Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Formal Safety Assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia możliwość zastosowania metodyki FSA w praktyce. Rozważania przeprowadzono na przykładzie jednostek pływających typu RoPax, na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych w Instituto Superior Tecnico w Lizbonie.
EN The paper presents the possibility of the FSA methodology in practice. Considerations were carried out on the example of the type Ro-Pax vessels, based on actual data obtained at the Instituto Superior Tecnico in Lisbon.
2
89%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 714--717
PL Znaczący postęp technologiczny połączony z minimalizacją kosztów i opłacalnością produkcji nowych instalacji przesyłowych, spowodowały w ostatnich latach intensywny rozwój sektora offshore w Polsce, Europie i na świecie. Efektem tego jest duże zagęszczenie podwodnej liniowej infrastruktury przesyłow[...]
EN Recent technological advance combined with the minimization of costs and a raise in profitability of production of new investments, has in recent years caused an intensive development of the offshore sector in Poland, Europe and all over the world. The result of that, is a big density of underwater [...]
3
89%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1740--1743, CD
PL Formalna Analiza Ryzyka (FSA) jest skuteczną metodą mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa morskiego. Szczególnie zwraca uwagę na ochronę życia, zdrowia, środowiska morskiego i mienia, wykorzystując analizę ryzyka, metody jego kontroli i ocenę kosztów. Celem FSA jest wspieranie procesu zarządzani[...]
EN A Formal Safety Assessment (FSA) is an effective method that is aimed to increase maritime safety. Particularly draws attention to the protection of life, health, property and the marine environment, using risk analysis, methods of its control and the assessment of costs. The main purpose of FSA is [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last