Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HPC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Niniejszy artykuł prezentuje implementację operacji obliczania eksponenty o podwójnej precyzji obliczeń w układach FPGA. Zaproponowano metodę tablicowo - aproksymacyjną, dla której wykorzystano 3 niezależne tablice 512x64-bity do obliczenia 27 najstarszych bitów mantysy oraz aproksy-macje wielomiano[...]
EN This paper presents FPGA implementation of exponent operation in double precision format. A mixture of Look-Up Table (LUT) and approximation methods was employed. Twenty seven most significant bits of input mantissa are calculated employing 3 independent LUTs, the rest input bits are calculated by [...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł prezentuje implementacje modułu obliczających funkcję exp() podwójnej precyzji w układach FPGA z wykorzystaniem na platformy sprzętowej RASC. Przy obliczaniu funkcji exp() zastosowano kombinację architektury tablicowej oraz pierwszego rozwinięcia w szereg Taylora ex ≈ 1+x, dzięki [...]
EN This paper presents implementation of double precision exponential function in FPGAs on SGI RASC plaform. In order to cope with required precision a combination of Look-Up Table and Taylor expanssion (ex ≈ 1+x) is used. The exp() function is area-optimised and occupies only roughtly 4% of[...]
3
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 9-10 24--25
PL W świecie nowych technologii główne wyzwanie stanowi produktywność. Przekłada się ona na zmniejszenie kosztów wytwarzanego elementu, co z kolei decyduje o sukcesie końcowym produktu. Ostateczna cena w świecie globalnego marketingu decyduje o możliwości dotarcia do szerszej rzeszy odbiorców. Gdzieś n[...]
EN In the world of new technologies, the main challenge is productivity. It is reflected in a reduction in the cost of an item, which in turn determines the success of a product. In the world of global marketing, the ultimate price determines the ability to reach a broader group of clients. Somewhere a[...]
4
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2019 nr 9-10 40--41
PL W świecie nowych technologii główne wyzwanie stanowi produktywność. Przekłada się ona na zmniejszenie kosztów wytwarzanego elementu, co z kolei decyduje o sukcesie końcowym produktu. Ostateczna cena w świecie globalnego marketingu decyduje o możliwości dotarcia do szerszej rzeszy odbiorców. Gdzieś n[...]
EN In the world of new technologies, the main challenge is productivity. It is reflected in a reduction in the cost of an item, which in turn determines the success of a product. In the world of global marketing, the ultimate price determines the ability to reach a broader group of clients. Somewhere a[...]
5
94%
Computer Methods in Materials Science
PL Intel Xeon Phi jest nowoczesnym koprocesorem prze naczonym do obliczeń wysokiej wydajności w dużej mierze podobnym do układów GPU NVidia. TNL (Template Numerical Library) jest biblioteką dostarczającą abstrakcyjną warstwę umożliwiającą dostęp do wielordzeniowych procesorów' CPU i GPU przez solwery n[...]
EN Intel Xeon Phi KNC is a modern coprocessor designed for the high performance computing. In this paper we describe efficient method for transferring C++ objects in the Offloading mode. Our aim is to get consistent interface with NVidia CUDA framework in Template Numerical Library (TNL). As working ex[...]
6
94%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2018 nr 4 26--36
EN The past years have brought about a great variety of clusters and clouds. This, combined with their increasing size and complexity, has resulted in an obvious need for power-saving control mechanisms. Upon presenting a basis on which such solutions - namely low-level power control interfaces, CPU go[...]
7
84%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 7 219-226
PL W artykule porównano wyniki obróbki wysokokrzemowych siluminów (stop EN AC-AlSi21CuNi) różnymi metodami frezowania. Stopy aluminium o zawartości Si > 12% charakteryzują się złą skrawalnością, ze wzglądu na zwiększone zużycie narzędzi. Jest to spowodowane oddziaływaniem na narzędzie wydzieleń krzemu,[...]
EN This article compares the results of machining high-silicon aluminium alloy (alloy EN AC-AlSi21CuNi) different methods of milling. Aluminium alloys with content Si > 12% have a poor machinability, with regard on increased tool wear. This is due to partial impact on the tool of silicon, which acts on[...]
8
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 2-3 63--67
PL Omówiono zastosowanie układów programowalnych FPGA do realizacji specjalizowanych systemów cyfrowych w takich obszarach, jak radio definiowane programowo SDR. sieć definiowana programowo SDN, wysokowydajne systemy obliczeniowe HPC czy systemy wbudowane SoPC Przedstawiono przykłady systemów cyfrowych[...]
EN Application of FPGA programmable devices for implementation of specialized digital systems in the area of software defined radio SDR, software defined network SDN, high performance computing HPC and embedded systems SoPC is discussed in the paper Examples of digital systems and design methodologies [...]
9
84%
Mechanik
PL Przedstawiono rezultaty badań nad toczeniem stopu tytanu Ti6Al4V narzędziami z węglików spiekanych. Dla przyjętych wartości parametrów skrawania porównano dwa sposoby podawania cieczy obróbkowej. Konwencjonalny sposób wykorzystujący ciśnienie 7 bar porównano z systemem HPC (high pressure coolant) um[...]
EN The paper presents the results of turning tests of Ti6Al4V alloy with sintered carbide tools. For selected sets of cutting data, two kinds of coolant supply were compared. Conventional coolant supply with the pressure of 7 bar was compared with HPC (High Pressure Coolant) system working with the pre[...]
10
84%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN This paper presents research on FPGA based acceleration of HPC applications. The most important goal is to extract a code that can be sped up. A major drawback is the lack of a tool which could do it. HPC applications usually consist of a huge amount of a complex source code. This is one of the reas[...]
11
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 143--146
PL Praca przedstawia efektywną metodę generowania wielu siatek elementów skończonych dla potrzeb modelowania pola elektromagnetycznego w obiektach o pochodzeniu biologicznym charakteryzujących się dużą zmiennością kształtu i ich statystycznej analizy. Do rozwiązania problemu zostały wykorzystane możliw[...]
EN The article presents an efficient way to generate a large number of finite element meshes to support statistical analysis of simulation of electromagnetic field inside biological objects which are characterized by a strong shape variability. Demonstrated solution uses capabilities of modern distribu[...]
12
84%
Computer Science and Mathematical Modelling
2017 No. 5 5--10
PL W artykule przedstawiono porównanie empirycznego, analitycznego i symulacyjnego modelu rozproszonych obliczeń kryptograficznych wyznaczania przeciwobrazu funkcji skrótu SHA-1. Celem niniejszej publikacji jest porównanie popularnych zastosowań mobilnych procesorów ARM z ich odpowiednikami firmy Intel[...]
EN The paper presents a comparison between experimental, analytical and simulation model of distributed cryptographic computation regarding password recovery with SHA 1 password hashing. The aim of this paper is compare popular mobile ARM processors with their Intel Atom analogue and determine their us[...]
13
71%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 8 560-562
PL Ponieważ, częstotliwości pracy mikroprocesorów osiągnęły pewien graniczny poziom, aby sprostać wymaganiom związanym z mocą obliczeniową dla określonych aplikacji, coraz częściej sięga się do rozwiązań dodatkowo zwiększających moc obliczeniową komputerów. Zakres możliwości jest bardzo szeroki i rozci[...]
EN Computing accelerators are increasingly being called upon to provide improved application performance, as microprocessor clock rates have leveled off. Ranging from low-level devices (FPGAs or FPOAs) to more specialized accelerators, like ClearSpeed, they can be found in desktops or in large supercom[...]
14
71%
Computational Methods in Science and Technology
EN Experimental stations in facilities like Synchrotrons and Free Electron Lasers produce very large data sets. With access to distributed computing paradigms and Grid infrastructures, the data are processed on-line. This requires considerable computing power and storage requirements. Moreover, the con[...]
15
71%
Management and Production Engineering Review
EN The article presents test results of surface roughness after AZ91HP magnesium alloy machining with variable technological parameters (vc, fz, ap) as well as tool geometry (γ= 5◦ and γ = 30◦). Two carbide end mills were applied during the tests. Roughness analysis was conveyed at the end face (Ra, Rq[...]
16
71%
Computer Science
2011 Vol. 12 5-17
PL W artykule przedstawiamy możliwości procesorów z rodziny Intel Xeon 7500 w obliczeniach wysokiej wydajności. Porównaniu poddano dwa 16-węzłowe klastry oparte na rodzinach procesorów Intel Xeon (7500 i 5600). Eksperyment przeprowadzono na klastrach zbudowanych w oparciu o platformę sprzętową wyposażo[...]
EN In this paper we take a look at what the Intel Xeon Processor 7500 family, code named Nehalem-EX, brings to high performance computing. We compare two families of Intel Xeon based systems (Intel Xeon 7500 and Intel Xeon 5600) and present a performance evolution of 16 node clusters based on these CPU[...]
17
71%
Computer Science
EN The development of new chemicals or pharmaceuticals is preceded by an indepth analysis of published patents in this field. This information retrieval is a costly and time inefficient step when done by a human reader, yet it is mandatory for potential success of an investment. The goal of the researc[...]
18
71%
Computer Science
EN This paper addresses issues associated with distributed computing systems and the application of mixed GPU&CPU technology to data encryption and decryption algorithms. We describe a heterogenous cluster HGCC formed by two types of nodes: Intel processor with NVIDIA graphics processing unit and AMD p[...]
19
71%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2019 nr 2 73--82
EN Progress in life, physical sciences and technology depends on efficient data-mining and modern computing technologies. The rapid growth of data-intensive domains requires a continuous development of new solutions for network infrastructure, servers and storage in order to address Big Datarelated probl[...]
20
67%
Mechanik
2005 R. 78, nr 12 973-974, 976-978, 980-982
PL Główne kierunki rozwoju obrabiarek skrawających. Krótkie charakterystyki wybranych obrabiarek skrawających: tokarek i automatów tokarskich, centrów obróbkowych tokarsko-frezarskich i frezarsko-wiertarskich, obrabiarek pracujących z dużymi prędkościami skrawania (HSC) lub z dużą wydajnością (HPC) ora[...]
EN Common trends of development of machine tools. Short characteristics of selected machine tools; turning lathes, turning and milling as well as milling and drilling high speed cutting (HSC) or high productivity cutting (HPC) manufacturing centres and ultra-precise machine tools.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last