Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Finlandia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 121-132
PL Północna Finlandia to fascynujące miejsce. Wielu ludzi rusza tam aby odpocząć od cywilizacji. Na krajobraz tych stron składa się nie tylko przyroda, ale również architektura. Ma ona na północy kraju swój szczególny charakter, który przemawia do odbiorcy spokojem i bezpośrednią prostotą. W początkach[...]
2
100%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 6 239-242
PL Rola śródlądowych dróg wodnych w transporcie w Unii Europejskiej jest znaczna, co jest szczególnie widoczne w Niemczech czy Holandii. W krajach tych w końcu lat 90. XX w. udział żeglugi śródlądowej w transporcie wynosił ok. 25% i planuje się zwiększenie go do ok. 33% w 2010 r. (Michalski, 2003). Zał[...]
EN The role of inland waterways in the EU transport is important, what is particularly noticeable in Germany or in Netherlands. At the end of the nineties of the 20th century, the share of the inland navigation in those countries' transport amounted to c.a. 25% and it is planned to be increased up to 3[...]
3
100%
Energetyka
2012 nr 6 285-289
PL Najwyższy na świecie poziom wydatków na badania naukowe i rozwój wskazuje, że Finlandia preferuje strategię rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Scharakteryzowano uzysk energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych, zużycie energii, w tym w transporcie oraz elektroenergetykę.
EN The highest in the world level of expenditure on scientific research and development shows that Finland prefers the strategy of economy development based on knowledge. Characterised is the power output including energy form renewable sources, energy consumption including transport and the Finnish po[...]
4
100%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 1 30-33
PL Niniejszy artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Finlandii, krainy jezior, wysp i Świętego Mikołaja. Finowie uważają swój kraj za „szczęśliwie zasobny w wodę" i dokładają wszelkich starań, aby fińskie wody pozostały czyste.
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
6
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Sieć kolei fińskich (VR) zelektryfikowano stosunkowo późno - pierwsze linie znalazły się pod napięciem dopiero pod koniec lat 60. XX w. (aglomeracja Helsinek). Obecnie z 5741 km szlaków VR, 2619 km jest zelektryfikowanych. Linie kolejowe w większości są jednotorowe. Sieć VR w porównaniu z siecią kol[...]
7
100%
Świat Szkła
2004 nr 5 [75] 10-12
PL Architektura Finlandii XX wieku znana jest w świecie z umiejętności połączenia przesłanek funkcjonalnych, technicznych i wrażliwości na otaczającą przyrodę, traktowaną tak, że budynki rzadko eksponują status swego właściciela. Częściej stają się prostym, skromnym wręcz uzupełnieniem natury, zapewnia[...]
8
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Położenie geograficzne Finlandii – w północnej części Europy, a także znaczne odległości powodują, iż transport kolejowy ma duże znaczenie w miejscowej gospodarce. Koleją przewożone są m.in. surowce z sąsiedniej Rosji, a pomiędzy oboma krajami funkcjonuje kilka przejść granicznych, z których tyl[...]
EN Finland, one from Nordic countries, because of the geographical – long distances, strong and long winters, has well-developed the rail network and the rail transport plays a great role in the state economy. Raw materials like wood or metals are transported by rail from neighboring Russia. Some rail [...]
9
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2004 nr (2) 72--81
RU Rassmatrivautsa problemy betonirovania v zimnih usloviah na opyte stroitel’nyh firm Finlandii. Privodatsa dannye o vlianii razlicnyh faktorov na polucenie trebuemyh kacestv betona pri betonirovanii v zimnih usloviah i ukazyvaetsa, cto sobludenie vseh principov proizvodstva rabot vedet k znacitel’nom[...]
10
88%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 7 399-402
11
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
12
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Koleje fińskie (VR) od kilkunastu lat z powodzeniem eksploatują zespoły Pendolino, wyprodukowane w fabryce w Savigliano we Włoszech. Pociągi te, pomimo początkowych trudności, szybko zyskały uznanie pasażerów i obecnie są najszybszymi pociągami na sieci VR, łącząc stolicę kraju z najważniejszymi ośr[...]
13
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2000 Vol. 6, No. 2 293--306
EN This article is based on 2 studies. The aim of the first study was to examine the differences in occupational accident frequency between the 2 main language groups in Finland. Based on 3 independent statistical data sets, it was shown that Swedish-speaking workers had about 40% fewer occupational ac[...]
14
63%
Czysta Energia
2009 Nr 11 40-41
15
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2015 nr 2 38-40
PL Konstrukcje ścian typu Combi z wykorzystaniem pali stalowych to praktyczne, efektywne i ekonomiczne rozwiązanie dla projektów ścian oporowych w konstrukcjach nabrzeży portowych.
16
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Kryzys w jakim znalazły się kolejowe przewozy pasażerskie w latach 70. XX w. w Europie wymagał działań zmierzających do podniesienia jego pozycji konkurencyjnej względem najpoważniejszych konkurentów: samolotu oraz samochodu osobowego. Szansą na odzyskanie najbardziej segmentów rynku, do których nal[...]
17
63%
Polish Geological Institute Special Papers
2005 Vol. 16 109--115
PL Analizę diatomologiczną wykonano dla próbek osadów holoceńskich z Małego Stawu w Karkonoszach (Polska) i z jeziora Somaslampi w Laponii (Finlandia). Z rdzenia osadów Małego Stawu o miąższości 882 cm oznaczono 184 taksony należące do 30 rodzajów. Do gatunków dominujących należą okrzemki obojętne wzgl[...]
EN Holocene diatoms were studied from sediments cores retrieved from Mały Staw Lake in Karkonosze Mts. in Poland and from Somaslampi Lake in Finnish Lapland. In the core from Mały Staw Lake (882 cm long) 184 taxa representing 30 genera were identified. With respect to ecological preferences indifferent[...]
18
63%
Przegląd Budowlany
PL Finlandia jest przykładem kraju, który przez wielolecia realizując strategię "przyspieszenia mieszkaniowego" zdołał osiągnąć wysoki standard zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności. Jak wynika z przytoczonych przez autora artykułu danych, Polska pozostaje daleko w tyle z rozwojem mieszkalnictwa[...]
EN Finland is an example of a country which, having implemented an "accelerated housing" strategy for many years, has achieved high standards in meeting the housing needs of its people. The data cited by the author of this article show that Poland remains a long way behind Finland in terms of the devel[...]
19
63%
Postępy Techniki Jądrowej
2007 z. 4 7--17
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2019 Nr 79 243--256
PL Zjawisko „drenażu mózgów” (ang. brain drain lub human capital flight) stało się ostatnio przedmiotem intensywnie dyskutowanym w Finlandii. Jest to zjawisko, gdy wysoko wykształceni i wykwalifikowani ludzie opuszczają kraj, w którym zdobyli wykształcenie i umiejętności. Oficjalne statystyki i dane po[...]
EN The phenomenon of ‘Brain Drain’ or ‘Human Capital Flight’ is actively discussed in Finland recently. It is the phenomenon in which highly educated and skilled people leave the country where they attained their education and skills. The official statistics and data show that it is an alarming situati[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last