Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 88
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  France
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 7-8 18-19
PL Do tej pory uważano, że to Anglia jest ojczyzną ogrodów. Jednak zwiedzając francuskie ogrody, można powiedzieć, że z powodzeniem dorównują one angielskim. Zachwycają nie tylko różnorodnością stylów, zastosowaniem ciekawych rozwiązań przestrzennych oraz bogactwem roślin sprowadzonych z różnych stron [...]
2
100%
Acta Geologica Polonica
EN A re-examination of the type material of Ammonites senequieri D'Orbigny, 1841, the type species of Brancoceras Steinmann, 1881, shows D'Orbigny's original figures to be a chimaera, based on specimens of two species, while the other specimens in his collection belong to several other species, many of[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1231--1236, CD
PL W artykule omówiona została sieć istniejących i budowanych bądź planowanych linii kolei dużych prędkości i nowe połączenia kolejowe we Francji, ukazując ich znaczenie w przewozach pasażerskich. Wśród nich są zmodernizowane i nowo powstałe linie na głównych trasach przewozowych.
EN Increasingly the burden of the existing High-Speed Rail lines and the dynamic economic development of urban agglomerations and entire regions, necessitates the need for new connections. Creating a High-Speed Rail connection network streamlines the flow of passengers, thus becoming a competitive fact[...]
4
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Pomysł uruchomienia szybkich pociągów narodził się we Francji w latach 60. XX w. Pociągi te, nazwane TGV (Train Grandę Vittese), pomimo dużych kosztów budowy infrastruktury i konieczności opracowania zupełnie nowego taboru, szybko zyskały sobie uznanie pasażerów i stały się symbolem nowoczesnej kole[...]
5
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Ponad 3O-letni rozwój kolei dużych prędkości (TGV) we Francji, który następował od uruchomienia pierwszych pociągów na linii Paryż-Lyon w 1981 r. sprawił, że TGV stał się synonimem pociągu oraz sztandarową francuską marką. Połączenie doskonałej infrastruktury kolejowej i wyspecjalizowanego taboru TG[...]
6
100%
Recykling
PL We Francji potrzebowano 20 lat na uporządkowanie gospodarki odpadami, gdyż istnieje tam 36 000 gmin, więc uzyskanie efektu skali było bardzo czasochłonne. Czy można przenieść te dobre przykłady na grunt Polski? O tych aspektach dyskutowano podczas konferencji pn. „Zmiany w ustawodawstwie krajowym do[...]
7
100%
Recykling
2003 nr 1 14-14
PL Francuska Agencja ds. Środowiska i Zarządzania Energetyką (ADEME) jako instytucja publiczna jest ściśle związana z realizacją polityki państwowej w dziedzinach środowiska i energii we Francji. W ramach kontraktów (contrats de plan) Państwo-ADENE-Region, odgrywa ważną rolę, między innymi, jako organ [...]
8
88%
Volumina Jurassica
EN The Kimmeridgian deep-water sediments of La Méouge section (South East Basin of France) show alternating marl-limestone successions. The limestone beds are mudstones or wackstones with benthic foraminifera, radiolarians and filaments which are characteristic of the pelagic realm (Colombié & Strasser[...]
9
88%
Acta Geologica Polonica
EN Temporary exposures of chalks spanning the Cenomanian-Turonian boundary to the east of Brionne, Eure, Haute-Normandie, France, yielded well-preserved ammonite faunas. The Metoicoceras geslinianum Zone assemblage is: Pseudocalycoceras angolaense (SPATH, 1931), Sumitomoceras cautisalbae (WRIGHT & KENN[...]
10
88%
Przegląd Geodezyjny
11
88%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
2017 Vol. 87, No. 2 199--212
EN Geochemical studies on the waters of four springs, including the Massabielle (MS) Spring, were carried out at Lourdes (France) following a long, rainless and warm period, with the aim of at least documenting the groundwater chemistry that was affected by the current meteoric input. The existence of [...]
12
88%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
PL W pracy opisano nowy gatunek koralowca kolonijnego Actinaraeopsis ventosiana, pochodzącego z płytkowodnych wapieni górnobarremskich Prowansji (SE Francja). Dotychczas tylko dwa gatunki tego rodzaju są znane z jury górnej, A. araneola Roniewicz i A. exilis Roniewicz. Nowy gatunek Actinaraeopsis vento[...]
EN Actinaraeopsis ventosiana is a new scleractinian coral species from the Lower Cretaceous shallow- water limestones of the Mont Ventoux (Provence, SE France). To date only two Late Jurassic species of this genus have been known, i.e. Actinaraeopsis araneola Roniewicz and A. exilis Roniewicz. The new [...]
13
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 40-41
PL Celem francuskich "Jardins partagés" jest tworzenie miejsc inspiracji, spotkań, poszerzania zainteresowań i zdobywania doświadczeń. Tego typu ogrody powstają na obszarach największych francuskich aglomeracji miejskich.
14
75%
Volumina Jurassica
EN The Jurassic protoglobigerinids and other Globigerina-like foraminifera with aragonitic wall are generally considered as the ancestors of the Cretaceous planktonic foraminifera. They have been known for a long time as isolated specimens or in rock thin-sections, but they still raise several morpholo[...]
15
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 4 62-65
PL Francuzi zamierzają wybudować kanał śródlądowy łączący Sekwanę z europejską siecią dróg wodnych. To jedna z największych inwestycji inżynierskich w Europie od czasu budowy tunelu pod kanałem La Manche. W artykule opisano szczegóły techniczne projektu, liczne korzyści wynikające z realizacji budowy i[...]
16
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule przedstawiono historię realizacji inwestycji geotermalnych Francji. Szczególną uwagę poświęcono instalacjom geotermalnym dla celów grzewczych. Etapy ich realizacji omówiono na tle kryzysów naftowych lat siedemdziesiątych oraz spadku cen ropy naftowej w połowie lat osiemdziesiątych. Opisan[...]
EN The history of geothermal investments realization in France is presented in the article. Special attention is turn to geothermal installations for heating purposes. Stages of their realization are discussed in background of oil crisises - years seventieth and reduction of oil price in half of years [...]
17
75%
Przegląd Geodezyjny
18
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 6 22-23
PL Nohant to miejscowość w centrum Francji, która w życiu najsłynniejszego polskiego kompozytora odgrywała ważną rolę, dostarczając inspiracji do stworzenia niemal połowy najlepszych utworów. Warto ją poznać, tym bardziej że do dziś zachowała swój wygląd z pierwszej potowy XIX w.
19
75%
Logistyka
2014 nr 4 3067--3075
PL W artykule przybliżono stan francuskiej infrastruktury transportowej. Przedstawiono wpływ obecnej sytuacji gospodarczej Francji na strukturę oraz wielkość pasażerskich i towarowych przewozów transportem kolejowym. Wskazano konsekwencje finansowania przez rząd oraz władze lokalne przewozów pasażerski[...]
EN The article deals with the state of French transport infrastructure. The influence of current economic situation on the structure was presented as well as the volume of passenger and cargo carriages by rail. The consequences of government and local authorities funding for passenger carriages were pr[...]
20
75%
Gospodarka Wodna
2013 Nr 9 337--340
PL Od wielu miesięcy trwa dyskusja na temat reformy polskiej gospodarki wodnej. W tle pobrzmiewają groźby Komisji Europejskiej, dotyczące opóźnień kraju w implementowaniu unijnych dyrektyw. Szczególnie narażony na krytykę jest nasz proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Może więc warto przyjrzeć si[...]
EN The reform of the Polish water management has been discussed for many months, accompanied by threats of the European Commission concerning delays in implementing the EU directives. Our process of the Water Framework Directive implementation is particularly exposed to criticism. It may be therefore w[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last