Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EN
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 40 61--72
EN AZ91D magnesium alloy was reinforced by titanium and boron carbides under an inert environment using in-situ reactive infiltration technique. The corrosion properties of the reinforced magnesium alloy were investigated using Electrochemical noise (EN) techniques in dilute Harrison solutions. The mov[...]
2
86%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono wymagania stawiane kruszywom do zapraw, ujęte w europejskiej normie EN 13139, Aggregates for mortar, z 31 stycznia 2000 roku. Obejmuje ona wymagania dla kruszyw mineralnych i sztucznych, przeznaczonych do zapraw murarskich, zapraw posadzkowych, gładzi ścian wewnętrznych, obrzutki tynków zew[...]
EN The requirements made to mortar aggregates, included in the European Standard EN 13139, Aggregates for mortars, of 31 January 2000, are discussed. It encloses the requirements to mineral and artificial aggregates, designed for masonry mortars, floor mortars, finishing coats of interior walls, rough [...]
3
81%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2006 nr 11 12--16
PL Normy opracowywane przez Komitet Techniczny nr 216 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz KT 296 PKN, dotyczące chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, obejmują badania skuteczności przeciwdrobnoustrojowej preparatów przeznaczonych do trzech zasadniczych obszarów zastosowania - [...]
EN Standards prepared by Technical Committee 216 of European Committee for Standardization and PKN/TC 296 dedicated to chemical disinfectants and antiseptics, contain methods of antimicrobial activity testing of preparations, which can be divided into 3 areas of application: medical, veterinary and foo[...]
4
72%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2014 Nr 18 27--43
PL W referacie przedstawiono analizę nośności szczególnego przypadku niedużego płytowego mostu drogowego, zbrojonego szynami kolejowymi. Obiekt, znajdujący się nad rzeką Swornicą w Czarnowąsach k/Opola poddano inwentaryzacji oraz ocenie stanu technicznego. Decyzją zarządcy mostu wykonano analizę, poleg[...]
EN The paper presents an analysis of load bearing capacity of the particular case of a small slab road bridge reinforced with the rails. For this bridge, located over Swornica river in Czarnowąsy near Opole was made an inventory and a review of its technical condition. An analysis of load bearing capac[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last