Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  H2O2/UV
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 2 (110) 107—115
PL Badano bielenie tkanin lnianych impregnowanych nadtlenkiem wodoru z zastosowaniem promieniowania ultrafioletowego. Badano wpływ fotoinicjatora, wodorotlenku sodu, nadsiarczanu sodu, nadtlenku wodoru, czasu naświetlania i odległości pomiędzy tkaniną a lampą UV na stopień bieli, jasność, utratę masy, [...]
EN The bleaching of greige linen woven fabric using ultraviolet irradiation on hydrogen peroxide impregnated samples was studied. The effect of a photoinitiator, sodium hydroxide, sodium peroxydisulphate for hydrogen peroxide, the irradiation time and distance between the fabric and ultraviolet light l[...]
2
89%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 28-29
PL W pracy przestawiono wyniki badań nad fotodegradacją 4-tert-oktylofenolu (OP). Celem przeprowadzonych eksperymentów było porównanie efektywności metod unieszkodliwiania tego związku w homogenicznym roztworze wodnym. Degradację OP zbadano przy użyciu następujących metod: fotolizy bezpośredniej przy w[...]
EN Results of the study on photodegradation of 4-tert-octylphenol (OP) are presented with the aim to compare its removal efficiency from aqueous solution. Various methods of OP degradation were tested: direct photolysis with the use of three different radiation sources, H2O2 UV ad[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last