełnienie – choć w części – istniejącej luk[...]
EN At present, the Armed Forces of the Republic of Poland do not currently have legal procedures that would regulate the air transportation of radioactive materials, including the use of appropriate packaging according to the existing threat. The purpose of the following article is to partially fill th[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 97 69--80
EN The aim of this article is to present the results of GLONASS positioning in kinematic mode in air navigation. The flight experiment was conducted at Dęblin Airfield on a Cessna 172 aircraft. The aircraft position was recovered on the basis of the single-point positioning (SPP) method of the GLONASS [...]
3
100%
Journal of KONBiN
2018 No. 45 97--124
PL Artykuł przedstawia rezultaty dokładności pozycjonowania samolotu z użyciem metody DGLONASS w systemie wspomagania GBAS w transporcie lotniczym. W teście badawczym odtworzono współrzędne samolotu Cessna 172 na podstawie rozwiązania DGLONASS. Obliczenia wykonano w programie RTKLIB w bibliotece RTKPOS[...]
EN The paper presents the accuracy results of aircraft positioning using the DGLONASS method in the GBAS augmentation system in air transport. In the research test, the coordinates of Cessna 172 aircraft were recovered on the basis of the DGLONASS technique. The calculations were executed in RTKLIB sof[...]
4
100%
Problemy Jakości
2019 R. 51, nr 6 21--26
PL Wojskowy transport powietrzny biologicznych czynników zakaźnych, w tym również stosowanie opakowań zabezpieczających, jest organizowany na podstawie przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, które zostały wydane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Avia[...]
EN According to the current military regulations, air transport of biological infectious agents is organized in accordance with the regulations on the transport of hazardous materials, issued by the International Civil Aviation Organization (ICAO). However, it is necessary to analyse the existing decis[...]
5
85%
Logistics and Transport
EN The Ukrainian airlines’ fleet consists of civil aircrafts, 80 percents of which are manufactured abroad, in particular in the United States of America and in Western Europe. That is why it requires training of aviation specialists who perform maintenance operations of foreign and national modern air[...]
6
80%
Archives of Transport System Telematics
EN This paper attempts to offer the reader a consistent overview of the flight inspection in the Slovak Republic and the centre of excellence of aviation at the University of Zilina. For the flight inspection, special items have to be taken into consideration when selecting the tested aircraft.
7
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 95 67--74
EN In this paper, the results of an aircraft’s positioning in aviation during two flight tests are presented. The aircraft’s position was established using GPS data with a sample rate of 1 s in both experiments. The raw GPS data were collected by a Topcon Hiper Pro receiver, which was installed in the [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 98 65--79
EN This article presents research results concerning the determination of the position of a Cessna 172 aircraft by means of the DGPS positioning method. The position of the aircraft was recovered on the basis of P1/P2 code observations in the GPS navigation system. The coordinates of the aircraft were [...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2019 z. 102 217--229
EN Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) are widely used in the civil sphere. They offer capabilities predisposed them to be employed by state services in ensuring security and public order, as well as in commercial activities. It should be assumed that the number of RPAS users will grow in geometri[...]
10
71%
Logistyka
PL W opracowaniu poruszono zagadnienia dotyczące wpływu meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego na bezpieczeństwo lotów w polskiej przestrzeni powietrznej. Analizie poddano aspekty prawne i ekonomiczne oraz strukturę organizacyjną meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego. Przedstawiono poszczegó[...]
EN The study covers issues about the impact of meteorological services for civil aviation on the flights security in the Polish airspace. Legal and economic aspects were analyzed as well as organizational structure of meteorological support for civil aviation. Particular organizational units providing [...]
11
71%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2016 Nr 4 33--40
EN The article deals with the handling procedures for the transportation of dangerous goods by air. It also focuses on special training, certification, classification, packaging and labelling of the shipments. The small amount of dangerous goods is emphasized here in particular. The content of the arti[...]
12
70%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono opracowaną platformę pomiarową do badania jakości działania lamp lotniskowych. Urządzenie zostało skonstruowane w formie przyczepy dostosowanej do ciągnięcia przez samochód służb lotniskowych. Czujniki pomiarowe zabudowano jako matryce umieszczone pod spodem platformy, pod o[...]
EN The paper presents a developed measurement platform for testing the quality of airport lamps. The device was built in the form of a trailer for pulling through the airport service car. The sensor matrixes are placed under the platform under the rubber cover. The system’s operation is supervised by a[...]
13
43%
Logistics and Transport
EN The principles of civil aviation safety are considered. At present time, aviation is an ultra-safe system, (i.e. a system that experiences less than one catastrophic safety breakdown every one million production cycles). But, unfortunately, we can never state that aviation activities will be absolut[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last