Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hiszpania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 4 40-43
PL W niniejszym opracowaniu został przedstawiony System Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) oparty na normach Unii Europejskiej (UNE-77-801-94 i UNE-77-802-94). Przedstawione zostały działania organizacyjne prowadzące do wdrożenia SZŚ oraz wskazano podstawowe normy regulujące jego stosowanie jako jednego z [...]
EN In this work presented is an Environmental management System (EMS) based on the standards of European Union (UNE-77-801-94 i UNE-77-802-94). Presented are also organizational actons leading to implementation of the EMS and indicated are the basic standards governing the application of the system as [...]
2
80%
Czysta Energia
2011 Nr 5 18-19
3
80%
Przegląd Geodezyjny
4
80%
Wiadomości Górnicze
PL Po stopniowym ograniczaniu produkcji węgla, w późnych latach siedemdziesiątych XX wieku produkcja węgla w Hiszpanii znów zaczęła gwałtownie rosnąć, albowiem chciano się uzależnić od dostaw ropy naftowej. W roku 1998 rząd Hiszpanii wprowadził najnowszy z serii swoich narodowych planów węglowych, prze[...]
EN After gradual reduction of coal production in the late seventies of the XX century production of hard coal started to rapidly increases since the country wanted to become independent of oil supplies. In 1998 the government of Spain introduced the latest of the series of its national coal plans fores[...]
5
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 10 12-15
6
80%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 4 40--41
PL Integracja Hiszpanii ze strukturami Unii Europejskiej w 1986 r. zakładała po pierwsze modernizację jej gospodarki. Wraz z planem stabilizacji z 1956 roku i inkorporacją do międzynarodowych organizacji ekonomicznych wejście do UE było, bez wątpienia, najważniejszym wydarzeniem w historii gospodarki H[...]
7
70%
Materiały Budowlane
2007 nr 3 78-79
8
70%
Czysta Energia
2002 Nr 2 5-5
9
61%
Information Systems in Management
EN One of the most important problems of modern research institutes in Poland is a need to keep on the competitive market in the era of capitalist economy with very low expenditures of the government on the activities of scientific research (in comparison to the other European countries). In some count[...]
10
61%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Realizacja procesu inwestycyjno-budowlanego jest czasochłonna i skomplikowana oraz wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Niemniej jednak zakres odpowiedzialności jest zróżnicowany w zależności od kraju, w jakim jest realizowana inwestycja. W artykule dokonano porównania obowiązków, uczestników proce[...]
EN Realization of the building-investment process is time-consuming, complicated and requires the involvement of many actors. However, the scope of responsibility varies depending on the country in which the design is implemented. The article compares the responsibilities of participants in the of buil[...]
11
61%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 5 42-43
PL Przy ustalaniu lokalizacji nowej linii kolejowej w Hiszpanii wymagane jest zatwierdzenie przez Ministerstwo Rozwoju dokumentu zawierającego analizy i opracowania na temat geograficznych i funkcjonalnych uwarunkowań nowej trasy wraz z wariantami jej przebiegu. Jest to tzw. studium informacyjne. Artyk[...]
EN During the planning process of the construction of new railway line in Spain a document called the informative study has to be approved by the Ministry of Development. It includes analyses of geografical and functional aspects of a new line and its alternative designs. The article presents the cha[...]
12
61%
Zieleń Miejska
2010 Nr 5 24-26
PL Barcelona ze swoimi wspaniałymi zabytkami i zielenia tętni życiem. Szpalery palm, ciągnące się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, dodają miastu uroku, a jedna z najsłynniejszych artylerii miejskich na świecie . La Ramola, oprócz turystów i straganów z pamiątkami pełna jest zielonych drzew, które ciągną [...]
13
61%
Polska Energetyka Słoneczna
2007 nr 3-4 30-34
PL Budynek biurowy zbudowany w Hiszpanii wyposażony został w wiele aktywnych i pasywnych rozwiązań ograniczajacych zużycie energii w okresie ekploatacji. Pozostała, niesbędna do funkcjonowania obiektu ilość energii, czerpana jest ze źródeł odnawialnych. Użytkowanie budynku mnie powoduje emisji CO2 do a[...]
14
61%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 5 12--13
PL 79 zabitych i 177 rannych to tragiczny bilans katastrofy kolejowej, do której doszło 24 lipca 2013 r. w północno-zachodniej Hiszpanii. Maszynista zeznał, że prowadził pociąg zbyt szybko i nie zdążył wyhamować przed niebezpiecznym zakrętem w okolicach Santiago de Compostela. Eksperci podkreślają jedn[...]
EN 79 dead and 117 wounded - that is the tragic total of the railroad disaster of June 24th 2013 in northwestern Spain. The engineer testified that he had driven the train too fast and had failed to brake before a dangerous curve in the vicinity of Santiago de Compostela. However, as pointed[...]
15
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Koncepcja uruchomienia szybkich pociągów w Hiszpanii narodziła się już w latach 40. XX w., kiedy opracowano niespotykane gdzie indziej pociągi Talgo z techniką przechyłu pudła. Później próbowano systematycznie zwiększać prędkości na zmodernizowanych już szlakach, ale dopiero decyzja o budowie linii [...]
16
61%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2017 Nr 7-8 (59) 30--43
PL Szczegóły plaż na Costa Blanca i słynnej promenady z falistą nawierzchnia marmurową o wdzięcznej nazwie Explanada de Espana w Alicante opisano w pierwszej części artykułu. Niniejszy artykuł dotyczy kolejnych słonecznych promenad, znajdujących się w całorocznym kurorcie turystycznym Alicante w Hiszpa[...]
17
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 1 50--51
18
61%
Geoturystyka
2008 nr 3 13-26
PL Rejon górniczy Linares-La Carolina leży w północnej Andaluzji. W 1999 r. partnerzy europejskiego projektu MINET (European Mining Heritage Network), stanowiącego zalążek późniejszej Europejskiej Sieci Dziedzictwa Górniczego 'EUROPAMINES', odwiedzili ten rejon i określili go jako "Najlepiej trzymaną t[...]
EN The Linares-La Carolina mining district is located in the north of Andalusia. In 1999, the European partners of the MINET (European Mining Heritage Network) Project visited the district and described it as "The best kept secret in Europe". This is a heritage of international historical, technologica[...]
19
61%
Komunikacja Publiczna
2012 nr 4 60--64
PL Ogromną machiną hiszpańskich kolei, w tym również kolejami regionalnymi i częścią kolei podmiejskich, zawiaduje już od ponad 70 lat Narodowa Sieć Kolei Hiszpańskich, czyli Renfe (La Red Nacional de los Ferrocariles Españoles), spółka skarbu państwa, jeden z najpotężniejszych monopolistów w kraju i w[...]
20
61%
Logistyka
2015 nr 4 7--11
PL W oparciu o analizę infrastruktury kolejowej Hiszpanii dokonano analizy przewozów ładunków i pasażerów transportem kolejowym oraz wykonanej pracy przewozowej w latach 1996- 2013. Omówiono stan obecny oraz planowaną rozbudowę sieci kolejowej dużych prędkości z uwzględnieniem nakładów finansowych rząd[...]
EN Basis on the analysis of the railway infrastructure system in Spain, there was carried out in this article the analysis of conveyances of loads and passengers using the railway transport system and was made in this article some analysis of the executed transport works in this country in 1996-2013 in[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last