Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fourier integral transformation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano zasady i rezultaty obliczania pojemności w systemie N przewodników umieszczonych w środowisku dielektrycznym. Określono pojemności cząstkowe własne i wzajemne dla takiego systemu, rozpatrując obszary ograniczone i nieograniczone. Przedmiotem analizy był układ równoległych, [...]
EN The principles and results of capacitance calculations in the system of N conductors located in the a dielectric environment have been presented in the paper. The partial capacitances - self- and mutual - for such a system, considering the restricted and unrestricted areas have been determined. The [...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące opracowania ogólnego, matematycznego modelu pojemności sprzęgających w systemie ścieżek przewodzących mikroukładu. Do rozwiązania równania Laplace'a rozkładu potencjału zastosowano analityczną metodę przekształceń całkowych, wykorzystują zespolone trans[...]
EN The problems concerned elaboration of general mathematical model of coupling capacitances in conductive paths system of microcircuit have been presented in this paper. The analytical integral transform method (using complex Fourier transform) was used for solution of Laplace equation of potential di[...]
3
84%
Acta Mechanica et Automatica
EN Considered the dynamic problem of the theory of elasticity for multilayered half-space. Boundary surface of inhomogeneous half-space loaded with normal load, and the boundaries of separation layers are in conditions of ideal mechanical contact. The formulation involves non-classical separation of [...]
4
84%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Rozważa się nieskończoną tarczę z materiału sprężystego, która jest wzmocniona włóknami i ma szczelinę o długości 2a i nieskończenie małej szerokości. Tarcza jest rozciągana równomiernie w kierunku prostopadłym do szczeliny. Po zastosowaniu transformacji całkowej Fouriera problem można sprowadzić do[...]
EN An infinite sheet, which is made of elastic materiał reinforced with fibres and which has a 2a-long crack with zero crack tip separation, has been considered. The sheet is uniformly tensioned in the direction perpendicular to the crack. After applying the Fourier integral transformation the problem [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last