Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Holandia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 11 16-18
PL Światowa Wystawa Ogrodnicza "Floriade" (zwana przez Polaków Floriadą) tym razem odbyła się w Venlo, w południowo-wschodniej, mniej znanej i słabiej zaludnionej części Holandii, tuż przy granicy z Niemcami. Jej hasło można określić jako "Bliżej natury = lepsza jakość życia".
2
100%
Recykling
2008 nr 2 30-30
PL Holandia, niegdyś kojarząca się z nadużywanymi w latach 60. XX w. środkami ochrony roślin (np. DDT) oraz z nadmierną chemizacją rolnictwa, obecnie uczyniła bardzo wiele na rzecz czystego i przyjaznego dla człowieka środowiska. Na zmianę polityki państwa wpływ miało wiele czynników.
3
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 2 50-53
PL W Holandii od 1995 roku, 92% z 6 mln gospodarstw domowych uczestniczy w programie oddzielnego składowania bioodpadów.
4
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 10 80-84
PL Właściwa gospodarka odpadami na obszarze gminy czy powiatu jest jednym z ważniejszych elementów ochrony środowiska. Powinna zapewniać odpowiedni poziom czystości, a stosowane technologie unieszkodliwiania odpadów nie mogą stwarzać zagrożenia dla środowiska. Podjęte działania muszą więc dążyć do twor[...]
5
100%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 8 309-312
EN The article is dedicated to the system of water resources management in the Kingdom of the Netherlands, where water management board have existed since the mid-13th century, c.a. 60% of the country is located below the sea level and almost half of the society is employed in institutions related to t[...]
6
100%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 5 203-209
PL Już w latach 70. demografowie informowali o spodziewanym gwałtownym "zestarzeniu się" populacji europejskiej, w ciągu najbliższych kilkunastu lat spodziewamy się również stałego wzrostu grupy osób niepełnosprawnych. W wielu krajach, wobec powagi tych prognoz i spodziewanych rozmiarów zagadnienia, ur[...]
EN It was as early as in the seventies when the demographers were reporting about expected ageing of the European population; a continual growth of the number of disabled people is also foreseen in the coming decades. In many countries those alarming forecast and the scale of the problem led to a numbe[...]
7
100%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 9 338-340
EN The Author discusses the meaning of water management in the economic system of Holland with special regard to the significans of the flood control. He draws attention to relations with foreign countries in that field and tells about the role Holland wants to play in the world water management.
8
100%
Logistyka
EN The socio - political, economic, and government changes, which have recently taken place in our country, have had a significant impact on the organization and administration of road traffic network management. A road construction forum is the most appropriate place where we can conduct the analysis [...]
9
88%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 5 267-273
PL Omówiono stosowane zasady modernizacji mostów. Przedstawiono przykłady z praktyki inżynierskiej.
EN Obligatory principles applied in bridge modernization in Netherland are presented. Examples taken from engineering practice are given.
10
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Wykonywanie nawierzchni porowatych jest w Holandii rozwiązaniem technologicznym przewidzianym do odprowadzania wody deszczowej i do tłumienia hałasu. W październiku 2007 roku przeprowadzono w Holandii pomiary wydajności zestawów maszyn do układania warstwy porowatej o grubości 4,5 cm na autostradzie[...]
EN In 2007 in Holland field measurements of the equipment capacity were taken. They dealt with the machines used for layering the reinforced concrete surface of highway A73 and made it possible to work out the timing results of the composition loading at two posts in a traverse plant. The analysis of t[...]
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przeprowadzone w Holandii w roku 2007 pomiary terenowe wydajności zestawu maszyn do układania nawierzchni żelbetowej autostrady A73 umożliwiły opracowanie wyników czasów trwania załadunku mieszanki na dwóch stanowiskach w poligonowej wytwórni. Analiza uzyskanych wyników całego procesu transportowego[...]
EN In 2007 in Holland field measurements of the equipment capacity were taken. They dealt v/ith the machines used for layering the reinforced concrete surface of highway A73 and made it possible to work out the timing results of the composition loading at two posts in a traverse plant. The analysis of [...]
12
75%
Architectus
2006 Nr 2(20) 75--82
PL Od lat 90. XX w. powstają w Holandii na dużą skalę realizacje określane jako niemodernistyczne [3]. Szybki rozwój i rosnące znaczenie tego nurtu w kształtowaniu śro-dowiska przestrzennego stanowią paradoks w kraju uznawanym za ośrodek awangardowej myśli architektonicznej. Przedmiotem niniejszego art[...]
EN In the new housing complexes of Holland since the nineties of the 20,h century there may be observed an intensification of neo-traditional inclination in shaping of the urban and architectonic form, determining an alternative to the generalized neo-modernistic trend. The increase in meaning of tradi[...]
13
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 5 16-17
PL Są kraje, które z kwiatów potrafią uczynić prawdziwą reklamę swojego państwa. Jednym z przykładów jest Holandia, która nie tylko może poszczycić się Międzynarodową Wystawą Kwiatów w Keukenhof, ale także niepowtarzalną Paradą Kwiatów w prowincji Zwid Holland.
14
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 7-8 24-25
PL Holenderskie miasta i miasteczka pełne ogrodów z różnych epok oraz położone na prowincji zamki zaskakują swoim autentyzmem i .ciągłością" historii. Jednym z takich miejsc jest zabytkowy, otoczony ogrodem zamek Twickel.
15
75%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 6 231-237
PL W artykule omówiono strukturę kosztów zadań gospodarki wodnej w Holandii oraz zasady finansowania. Autor sięga do historycznego podłoża struktur instytucjonalnych. Koncentruje się na priorytetach zasad finansowania gospodarki wodnej w Holandii.
EN The paper discusses the structure of costs of realization of water management activities in Netherlands and the principles of financing them. The Author goes back to the historical basis of institutional structures. He fixes his attention on priorities of principles of financing water management act[...]
16
75%
Transport Samochodowy
2015 z. 3 97--102
PL Artykuł przedstawia organizację systemu badań technicznych w Holandii, której ważnym elementem jest nadzór oparty na dużej liczbie badań ponownych. System jest tak zaprojektowany, że tworzy spójną całość i wymusza wysoką jakość badań technicznych a jego elementy mogłyby być wykorzystane i poprawić j[...]
EN The article presents organization of the system of Periodic Technical Inspection in Netherlands. Supervision is an important element of the system. It is based on a large number of the re inspections. The system is coherent and enforces high quality of inspections and its elements could provide an i[...]
17
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1999 nr 6 21
18
75%
Zieleń Miejska
2016 Nr 12 32--34
PL Naturalne strumienie górskie, roślinność leśna, linie przełamania skał – to podstawowe elementy krajobrazu Ardenów, silnie zalesionych gór w południowo-wschodniej Belgii. Bogactwo tego krajobrazu zaważyło na złożoności jednego z wielu uznanych projektów ogrodu przydomowego, stworzonego przez holende[...]
19
75%
Przegląd Geodezyjny
20
75%
Przegląd Geologiczny
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last