Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Green Travelling Planner
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 35--45
PL Wybór samochodu osobowego podyktowany jest różnymi czynnikami (najczęściej: ceną,rodzajem i pojemnością silnika, typem nadwozia, parametrami wykonywanych przemieszczeń itd.). Jednak nie zawsze osoba kupująca lub wynajmująca długoterminowo pojazd bierze pod uwagę wszystkie istotne dla niej kryteria. [...]
EN Passenger vehicle selection is dictated by various factors (price, type of engine, type of body etc.). However, not always the person buying or renting a passenger vehicle takes into account in the selection process of all the factors important, not only for her but also for all society. There is no[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 47--58
PL Artykuł niniejszy jest kontynuacją tekstu pt. „PROBLEMATYKA DOBORU SAMOCHODU OSOBOWEGO, ŹRÓDŁA DANYCH (cz. I)", w którym dyskutowano sposób pozyskiwania danych pomocnych w procesie doboru pojazdu osobowego dla klienta. Dla celu doboru pojazdu zaproponowano analizy zachowań komunikacyjnych potencjaln[...]
EN This article is a continuation of the text: "CAR SELECTION ISSUES, DATA SOURCES (Part. I)," which discussed how data collection may help in the selection process of a passenger vehicle for the customer. For the purpose of selecting a vehicle behavior analysis was suggested studied in macroscale and [...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 104--111
PL W artykule omówiony został problem wykorzystania planerów podróży w zastosowaniach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Przedmiotowy problem zilustrowano na przykładzie wykorzystania planera podróży o nazwie Green Travelling Planner (GT Planner). Każdy planer podroży służy do wyznaczenia ścież[...]
EN The article discussed the problem of the use trip planners for sports, tourist and recreational. The present problem exemplified use for this purpose route planner called Green Travelling. Each journey planner is used to determine the path in the transport network between the starting point of the j[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W ostatnich latach znacząco wzrasta zainteresowanie systemami planowania podróży (pretrip) i nawigacji samochodowej (on-route). W trakcie obsługi aplikacji planera podróży, w tle, pozyskiwane są interesujące (i różnorodne) zbiory danych (typu BIG DATA), które mogą być wykorzystane w aspekcie planowa[...]
EN In recent years, significantly increased interest in travel planning systems and car navigation. During the trip planner application support, in the background, obtained are interesting (and diverse) data sets (Big Data), which can be used in terms of planning for sustainable transport development. [...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Opisane w pierwszej części przedmiotowego artykułu zbiory danych dotyczące zachowań i preferencji komunikacyjnych użytkowników sieci transportowej mogą być pozyskiwane z wykorzystaniem planera podróży GT Planner. Dane te mogą wspierać działania prowadzące do równoważenia transportu. Proces może być [...]
EN Described in the first part of the article in the behawior and preferences of users of communication networks transport can be obtained using the route planner called GT Planner. These data can be used in efforts to support the sustainable development of transport. For this purpose can be use creati[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last