Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ESM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 3, z. 1 219-226
PL W artykule zaprezentowano koncepcję cyfrowego zapisu geometrii i topologii produktu przeznaczonego do montażu w elastycznych systemach montażowych (ESM). Dotyczy ona produktów wieloosiowych czyli takich, których montaż (lub demontaż) odbywa się wzdłuż kilku osi. W celu zminimalizowania liczby danych[...]
EN This paper presents a conception of digital recording of geometry and topology of the product being assembled in the flexible assembly system (FAS). The conception is connected with multiaxial products or products, which assembly (or disassembly) is taking place along many axises. The classification[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 130 85-94
PL W artykule opisano heurystyczny algorytm generowania alternatywnych sekwencji montażowych. Dotyczy on produktów, których montaż może się odbywać wzdłuż kilku różnych osi - produktów wieloosiowych. Punktem wyjścia jest model produktu przeznaczonego do montażu. Generowanie sekwencji montażowych jest [...]
EN This paper describes a heuristic algorithm for the generation of alternative assembly sequences. The conception is connected with multiaxial products or products, which assembly is taking place along many axises. The starting point is a model of product. The generation of assembly sequences is compr[...]
3
89%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 354--358
PL W artykule poddano ocenie wybrane projekty. Szwedzki projekt ESM (Europejski System Modułowy) w warunkach transportu drogowego w Polsce. Umożliwia on dwóm dłuższym zespołom pojazdów przewiezienie tej samej ilości ładunku, który wymagałaby użycia trzech krótszych "europejskich" pojazdów - według wyma[...]
EN The paper provides assessment of selected projects. Swedish project ESM (European Modular System) in the conditions of road transport in Poland. It allows two longer vehicles to carry the same amount of cargo, which would require use of three short "European" vehicles - according to the requirements[...]
4
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 8 40-40
5
75%
Diagnostyka
2006 nr 2(38) 65-68
PL Artykuł przedstawia eksperymentalną analizę źródeł hałasu w systemie klimatyzacji samochodowej, szczególnie jej części - w module HVAC. Prezentowane podejście bazuje na metodzie ekwiwalentnych źródeł w celu identyfikacji modeli źródeł hałasu. W artykule przedstawiono główne założenia metody, opisano[...]
EN The paper deals with the experimental analysis of noise sources in Automotive Air Conditioning Systems (AACS), especially a part of the system - Heating Ventilating Air Conditioning (HVAC) unit. Presented approach was based on Equivalent Source Method (ESM) which is an inverse method of identificati[...]
6
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2002 nr 4 8-11
7
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W publikacji zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia projektowe Gdańskiej Filii Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji SA w obszarze techniki antenowej. Przedstawiono zaplecze badawczo-techniczne oraz podstawowe produkty zaprojektowane w tym zakładzie naukowo-badawczym takie jak anteny i systemy a[...]
EN The publication presents the achievements of the Gdansk branch of the Telecommunications Research Institute S.A. (PIT S.A.) in the area of antenna technology. In that paper are presented human and equipment resources and fundamental implemented designs, such as IFF secondary radar antennas and anten[...]
8
71%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W Oddziale Wrocławskim Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji zakończone zostały prace badawcze nad modelem nowego urządzenia RWR/ESM o oznaczeniu LEMUR-20. W porównaniu z dotychczasowymi konstrukcjami PIT, urządzenie cechują m.in. poszerzone pasmo pracy (1-18 GHz) oraz zmniejszone gabaryty. Dzięki[...]
EN Radar Warning Receivers and Electronic Support Measure systems play very important role in armed forces activity in peace and conflict time. It can be foreseen that in the future, this type of systems will be of constantly growing significance. Applied on every kind of air, naval and ground platform[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last