Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Eurokod 2
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 3 64-65
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 2 97-100
PL Stosowanie w wymiarowaniu płyt krzyżowo zbrojonych algorytmu według Eurokodu 2 prowadzi do ich znacznego przezbrojenia w stosunku do rozwiązań tradycyjnych. Zaproponowano, aby typowy algorytm EC był uwzględniany w obliczeniach zbrojenia dopiero wtedy, gdy kąt odchylenia momentów głównych od kierunku[...]
EN Application of algorithm acc. to Eurocode 2 for designing of crosswise reinforced slabs leads to a serious over-reinforcing when compared with traditional methods. The author makes suggestion that typical algorithm EC would be applied only in the cases when the capital moment axe will vary from rein[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem ustroju nośnego mostów zespolonych stalowo-betonowych w ujęciu PN-EN 1994-2 na tle dotychczas obowiązujących norm i zasad. W szczególności skupiono się na problemach analizy globalnej konstrukcji, klasyfikacji przekrojów, a także[...]
EN The paper presents the chosen issues dealing with the design of composite steel and concrete bridges in accordance with PN-EN 1994-2 and with reference to hitherto Polish standards and rules. Particularly problems of global analysis, classification of composite cross-sections and verification of Ult[...]
4
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono rozwiązania wybranych problemów projektowania, a w szczególności obliczeń strat reologicznych siły sprężającej oraz weryfikacji stanów granicznych zarysowania przekrojów sprężonych.
EN Several solutions of selected problems which may occur while designing prestressed structures according to the requirements of Polish Standard and Eurocode 2, especially calculation of prestressing force losses due to creep shrinkage and relaxation or verification of servicibility limit state due to[...]
5
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 5 12-13
6
88%
Archives of Civil Engineering
EN Procedures for calculations of the initial deflections of beams including the effects of changes coupled physical characteristics of concrete cross-sections as well as the growth of the micro- and macro-cracks are presented in this paper. Theoretical results of the deformations are compared with the[...]
7
88%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
8
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 11 36-38
EN In structural designing constructions are analysed regarding shape, their properties and behaviour at the stage of construction and utilization. Depending on the problem, some simplifications can be used in structural analysis. These simplifications are related to dimensions idealization of structur[...]
9
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 10 34-37
EN The paper presents the problem of concrete structure durability according to the guidelines included in the Eurocode 2. Corrosion processes of both concrete and steel have been briefly discussed as well as the following terms: classes of exposition and classes of construction. The proper designing o[...]
10
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 8 56-59
EN Article contains short description of some selected modifications in design of RC structures according to standards mentioned in the title. Review presents some basic differences and similarities between former PN-B standard and Eurocode 2. Compac form makes, that review touches only some fundament[...]
11
75%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 9 496-498
PL Przedstawiono w uporządkowanej i przejrzystej postaci wzory Eurokodu 2 dotyczące wyznaczania zmodyfikowanego wieku i wytrzymałości betonu. Zamieszczono wykresy, które można zastosować do prostego wyznaczania zmodyfikowanego wieku i wytrzymałości betonu zgodnie ze wzorami zawartymi w Załączniku B do [...]
EN The based on Eurocode 2 method for determining the modified age of concrete at loading and the concrete strength is presented in Table, where the expressions taken from Eurocode are presented in clear form. The paper contains diagrams for determining the modified age of concrete at loading according[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Paper discusses changes in calculation of concrete structures introduced by new design standard Eurocode 2. Essential of these changes lied in assumption of linear strain distribution in cross-section instead of internal force equilibrium valid in old standards. Consequences of mentioned changes on [...]
13
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono metodę obliczania odkształceń pełzania przyjętą w EC2. Podano przykład obliczania wartości współczynnika pełzania elementu żelbetowego.
EN Method of analysis of concrete creeping strain according to Eurocode 2 is presented. Creeping analysis example with calculation of creeping coefficient for RC members is given.
14
75%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 8 428-430
PL W ciągłych belkach żelbetowych można stosować redystrybucję momentów zginających pod warunkiem, że są spełnione kryteria dotyczące ograniczeń kątów obrotu. Przeanalizowano wymagania polskiej normy i określono ograniczenia stosowania podanej w niej metody obliczeń.
EN According to Eurocode (EC) and Polish Standard (PN), the bending moments in RC continuous beams may be redistributed providing that the conditions related to rotation capacity are satisfied. The ratio of redistribution resulting from the method acc. to p. 9 PN sometimes does not comply with the gene[...]
15
75%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 8 458-460
PL Omówiono ogólnie problemy ochrony przeciwpożarowej w konstrukcjach żelbetowych. Przeanalizowano ustalenia przepisów ujętych w projekcie Eurokodu 2.
EN General problems of reinforced concrete structures protection against fire and resolutions embraced in Eurocode 2 in this field are analysed.
16
75%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 6 327-329
PL Zaprezentowana metoda uproszczona umożliwia wyznaczenie przekroju zbrojenia bez potrzeby postępowania iteracyjnego. Zamieszczono przykłady liczbowe.
EN A practical method of dimensioning eccentrically compressed RC cross section according to EC 2 is presented. The developed method consists of formulae given in the closed form which makes it possible to be applied when designing with use of computer programs CAD type i.e. MATCAD.
17
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono algorytmy i wykresy do projektowania zbrojenia na ścinanie według EC 2 (metodą uzmiennionego kąta) oraz przykłady wymiarowania. Stosowanie wykresów jest szczególnie korzystne w przypadku zbrojenia mieszanego.
EN The design charts, the algorithms and the examples for shear design acc. to the variable strut inclination method are presented. The design charts are especially effective in the case of mixed reinforcement.
18
75%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 2 112-117
PL Przeanalizowano możliwości zastosowania cięgien bezprzyczepnościowych typu L16 do sprężania prefabrykowanych betonowych zbiorników o pojemności od 1000 do 15 000 m3. Uwzględniono rodzaje połączeń ściany zbiornika z płytą denną oraz kolejność naciągu cięgien sprężających.
EN The possibility of applying the unbonded tendons L 16 type to prestressing the precast concrete tanks with the capacity of 1000 and 15 000 cu.m is analysed. Boundary conditions between the concrete wall and the bottom slab as well as the sequence of tendons prestressing have been taken into consider[...]
19
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 9 79-82
20
63%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 6 338--342
PL Porównano sposoby i metody określania pełzania betonu według normy mostowej i Eurokodu 2. Zmiany, jakie wprowadza EC2 wskazują, że wpływ pełzania betonu i jego efekty w mostowych konstrukcjach betonowych mogą być uwzględniane w sposób coraz bardziej racjonalny.
EN Comparison of procedures and prediction methods for creep of concrete are presented. EC2 giving simplified and more accurate methods for creep prediction enable to choose the more rational procedure for time dependent analysis of concrete bridge structures.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last