Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EVM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 205--212
PL Metoda EVM umożliwia efektywną kontrolę inwestycji budowlanych za pomocą wskaźnika wartości wypracowanej. Wskaźniki określają rzeczywistą wartość wypracowaną wykonanych robót. Poprawne wyznaczenie tego wskaźnika jest podstawowym zadaniem analizy EVM. Na podstawie analizy konwencjonalnych rozwiązań, [...]
EN EVM method allows effective control of construction investments by using earned value indicators. The indicators determine the actual earned value of the executed project. The correct calculation of these indicators is the basic task of the EVM analysis. Based on an analysis of conventional solution[...]
2
100%
Przegląd Budowlany
2016 R. 87, nr 2 46--49
PL W artykule oprócz zdefiniowania takich pojęć jak: proces inwestycyjny, zarządzanie procesem inwestycyjnym, jakość, przypomniano metodę krzywej S-owej, zalecanej już w połowie ubiegłego wieku do kontroli przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie. Głównym powodem przypomnienia metody krzywej S-o[...]
EN The article, apart from defining such terms as investment process, investment process management and quality, describes the S-curve method, which, as early as in mid-20th Century, was recommended for controlling the investment process in the building industry. The main reason, for which the S-curve [...]
3
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 46--47
PL Metoda EVM umożliwia prognozę kosztu końcowego przedsięwzięcia w momencie zrealizowania robót o wartości 15 – 20% planowanego budżetu. W artykule przedstawiono badania jakości prognoz różnych metod szacowania kosztu końcowego budowy. Dokonano weryfikacji stosowanych metod na przykładach zrealizowany[...]
EN The EVM method allows to forecast the final cost of a project already at 15 – 20% of its advancement. The article presents authors’ methods of estimating the final cost of a project. Examples of completed construction projects were verified and their suitability for control of construction projects [...]
4
89%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W artykule przedstawiono analizę algorytmów detekcji i śledzenia obiektów w sekwencjach wideo zaimplementowanych z zastosowaniem bibliotek Video and Image Processing Blockset, Target Support Package, Vision Library oraz oprogramowania Link for CCS w środowisku Matlab / Simulink. Proces szybkiego [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last