Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ESP-r
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule autorzy podjęli próbę przedstawienia efektu energetycznego wywołanego współpracą pomiędzy systemem ogrzewania płaszczyznowego a konstrukcją budynku na bazie modelowania obiektu w programie ESP-r. Przeprowadzone analizy dotyczą wpływu pojemności cieplnej struktury budynku i rozwiązań płyt [...]
EN In the paper authors have undertaken a trial to present energetic effect developed by cooperation of a surface heating system and a building construction on the basis of object modeling using ESP-r software. Performed analyses concern impact of heat capacity of the building construction and differen[...]
2
94%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
PL W artykule omówiono wpływ różnych algorytmów obliczeniowych na zużycie energii do ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym. Całoroczne pomiary zużycia ciepła przez mieszkańców pozwoliły na weryfikację zastosowanych metod obliczeniowych. W artykule przedstawiono problem prognozowania, który wyni[...]
EN In the article discussed the impact of different algorithms on the energy consumption for heating and ventilation in the apartment building Annual measurements of heat consumption by inhabitants allowed verifying the method of calculation This paper presents the problem of forecasting accuracy that [...]
3
84%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W artykule przeanalizowano możliwości zastosowania płytowego fundamentu grzewczego z powietrznym ogrzewaniem podłogowym [5] w budynku jednorodzinnym. Rozpatrywano warianty zapewniające uzyskanie komfortu cieplnego, projektowej temperatury powietrza w pomieszczeniu, obliczeniowego zapotrzebowania na [...]
EN In the article possibilities of using the plate heating foundation with the air floor heating [5] at the single-family building were analysed. Variants guaranteeing obtaining thermal comfort, design air temperature in the room, computational demand for the heating of building, at applying the electr[...]
4
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 497--506
PL Podczas projektowania budynku, projektant musi rozwiązać wiele kluczowych problemów. Jednym z takich problemów jest ustalenie wielkości okien. Prócz rozwiązania kwestii estetycznych, należy się zastanowić jak wielkość okien będzie wpływać na bilans cieplny budynku. Zwiększanie powierzchni przeszkleń[...]
EN While designing a building, the designer has to resolve a number of key issues. One of these issues is to determine the size of windows. In addition to solving aesthetic aspect, we should ponder how the windows' size will affect the thermal balance of the building. On one hand, increasing the glazin[...]
5
59%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Znaczne straty ciepła zauważalne w budynkach mieszkalnych wywołują potrzebę trafnej diagnostyki stanu technicznego obiektu. Termowizja – dobre narzędzie do bezinwazyjnych badań budynków, wykazuje potrzebę rzetelnej oceny wyników badań – termogramów. Problem stanowi brak termogramów odniesienia umożl[...]
EN Thermovision- is a basic non-invasive tool used to test buildings in relation to thermal protection. Wider and wider use of this tool in diagnostic practice extorts a need for reliable evaluation of test results – thermograms. Substantial problem related to analysis of obtained results is lack of re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last