Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EGR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2010 nr 4(56) 27-35
PL Autorzy prezentują nową metodę diagnostyczną (in-vitro), wykorzystywaną w diagnostyce pojazdów samochodowych, polegającą na detekcji i pomiarze wartości drgań o charakterze wibroakustycznym. Wydaje się, że niesprawność układu recyrkulacji spalin nie powinna mieć wpływu na drgania, generowane przez s[...]
EN The authors presents a new in - vitro way of diagnosis in automotive vehicle which depend on detection and measure of vibroacustic vibrations of the diesel engine. It seems that the Exhaust Gas Recirculation circuit that does not work properly shouldn't have an influence on vibrations generated by a[...]
2
94%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono ograniczenia jakie nakładają normy czystości spalin Euro-4 na producentów silników oraz jakie zmiany będą wymagane w budowie układów napędowych.
3
94%
Journal of KONES
EN Currently, the environment protection challenges the designers and manufacturers of combustion engines due to the fact that the engine emits toxic compounds, which are hazardous to the life organisms. Increasingly strict regulations concerning emission of the exhaust gases forces application of the [...]
4
94%
Journal of KONES
EN In the US transportation sector uses two-thirds of the country's total oil consumption. In order to minimize the consumption in this sector there is a need to investigate alternate sources of energy. Biodiesel is a possible alternative to conventional diesel. Biodiesel has many characteristics simil[...]
5
84%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2015 nr 465 45--56
PL Publikację przygotowano na podstawie wyników badań uzyskanych przez Konsorcjum, składające się z Instytutu Nafty i Gazu oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, w ramach projektu realizowanego na zamówienie Ministerstwa Środowiska pt. ,,Program wspomagania wydobyc[...]
EN The paper was prepared based on the research results obtained by the consortium of Oil and Gas Institute and Polish Geological Institute – National Research Institute within the project ordered by the Ministry of the Environment and entitled: “Program of Enhanced Oil and Gas Recovery from Domestic H[...]
6
84%
Silniki Spalinowe
PL System recyrkulacji spalin gazów wylotowych jest popularnym systemem wykorzystywanym do ograniczania emisyjności pojazdów samochodowych. Zasada działania systemu jest oparta na wtłoczeniu do komory spalania części gazów wylotowych. Zanieczyszczony zawór dolotowy systemu ma wpływ na stabilną pracę si[...]
EN The Exhaust Gas Recirculation is a popular system of recirculation of the automotive vehicle emission. The principle of working depends on the forcing in the part of outlet gas to the combustion chamber. The polluted flowing valve of circuit has an influence on stability of engine's work. The author[...]
7
84%
Silniki Spalinowe
EN In the last years, diesel emission control strategies based on engine design and after-treatment devices, have been very successful in the reduction of the total particulate mass and gaseous emissions. Nevertheless they have been significantly less effective in reducing the total number of particles[...]
8
84%
Logistyka
PL W sytuacji, gdy liczba samochodów na świecie według danych statystycznych osiągnie 1,2 miliarda w 2020 roku czyli dwukrotnie więcej niż w chwili obecnej, aspekt ekologiczny silników spalinowych staje się wyjątkowo ważnym elementem ich pracy. Zatem już dziś koniecznością staje się fakt ograniczania d[...]
EN In a situation when, according to the statistics, the number of cars in the world will increase by 1,2bn by the year 2020, i.e. the current number is expected to double, the ecological aspect of the internal combustion engines is becoming an exceptionally important element of their work. As a result[...]
9
84%
Logistyka
2015 nr 5 85--91, CD1
PL W artykule omówiony został proces lokalizacji usterek w układzie EGR z wykorzystaniem listy kodów w systemie OBD II. Analizując procesy wymiany ciepła i masy na odcinku układu dolotowego silnika zwrócono uwagę na szereg uproszczeń w opisie formalnym, prowadzących do ustalenia przedziału tolerancji c[...]
EN In the article was discussed the location faults in the agreement EGR using list of fault codes OBD II. Analyzing the processes of heat and mass transfer over a distance of the engine intake system, called attention to a number of simplifications in the description of formal, leading to establish a [...]
10
83%
Journal of KONES
EN Biofuels have the potential to diversify transportation energy sources and reduce dependence on petroleum based fuels. Of these biofuels, Methyl-ester biodiesel holds significant potential as it has many characteristics similar to petroleum based diesel and can be blended with petroleum. However, bi[...]
11
83%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 3 235--243
EN The paper presents an explanation of the formation process of toxic exhaust gas components during combustion process of oxygen-enriched mixtures in SI engine. In order to explain this phenomenon the simulation process was carried out, in which the experimental data from dynamometer tests of the 4-st[...]
12
71%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 45-46
EN Toxic contents emissions to the atmosphere is the main problem nowadays. E.U. restrictions force vehicles producers to introduce construction changes and fumes clearance systems. The present paper discusses results fumes recirculation level on fumes toxicity and fuel consumption in a self-ignition e[...]
13
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1362--1365
PL W artykule omówiony został sposób pomiaru i rejestracji chwilowego położenia zaworu EGR napędzanego silnikiem krokowym. Sposób ten może być wykorzystany zarówno w badaniach naukowych nad rozwojem systemów sterowania silnikiem spalinowym jak i w procesie dydaktycznym. Polega on na stałej obserwacji n[...]
EN The article shows the technique of measurement and registration of temporary position of EGR valve powered by stepper motor. This method can be used in both scientific research on the development of systems of internal combustion engine control and in didactical process. It consists in constant obse[...]
14
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule dokonano analizy porównawczej osadów w układzie EGR silników z ZS zasilanych olejem napędowym Ekodiesel Ultra oraz paliwem B10 z udziałem biokomponentów. Analizy przeprowadzono w laboratorium z wykorzystaniem metod fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii oraz metod spektroskopii [...]
EN The article presents the issue of deposit formation in a EGR on diesel engine resulting from the use of diesel oil with biocomponents. Analysis was performed in a laboratory by means of energy dispersive X-ray fluorescence and infrared spectroscopy methods. The aim of this study was to determine the[...]
15
71%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 269--273
EN This paper presents the results of the diesel engine research on the energy performance, components of exhaust gases and smoke and parameters related to the supply system for VW 1.9 TDI working in 2 modes: with standard, non-cooled EGR system, and without this system. All of measurements were carrie[...]
16
71%
Combustion Engines
2018 R. 57, nr 2 61--66
EN This paper touches problem of transportation pollution focusing on NOx reducing in the India. There were India country chosen for study as the second populated country and most polluted cities in the world. As from statistics, it is known that more than 65% of Indian cars are old and they[...]
17
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 2/78 175-184
PL Nowa rodzina silników Scania spełnia wymagania norm EURO 5 bez zewnętrznego oczyszczania spalin. Konstrukcje nowych 9 i 13 litrowych silników zapewniają najniższe możliwe zużycie paliwa, dbałość o środowisko naturalne, dobre osiągi oraz bardzo dobre właściwości trakcyjne. Silniki wyposażone są w naj[...]
EN Scania's new engine platform meets the exhaust standards EURO 5 without aftertreatment. New 9 and 13 liters engines join the best possible operating economy, environmental concern, performance and drivability. They are equipped with update extra high pressure XPI fuel system as well as with EGR and [...]
18
67%
Combustion Engines
2019 R. 58, nr 4 47--51
EN The article presents the process of fault location in the HDR-rhr engine EGR system based on the characteristics obtained in the conditions of traction measurements using the ESI Tronic 2.0 program. The measurements were obtained using the licensed BOSCH KTS540 diagnostic tester. In the process of d[...]
19
59%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono wyniki numerycznej symulacji przepływ spalin przez zawór układu recyrkulacji spalin silnika o zapłonie samoczynnym. Badania wykonano wariantowo dla dwóch średnic talerzyka zaworu, dokonując na ich podstawie wyboru właściwego wariantu rozwiązania. Obliczenia numeryczne poprze[...]
EN The paper demonstrate the results of numerical simulations of exhaust gases flow trough EGR valve in a diesel engine. The numerical study of flow fluid for two valve constructions are presented. The results of the research work indicate on possibility of EGR valve construction optimization.
20
59%
Combustion Engines
2014 R. 53, nr 2 45--59
PL Głównym celem badań było uzyskanie efektu spalania niskotemperaturowego skutkującego zmniejszeniem emisji NOx wraz z jednoczesnym zmniejszeniem emisji sadzy (cząstek stałych) dzięki zastosowaniu dużego stopnia recyrkulowanych spalin. Po uzyskaniu możliwości obniżenia emisji NOx[...]
EN The main target of this work was to investigate on the 1-cyl. research engine concerning practical realization possibilities of cold-flame-combustion when operating with high and very high Exhaust Gas Recirculation (EGR) rates. After determining of possibilities of lowering NOx and Soot e[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last