Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hamburg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geodezyjny
2
100%
Zieleń Miejska
2017 Nr 10 18
PL Szybko rosnące w ostatnich dekadach miasta nie są jeszcze dobrze przygotowane do zmian infrastrukturalnych. Z trudem organizowane są podstawowe funkcje życia w metropoliach, a zmieniające się warunki klimatyczne dodatkowo komplikują sytuację.
3
75%
Zieleń Miejska
2013 Nr 7-8 18--20
PL Międzynarodowa Wystawa Ogrodów (Internationale Gartenschau IGS) to największe w Europie wydarzenie poświęcone architekturze krajobrazu, projektowaniu ogrodów i uprawie roślin. Hamburska wystawa rozpoczęła się 26. kwietnia i potrwa do października br. Największe wrażenie na odwiedzających może zrobić[...]
4
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2015 No. 17 43--50
PL W referacie przedstawiono historię przekształcania się jednego z najstarszych miejsc Hamburga – Placu Katedralnego (Domplatz) oraz wpływ czynników historycznych na koncepcję jego zagospodarowania. Burzliwa historia, przede wszystkim konsekwencje II wojny światowej, doprowadziła do zatarcia jego hist[...]
EN The article presents the history of transforming one of the oldest places in Hamburg - the Cathedral Square (Domplatz), as well as the influence of historical factors on the conception behind its development. A tumultuous history, especially the consequences of World War II, has led to the diminishm[...]
5
75%
Zieleń Miejska
2015 Nr 1 32--34
PL Międzynarodowe Ogrody Wystawowe zorganizowano na wyspie Elba w dzielnicy Wilhelmsburg, należącej do Hamburga. Elba jest największą, najmłodszą oraz najbardziej międzynarodową (największa liczba imigrantów z różnych zakątków świata) częścią miasta, w której najwięcej osób w skali miasta pobiera świad[...]
6
75%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2016 T. 44 141--167
PL Hamburg z wolumenem około 18 milionów m2 powierzchni jest, obok Berlina i Monachium, największym w Niemczech centrum funkcji biurowej. Działania planistyczne i operacje urbanistyczne lokowania tej funkcji w mieście prowadzone są od początku lat 1960. Polityka lokalizacji biur uległa istotnej modyfik[...]
EN Hamburg with the quantity of about 18 mlns m2 is, alongside with Berlin and Munich, the biggest office centre in Germany. The large-scale planning and urban operations with the aim of location this function in the centre have been carried out since the beginning of the ‘60s. The policy of deployment[...]
7
71%
Przestrzeń i Forma
2007 Nr 5 35-48
PL Rozwój miasta metropolitalnego Hamburga wiąże się z koniecznością przekształceń obszarów nadwodnych, dotychczas mających charakter postindustrialny, w dużej mierze objętych degradacją ekologiczną. Rewitalizacja tego obszaru w pewnym sensie zbliżona do rozwiązań londyńskich doków znajduje odzwiercied[...]
8
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 9 16--17
PL Place zabaw zawsze towarzyszą niemieckim festiwalom ogrodów, zarówno tym lokalnym (LGS), ogólnoniemieckim (BUGA), jak i edycjom międzynarodowym (IGA lub IGS). Nie mogło ich również zabraknąć na IGS w Hamburgu. Tegoroczny festiwal jest pod tym kątem najciekawszy i najpełniej wykorzystuje potencjał te[...]
9
63%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 14-17
PL Ruchy community gardening (ogrodnictwo wspólnotowe/sąsiedzkie) i urban gardening (ogrodnictwo miejskie) zostały zainicjowane w USA na przełomie lat 60. i 70. XX w. Obecnie stają się coraz modniejsze w krajach europejskich, doskonale wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju współczesnych miast.
10
63%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 9 16--19
PL Już dziś można znaleźć wiele nowatorskich rozwiązań projektowych, przykładów zastosowania materiałów przyjaznych środowisku i nowych technologii, które zapewniają komfort życia, zwrot nakładów inwestycyjnych w okresie eksploatacji. W Hamburgu w ramach programu IBA zrealizowano szereg interesujących,[...]
EN Today it is already possible to find many innovative design solutions providing examples of the use of environmentally friendly materials and new technologies which also provide comfort of living and a return on investment within the period of use. In Hamburg, as part of the IBA programme, a number [...]
11
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 3/II 349--360
PL Po okresie dominacji przemysłu ciężkiego w 2 połowie XX wieku pozostały nieużytkowane i zdegradowane tereny hut, kopalń, fabryk bawełny, cementowni, doków, linii transportowych oraz kamieniołomów. Obszary te obecnie pełnią role drugoplanowe, czasem uzupełniając jedynie współczesne funkcje, niejednok[...]
EN After the period of heavy industry dominance in the second half of the 20th century, there remained unused and degraded areas of smelters, mines, cotton factories, cement plants, docks, transport lines and quarries. These areas currently have supporting roles, only complementing contemporary functio[...]
12
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 2 76-81
PL W artykule poruszono temat technologii bezwykopowych oraz technologii przecisków hydraulicznych.
13
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2004 nr 2 42--47
14
63%
Zieleń Miejska
2019 Nr 1 21--23
PL W XX w. na popularności zaczęły zyskiwać wystawy budownictwa, których celem była prezentacja najnowszych tendencji architektonicznych oraz nowatorskich materiałów. Długą tradycję mają one przede wszystkim w Niemczech, gdzie od przeszło 30 lat regularnie organizowana jest IBA – Międzynarodowa Wystawa[...]
15
62%
Zieleń Miejska
2010 Nr 12 48-51
PL Nowa dzielnica powstająca na terenie dawnego portu w Hamburgu to największe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w Europie. Ideą przyświecającą projektantom była integracja z rzeką i pogodzenie tego, co buduje człowiek, z kaprysami przyrody. HafenCity leży poza wałem chroniącym Hamburg przed powodzią. Za[...]
16
54%
Przegląd Spawalnictwa
17
51%
Przegląd Budowlany
18
51%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 9 20--22
PL Na wyspach Łaby, powstała nowa energooszczędna dzielnica Wilhemsburg Mitte w ramach Międzynarodowej Wystawy Budownictwa IBA Hamburg. Ekologiczna dzielnica i jej budynki są samowystarczalne energetycznie i są przykładem możliwości inwestycyjnych w gospodarkę niskoemisyjną. Mieszkańcy i użytkownicy za[...]
EN Within the framework of the IBA Hamburg International Building Exhibition, the new energy-efficient district of Wilhemsburg Mitte has been constructed on islands in the Elbe river. This ecological district and its buildings are self-sufficient in energy, and serve as an example of the possibilities [...]
19
51%
Przegląd Budowlany
20
44%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1785--1790
PL W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu obowiązujących, międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska morskiego oraz dokonano analizy organizacji odbioru odpadów ze statków morskich na przykładzie wybranych portów europejskich. W pracy zwrócono szczególną uwagę na prz[...]
EN This article focuses on the presentation of the applicable international regulations concerning the protection of the marine environment and the analysis of organizations to collect waste from ships on the example of some European ports. The study paid particular attention to the course of the organ[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last