Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Euro 2012
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 4 45-47
PL Do Euro 2012 coraz bliżej. Warszawa, Poznań, Gdańsk i Wrocław już wkrótce będą gościć tysiące kibiców z całego świata. Wspólne oglądanie meczów w wydzielanych specjalnie strefach kibica nakłada na organizatorów wiele zobowiązań. Wśród nich zapewnienie uczestnikom swobodnego dostępu do toalet.
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 4-6 10-13
PL W ostatnich latach obserwujemy w stolicy Dolnego Śląska istotne przyspieszenie zarówno w zakresie prac studialnych, jak i robót budowlanych przy rozbudowie oraz gruntownej modernizacji połączeń tramwajowych. Opracowanie Planu Generalnego Komunikacji Szynowej we Wrocławiu wyznaczyło kierunki rozwoju [...]
EN General Development Plan for rail transport in Wroclaw designated stages of growth and expansion that we start processing. The decision to award Poland and Ukraine to host the European Championship EURO 2012 Football became in both countries, the beginning of a large project involving the upgrading [...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
2011 R. 52 nr 186A 281--302
PL Port lotniczy jako cel ataku terrorystycznego jest na tym samym poziomie zainteresowania terrorystów co samolot. Wychodząc z definicji terroryzmu, dla planowania ataku terrorystycznego z założenia liczy się przede wszystkim efekt medialny, który w przypadku portu lotniczego jest zdecydowanie większy[...]
EN Airport, as a target of terrorist attack, for terrorists is on the same level of interest as an airplane. For terrorist attack planning, by a definition, the most important factor is media effect, which is far greater in case of an airport attack, because of high number of passengers on site of the [...]
4
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 2 125-134
PL Zagadnienia konstrukcyjne związane z żelbetową konstrukcją wsporczą zadaszenia stadionu na EURO 2012 w Gdańsku. Przyjęte układy statyczne i układy obciążeń. Analiza dwóch wariantów obciążeń. Opis realizacji obiektu.
EN Construction problems related to reinforced concrete support construction for stadium roof in Gdańsk. Assumed static systems and loads. Analysis of two loading alternatives. Description of the construction during its installation.
5
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 2 29-32
PL Obsługa komunikacyjna zawodów. Lokalizacja parkingów, organizacja przewozów, bezpieczeństwo. Charakterystyka rozmiaru zadań przewozowych.
EN Transport service of football events. Car parks localization, transport organization, safety. The description of transport tasks volume.
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 7/8 51-53
PL Dyskusja możliwości i zakresu zmiany przepisów prawnych dla przyspieszenia procesu inwestycyjnego z perspektywy władz Miasta Krakowa.
EN Discussion of possibilities and the scope of changes in rules of law to accelerate investment process from the City of Kraków authorities point of view.
7
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Wygodny i przyjazny transport zbiorowy, a w szczególności komunikacja szynowa, odgrywa znaczącą rolę podczas przygotowania i obsługi masowych imprez sportowych, jak Euro 2012. Skomunikowanie stadionów, hoteli i stref dla kibiców za pomocą wyłącznie transportu samochodowego we Wrocławiu, borykającym [...]
EN Proper and comfortable rail transportation, both by heavy rail and urban transport, plays an important role in process of preparation and service of mass events like Euro 2012 games. Connecting stadiums, hotels and fan zones in Wroclaw, city already suffering from congestion, would surely lead to co[...]
8
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 3 48--52
PL W artykule przedstawiono etapy przygotować do Euro 2012 w zakresie infrastruktury transportowej. Zadania z tego zakresu podzielono na dwa obszary: 1) infrastruktura transportowa związana z dostępem do regionów i miast (budowa sieci połączeń drogowych i kolejowych, obwodnic, modernizacja i rozbudowa [...]
9
75%
Management Systems in Production Engineering
2012 nr 1 (5) 29-32
PL Na mocy przepisów ustawy o przygotowaniu EURO 2012 zostały powołane dwie spółki celowe Skarbu Państwa: PL 2012 sp. z o.o. i Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Spółka PL 2012 pełni nadrzędną rolę w organizacji przygotowań do turnieju EURO, ponieważ została powołana w celu koordynacji oraz nadzoru nad[...]
EN Under the provisions of the Act to prepare for UEFA Euro 2012, two State Treasury special purpose entities were formed: PL 2012 Ltd. and National Sports Centre Ltd. PL 2012 company fulfils the primary role in the organization of preparations for UEFA Euro tournament because it was formed for the pur[...]
10
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Przygotowanie Mistrzostw EURO 2012 oznaczać będzie ponad 100 tys. nowych miejsc pracy, przyspieszenie tempa nakładów na środki trwałe oraz większy napływ inwestycji zagranicznych. Sukces przedsięwzięcia będzie zależał, między innymi, od sprawnej obsługi transportem publicznym gości zagranicznych i k[...]
EN The preparation of EURO 2012 Championship will imply more than 100 thousands new places of work, the acceleration of investment capital rate and increase of foreign investment volume. The adventure success will rely among others on service domestic and foreign passengers by public transport. The sha[...]
11
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Rozbudowany system miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie powinien zapewnić wystarczającą obsługę komunikacyjną miasta w okresie rozgrywek. Szczególne rozwiązania organizacyjne będą niezbędne jedynie w dniu meczu dla przemieszczania się kibiców w kierunku stadionu oraz stref FAN. W artykule prz[...]
EN Presently extended urban public transport system should provide sufficient transport service while any sports event. Some specific organizational solutions will be necessary only in the day of football match to allow movement of football fans towards the stadium and the FAN zones. The proposals of p[...]
12
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 4 28-31
EN "The roads for Euro" have been given a lot of attention to date. Meanwhile, the competition has finished, non-execute investments have been continued and GDDKiA (General Directorate for National Roads and Motorways) has been planning some new roads to be constructed. 36 milliard PLN shall be spent f[...]
13
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 3 40-43
PL Wrocławski stadion w kształcie lampionu będzie wykonany wg nowoczesnej koncepcji architektonicznej, stając się nową wizytówką stolicy Dolnego Śląska. W artykule przedstawiono projekt i koncepcję stadionu, podstawowe dane obiektu. Opisano harmonogram prac budowlanych.
EN This article is another in a series of essays devoted to stadiums built in Poland in preparation for EURO 2012. This particular stadium is built in the Maslice district of Wroclaw, according to a design by a German company JSK Architects, which has also prepared the design of the National Stadium in[...]
14
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 4 74-77
EN This article describes the state of Poland's preparations for the organization of the Euro 2012 football championship from the angle of sporting structures and roads and highways. The author has presented four modern stadiums in which games will be held, located in four host cities: Warsaw, Gdansk, [...]
15
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 10 19-21
PL Analiza i prognoza obsługi turystów i kibiców w centrum miasta. Funkcja transportu zbiorowego. Potrzeby w zakresie poprawy obsługi pasażerów.
EN Analysis and prediction of transport service for tourists and football fans in the city centre. Public transport functions. Necessities of passenger transport service improvement.
16
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 2 48-50
PL Stadion Narodowy to największa budowla na piłkarskie rozgrywki Euro 2012. Powstanie on w niecce dawnego Stadionu Dziesięciolecia i będzie najnowocześniejszą areną sportową w Polsce, jak również w naszej części Europy. Prace budowlane rozpoczęto jesienią 2008 r., a zakończenie budowy obiektu planuje [...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2008 T. 15 219-224
PL W artykule tym przedstawiono koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa trójmiejskich portów morskich w kontekście EURO20 12. Zaprezentowano systemy monitoringu i ochrony zawierające systemy barier mechanicznych i sensorowych (akustycznych, magnetycznych, termicznych optycznych, mechanicznych itp.). Ponad[...]
EN In this paper the concept of safe and secure Tricity sea harbors, in the context of EURO2012 was presented. The model of monitoring and protection, including mechanical and sensor barriers (acoustic, magnetic, thermal, visual, optical (laser), mechanical etc.) was discussed. Moreover the underwater [...]
18
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule scharakteryzowano aktualne zewnętrzne połączenia Krakowa z resztą kraju oraz z głównymi miastami europejskimi. Zidentyfikowano przewoźników lotniczych, drogowych i kolejowych realizujących te połączenia oraz przedstawiono ich aktualne oferty.
EN Actual connections from Krakow to other towns in Poland and main European cities have been presented in the paper. The characteristics of the air, road and rail operators and their offers have been also presented.
19
75%
Management Systems in Production Engineering
2012 nr 4 (8) 12-14
PL Przepisy ustawy o przygotowaniu EURO 2012 przewidziały powołanie kilku spółek celowych miast-gospodarzy, w których będzie odbywał się turniej. Na podstawie umów o powierzenie zadań, zawartych z prezydentami miast-organizatorów, realizują one przedsięwzięcia inwestora zastępczego w zakresie organizac[...]
EN Provisions of the Act to prepare EURO 2012 to require the establishment of several companies targeted host cities where tournament will take place. On the basis of agreements to delegate tasks, set the Mayors, the organizers, as they implement enterprise project supervisors in the organization of th[...]
20
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 2 8-9
PL Raport o projektach związanych z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last