Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 308
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Europa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W przeciągu ostatnich 20 lat można było zaobserwować znaczną dynamikę zmian wykorzystywania czynników chłodniczych. Najpierw zostało ograniczone użytkowanie czynników z grupy CFC, następnie czynników z grupy HCFC. Obecnie Unia Europejska zmierza do ograniczenia wykorzystanie HFC. Co prawda nie ma je[...]
2
80%
Logistyka
PL W artykule opisano koncepcje europejskich korytarzy transportowych służących ruchowi kolejowemu, stworzona pod auspicjami Unii Europejskiej. Na tym tle zaprezentowano dane statystyczne dotyczące m.in. gęstości linii kolejowych oraz dynamiki towarowych i pasażerskich przewozów kolejowych.
EN This article describes the concept of European transport corridors for the movement of railway, created under the auspices of the European Union. Against this background shows statistical data concerning m. the density of railway lines and the dynamics of cargo and passenger rail services.
3
80%
Folia Quaternaria
1999 nr 70 317-331
4
80%
Folia Quaternaria
1999 nr 70 115-125
5
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 131-136
EN The paleogeodynamic model of southern Europe is defined by collision structures of a different age. They divide a collage of microcontinents, islands and terrains. Magmatic, metamorphic, lithologic and structural complexes are explained by a long evolution of the region on the basis of the actual dy[...]
6
80%
Recykling
2011 nr 2 32-33
PL Europejska Agencja Środowiska (EEA) jest zobowiązana do dostarczania aktualnych i wiarygodnych informacji na temat środowiska, jego stanu oraz zachodzących w nim zmian.
7
80%
Czysta Energia
2011 Nr 2 22-24
8
80%
Czysta Energia
2011 Nr 6 25-26
9
80%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL uropejska polityka transportowa ulegała znacznym zmianom zarówno pod względem zakresu merytorycznego jak i instrumentów realizacji od roku 1957. Współczesne realia sytuacji społeczno-gospodarczej warunkują istnienie szerokich interakcji pomiędzy zamierzeniami strategii Transport w roku 2050 a celami[...]
EN European transport policy has undergone significant transformations both taking into account its range as well as implementation Instruments sińce 1957. Contemporary conditions of the social and economic situation determine existence of wide interactions between objectives of the strategy Transport [...]
10
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 11 116-116
PL Stało się już tradycją, że kraje, które w ramach rotacyjnego przywództwa w danym roku sprawują prezydencję w Unii Europejskiej, organizują konferencje poruszające ważkie sprawy dotyczące środowiska. Kiedy w drugim półroczu 2010 r. - roku ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Bio[...]
11
80%
Czysta Energia
2009 Nr 10 28-31
12
80%
Folia Quaternaria
1999 nr 70 175-196
EN Radiometric datings of different animal species suggest that suitable conditions for settlement in southern Sweden may have existed from a late part of the Bolling interstadial. Large-scale settlement may be related to the rise of a land bridge to southern Sweden in the later part of the Allerod, co[...]
13
80%
Folia Quaternaria
1999 nr 70 71-86
EN Recent work on the Lateglacial of north-west Europe has concentrated on the early spread of the Magdalenian following the Last Glacial Maximum at 18,000 BP. Current AMS radiocarbon evidence indicates that this probably occurred around 13,200 BP and was mainly restricted to the loessic plateau lands.[...]
14
80%
Folia Quaternaria
1999 nr 70 147-155
EN With the excavations of Meiendorf and Stellmoor 60 years ago, unique till today, Alfred Rust gave important impulses to the comprehension of the cultures of the Late Palaeolithic in the North of Central Europe and beyond. Many of the results obtained thereby are still essential elements of Palaeolit[...]
15
80%
Folia Quaternaria
1999 nr 70 197-210
EN After 100,000 years long break the northwestern Polish Plain was recolonised at the end of the Pleistocene during the Bolling oscillation warming by human groups of Hamburgian Culture. Climatic conditions during the Older Dryas were too harsh for humans. The renewed wave of settlers, known as Backed[...]
16
80%
Folia Quaternaria
1999 nr 70 393-395
17
80%
Folia Quaternaria
1999 nr 70 363-384
EN The paper basically challenges palaeoecology, chronology and taxonomy of both Upper and Final Palaeolithic through South Eastern European Plain since the second half of the Pleniglacial B up to the Preboreal. Recently received and summarised palynological evidences reflect the alteration of several [...]
18
80%
Folia Quaternaria
1999 nr 70 87-100
EN In the southern Netherlands, Magdalenian sites represent the earliest traces of human settlement after the Last Glacial Maximum (around 20-18 kyr BP). The paper deals with the nature of these sites, making special reference to the Magdalenian site of Eyserheide located in the hilly loess region of t[...]
19
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 7 72-73
PL Co roku odbywają się liczne imprezy, spotkania i targi poświęcone drogownictwu i inżynierii ruchu. Bezsprzecznie jednak dwie największe tego typu imprezy w Europie to Intertraffic w Amsterdamie i Traffex w Birmingham, odbywające się naprzemiennie co dwa lata. Targi w Amsterdamie (w latach parzystych[...]
20
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 4 48-49
PL Temat sprzątania po psach wraca jak bumerang. Szczególnie jaskrawo pojawia się na przedwiośniu, kiedy spod okrywy śnieżnej wydostają się na powierzchnię kilkumiesięczne ślady obecności psów. W krajach wysokorozwiniętych obserwuje się szybki wzrost popularności zwierząt towarzyszących. Tendencja ta j[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last